AU

Arbejdsark til et forløb om stjerner og grundstoffernes dannelse

Arbejdsark til artiklen Stjernernes sang røber deres indre.
Materialet kan anvendes i forbindelse med et forløb omkring stjerner eller i forbindelse med kernestof omkring grundstoffernes dannelse og fusion.

Målgruppe: Fysik B-niveau
Forudsætninger: Kendskab til begreberne periode og frekvens.

Hent arbejdsarket om Stjerneudvikling m.m. (word)

Antipartikler mod kræft - opdateret 2023 og 2018

Hent arbejdsarket fra 2023:
Antipartikler mod kræft (Word)
Arbejdsarket kan anvendes i forbindelse med et forløb omkring kernefysik/hospitalsfysik, hvor det kan inddrages som perspektiverende stof.

Målgruppe: Fysik B/A-niveau
Forudsætninger: Kendskab til radioaktiv stråling


Antipartikler kan blive et nyt våben i kampen mod kræft. Ny forskning har vist, at antiprotoner er langt mere effektive til at uskadeliggøre kræftceller end andre typer af stråling, der anvendes til strålebehandling.
Se artiklen: Antipartikler mod kræft pdf

Hent undervisningsmaterialet (Word) - Pdf (opdateret i 2018)
Fag: Fysik A/B

Arbejdsark – Parkinsons sygdom og bølger

Arbejdsarket er undervisningsmateriale til artiklen ”Parkinsons sygdom kan diagnosticeres gennem en telefonsvarerbesked”. Materialet kan anvendes i forbindelse med et forløb omkring bølger, hvor det kan inddrages som perspektiverende stof.

Målgruppe: Fysik C/B-niveau

Hent Arbejdsarket – Parkinsons sygdom (word).

Kvantemekanik og kvantecomputere

Dette undervisningsmateriale har udgangspunkt i artiklen ”Fra kvantefysik til kvantecomputere”, som knytter an til Klaus Mølmers foredrag i foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab i efteråret 2022.
Der er et arbejdsark med citater om kvantemekanik, der kan bruges i forbindelse med artiklen eller til at indlede en kort snak om kvantemekanik.

Derudover er der et Powerpoint-baseret ”escaperoom”, hvor eleverne skal finde frem til en firecifret kode ved at svare på spørgsmål, hvor svarene kan findes i artiklen.

Niveau: Fysik B/A-niveau

Hent arbejdsarket - Citater om kvantemekanik (word)

Lærervejledning til escaperoom (word)
Escaperoom - fra kvantefysik til kvantecomputere (slideshow) (ppsx) 57 mb
Escaperoom - fra kvantefysik til kvantecomputere (præsentation) (pptx) 57 mb

Undervisningsforløb om exoplaneter

Undervisningsforløbet om exoplaneter kan bruges på alle niveauer i gymnasieundervisningen. Materialet, som er udarbejdet af Zelinda Arnborg Videsen, Bjarning Christian Grøn og Martin Holm Erichsen, Viborg Katedralskole, tager udgangspunkt i artiklen: Er der liv derude fra Aktuel Naturvidenskab nr. 6/2012.

Tilføjet juni 2022: Arbejdsark om Lego Spike og Exoplaneter (word)

Forløbet omfatter arbejdsark til selve artiklen og til delemnerne (pdf):

Prøv også quizzen om exoplaneter.

Hent materialet som en samlet fil inkl. word-filer (zip)

Arbejdsark - Flagermus og ekkolokalisering (opdateret)

1) Flagermus og ekkolokalisering
Arbejdsark til artiklen På nattejagt med vilde flagermus. Arbejdsarket består af 5 opgaver. Hent arbejdsarket om ekkolokalisering (word)

2) Ekkolokalisering og parkeringssensorer
Ligesom flagermus udsender ultralyd til ekkolokalisering, kan man i biler også udnytte denne teknik. Arbejdsarket indeholder opgaver til at regne på brug af en parkeringssensor ved hjælp af hhv. lyd og radar.
Arbejdsarket knytter an til artiklen På nattejagt med vilde flagermus.
Materialet kan også bruges i forbindelse med artiklen Sære sanser.

Målgruppe: Fysik C/B-niveau
Forudsætninger: Kendskab til begreberne frekvens og refleksion samt lydens udbredelseshastighed. Arbejdsarket kan bruges i forbindelse med et forløb omkring bølger.

Hent arbejdsarket om ekkolokalisering og parkeringssensorer (word)

To arbejdsark om klima, fysik og matematik

Det første arbejdsark knytter an til artiklen: Nedbørsekstremer og Regnfattige somre fra AN 2/2019 og er tænkt til at kunne bruges i et enkelt modul. Det kan for eksempel være i matematik i forbindelse med statistik eller i NV i forbindelse med et forløb om klima. Formålet er øvelse i at læse en videnskabelig artikel og kunne forstå og aflæse tabeller, diagrammer og grafer.
Fag: Matematik C/B og Naturvidenskabeligt grundforløb

Hent arbejdsarket om matematik og nedbørsekstremer (word)


Det andet arbejdsark går ud på at bruge programmet NetLogo til at undersøge, hvilken betydning Jordens atmosfære og overflade har for temperaturen. Materialet er lavet som perspektiv på foredraget Klimaforandringerne i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab ved Jens Hesselbjerg Christensen og den dertil knyttede artikel: Modeller for Jorden viser fremtidens klima 
Fag: Fysik C-niveau

Hent arbejdsarket om klimaforandringer og brug af Netlogo (word)

Forløb om jordskælv og bølger

Undervisningsmateriale til forløb om jordskælv og bølger med udgangspunkt i foredraget Den inderste kerne og udvalgte artikler fra Aktuel Naturvidenskab. Materialet er tænkt til brug i et samarbejde mellem fagene naturgeografi C/B og fysik C, men elementerne kan naturligvis udvælges, så de passer ind i hvert af de to fag.

Fag og niveau: Samarbejde mellem Naturgeografi C/B og Fysik CA

Forløbet består af:

Materialet er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Gymnasium for Aktuel Naturvidenskab 2021.

Arbejdsark om Universets vokseværk

Til artiklen Universet har vokseværk fra nr. 2/2021, er der udarbejdet et arbejdsark. Artiklen handler om de vigtigste erkendelser i kosmologien fra 1920’erne og frem, samt alt det vi endnu ikke ved, så derfor vil det være en fordel hvis eleverne er lidt inde i kosmologiforløbet, inden de arbejder med artiklen.

Målgruppe: Fysik B eller C, astronomi C

Forudsætninger: Kendskab til rødforskydning, Hubbles lov og universets udvidelse.

Hent arbejdsarket til artiklen Universet har vokseværk (word).

Arbejdsspørgsmål om Big bang

Med udgangspunkt i artiklen Big bang set i nyt lys er der i dette arbejdsark udarbejdet en kort note med historisk baggrund og arbejdsspørgsmål med det formål at bevidstgøre eleverne om betydningen af opdagelsen af den kosmiske baggrundsstråling.

Målgruppe: Fysik C/B samt astronomi C

Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til teorien om Big bang vil være en fordel.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i artiklen fra Aktuel Naturvidenskab. Til sidst i dokumentet er der henvist til supplerende materiale. Se også Aktuel Naturvidenskabs tema om Astronomi, astrofysik og rumfart.

Hent arbejdsarket med spørgsmål om Big bang (word)

Arbejdsark - Sære sanser og teknologi

Materialet knytter an til foredraget Sære sanser 11-5-2021 ved Peter Teglberg Madsen i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Arbejdsarkene er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Katedralskole for Aktuel Naturvidenskab.

Målgruppe: Fysik C/B-niveau

Forudsætninger: Kendskab til begreberne amplituden og frekvens samt lydens udbredelseshastighed.
Arbejdsarkene kan bruges i forbindelse med et forløb omkring bølger.

Arbejdsark om HTRF (retningsbestemmelse)
Arbejdsarket tager udgangspunkt i artiklen: Som at være der selv fra Aktuel Naturvidenskab nr. 3/2013

Der er to versioner af forskellig sværhedsgrad af arbejdsarket og der er en lærervejledning med til hvert arbejdsark med forslag til løsninger.

Arbejdsark om Støjreducerende høretelefoner

Hent alle tre arbejdsark m.m. (word-fil).

Rejsen ud i rummet - arbejdsark om undvigelseshastighed

Materialet knytter an til artiklen Rejsen ud i rummet i Aktuel Naturvidenskab, der igen bygger på foredraget med samme titel i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Arbejdsarket er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Katedralskole.

Målgruppe: Fysik C/B-niveau (men kan med lidt justeringer tilpasses A-niveau)

Forudsætninger: Kendskab til kinetisk og potentiel energi nær Jorden.

Arbejdsarket kan bruges i forbindelse med et forløb omkring bevægelse eller astronomi.

Hent arbejdsarket om undvigelseshastighed (word-fil).
 

Solen samt Solar Orbiter missionen - to arbejdsark - Rejsen ud i rummet

Materialet knytter an til artiklen Rejsen ud i rummet i Aktuel Naturvidenskab, der igen bygger på foredraget med samme titel i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Arbejdsarket er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Gymnasium.

Målgruppe: astronomi c, fysik c i et tema om rumfart eller astronomi.

Forudsætninger: Viden om solsystemets opbygning.

Varighed: 1-2 moduler

Lærervejledning: første arbejdsark ”Solen arbejdsark” er lavet for, at eleverne kan få en generel viden om Solen. Derefter kan de arbejde med Solar Orbiter missionen og dens bane ud fra arbejdsarket ”Solar orbiter arbejdsark”.  

Hent arbejdsarket om Solen (word-fil).
Hent arbejdsarket om Solar Orbiter missionen (word-fil).
 

Rejsen ud i rummet - arbejdsark om Hohmann-baner

Materialet knytter an til artiklen Rejsen ud i rummet.  Arbejdsarket er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Katedralskole.

Niveau: Astronomi C, Fysik A, Fysik B og Fysik C

Materialet kan bruges i forbindelse med et forløb, der bygger på emnet for foredraget og/eller artiklen  Rejsen ud i rummet. Det kan også bruges i et forløb om ”Den nære astronomi”, for eksempel i forbindelse med Keplers love.

Hent arbejdsarket om Hohmann-baner (word-fil).
 

Stort forløb om grøn omstilling

Forslag til en lang række artikler fra Aktuel Naturvidenskab og andre materialer, der kan anvendes i et forløb om grøn omstilling. De udarbejdede arbejdsspørgsmål og det tilhørende materiale har primært en fysikfaglig vinkel, men flere af artiklerne vil også kunne finde anvendelse i fagene naturgeografi og kemi.

Se oversigten over forløbet om grønomstilling

Udarbejdet af Dennis Nielsen & Michael Lund Christensen, begge Favrskov Gymnasium, for Aktuel Naturvidenskab.

Fag: Fysik, Naturgeografi, Kemi og Naturvidenskabeligt grundforløb.

Undervisningsforløb - Tilbage til Månen

Et perspektiverende forløb om udforskning af Månen til Fysik C eller astronomi C. I forløbet indgår to artikler fra Aktuel Naturvidenskab: Tilbage til Månen og Kina i rummet. Det er tanken, at dette korte delforløb med tre moduler skal perspektivere og aktualisere et lidt længere forløb om Månen og dens plads i Solsystemet.

Udarbejdet af Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole.

Fag: Fysik C eller astronomi C. Omfang: 3 moduler á 70 minutter.

Hent forløbsplan og lærervejledning - Tilbage til Månen (word-fil).
Hent modul 1a opgaveark - Tilbage til Månen (word-fil).
Hent modul 1b opgaveark - Kina i rummet (word-fil)
Hent modul 3 opgaveark - Hvorfor tilbage til Månen?(word-fil).

NV-Forløb - Dommedag nu - Truslen fra Rummet

Et forløb, hvor der fokuseres på meteorer og deres historiske og mulige fremtidige påvirkning på Jorden. Forløbet tager udgangspunkt i artiklen Truslen fra Rummet.

Forløbet er tænkt som et naturvidenskabeligt grundforløb, men det kan også fungere i andre tværfaglige sammenhænge. 

Udarbejdet af Poul Lindskov og Martin Erichsen, Viborg Katedralskole.

Fag: Naturgeografi og Fysik.

Hent oversigt over øvelser, moduler samt lærervejledning (word-fil).
Hent pakket zip-fil med alle opgaver m.m. (zip-fil).

Datering og placering med naturvidenskab

Om hvordan man med naturvidenskabelige metoder kan bestemme alder og sted på forhistoriske artefakter. Materialet bygger på disse tre artikler (med de relevante fag/niveau i parentes):

Spørgsmålene tænkes brugt på den måde, at eleverne læser artiklen, som man ønsker at arbejde med, og så kan eleverne arbejde med spørgsmålene i undervisningen. Udarbejdet af “Projektgruppen på Viborg Gymnasium og HF”.

Hent undervisningsmaterialet om naturvidenskabelige metoder (word-fil).

Arbejdsark og opgaver til emnet den nære astronomi - Milankovitch-cykler

Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer i Jordens bevægelser omkring Solen. Disse naturlige klimavariationer sætter rammen for en forståelse af klimaet i det menneskenære perspektiv

Med udgangspunkt i artiklen: Tre cykler, sommer og en istid er der udarbejdet et forløb på 3-4 moduler á 70 minutter med faget Fysik C/Fysik B som målgruppe.

Materialet er udarbejdet af Zelinda Videsen, Viborg Katedralskole.

Hent arbejdsspørgsmålene om Milankovitch-cykler (word-fil).

Forløb om Mars

Idéer og materialer til et undervisningsforløb om Mars og Mars' overflade.

Fag: Naturvidenskabeligt grundforløb: Fysik i samarbejde med biologi og naturgeografi.

I forløbet indgår fem artikler fra Aktuel Naturvidenskab - se intro-filen.

Forløbet er tænkt i to dele: rejsen til Mars og ophold på Mars.

De enkelte sektioner er en blanding af oplysende tekst, opgaver og eksperimenter. De er i første omgang tænkt som inspiration til læreren. Altså tænkt som et sted at starte. Materialet er udarbejdet af Michael Lund Christensen og Dennis Nielsen, Favrskov Gymnasium.

Som en del af materialet findes også særskilte spørgsmål og et krydsord til artiklen Gode chancer for liv på Mars fra Aktuel Naturvidenskab. Denne del er udarbejdet af Inger Klit, Favrskov Gymnasium.

Hent hele Mars-forløbet pakket i en zip-fil (7 word-filer).

På jagt efter store diamanter - arbejdsark

Arbejdsark til artiklen: På jagt efter store diamanter. Artiklen handler om en ny metode til at finde store diamanter ved hjælp af en elektronaccelerator og en PET-scanner.

Artiklen med tilhørende arbejdsark kan for eksempel indgå i et forløb om hospitalsfysik som eksempel på en anderledes anvendelse af en PET-scanner. Et andet udgangspunkt kunne være et forløb omkring partikelacceleratorer.

Udarbejdet af Dennis Nielsen & Michael Lund Christensen, Favrskov Gymnasium.

Fag: Fysik på B/A niveau

Hent arbejdsarket - På jagt efter store diamanter (word-fil).

Atom nummer nul - opdateret 2018

Efter opdagelsen af antibrint har vi begyndelsen til en udvidelse af det normale periodiske system, nemlig med antiatomerne. De har negativt atomnummer, og danner således i princippet et anti-periodisk system. Midt imellem disse to systemer finder vi det fascinerende atom nummer 0.
Se artiklen: Atom nummer nul (pdf)

Hent undervisningsmaterialet (Word) - Pdf
Fag: Fysik A

Materialet er udarbejdet af Michael Bjerring Christiansen.

Nu skal neutrinoens masse bestemmes

En af naturens mindst reaktive partikler er neutrinoen. Forskere ved i dag, at denne forunderlige partikel har masse, men ikke hvor stor den er. Det skal en enorm detektor nu give forskerne svaret på, og dermed føje en vigtig brik til partikelfysikkens beskrivelse af verden.
Se artiklerne: Nu skal neutrinoens masse bestemmes - pdf
samt evt. Den lille neutron - pdf og Et hattrick til neutrinoforskningen - pdf

Hent undervisningsmateriale (Word) - Pdf
Fag: Fysik A/B

Materialet er udarbejdet af Michael Bjerring Christiansen

Forløb om fysik og musik

Forløbet kan indgå som en del af emnet bølgelære i Fysik C, og følger man den foreslåede plan, har forløbet en varighed på 7 moduler a 70 minutter. Materialet omfatter en række arbejdsark med både teoretiske og praktiske opgaver om for eksempel lydintensitet og lydstyrke, overtoner og klangfarve, stående bølger, lydens hastighed med videre.

Udarbejdet af Bjarning Christian Grøn, Viborg Katedralskole.

Niveau: Fysik C - Hent hele forløbet pakket i en zip-fil (14 word-filer).

I forløbet indgår de to artikler fra Aktuel Naturvidenskab: Fysik og musik i videnskabshistorien og Når musikken skader.


Baggrund:

Inden forløbet har eleverne kendskab til følgende begreber:

Amplitude A:
Det maksimale udsving fra ligevægtsstillingen

Bølgelængde λ:
Afstanden mellem to nabobølgetoppe til et bestemt tidspunkt

Periode T:
Tidsrummet mellem passage af to bølgetoppe på et bestemt sted

Frekvens f:
Antal bølgetoppe, der passerer et bestemt sted pr. tid. Der gælder, at f = 1/T.

Hastighed υ: Hastigheden af en bølgetop.

Bølgeformlen: υ = λ · f

Interferens - konstruktiv og destruktiv

Det er planlagt, at dette tonede delforløb i fysik som en del af emnet bølgelære har en varighed på 7 moduler á 70 minutter.

Plan over forløb
ModulIndholdArbejdsark
1 Diskussion og arbejde med de to artikler 1a, 1b og 1c
2 Lydintensitet og lydstyrke dB
Høretest
2 og 3
3 Lyddøde områder - interferens
Overtoner og klangfarve
4 og 5
4 Strengeinstrumenter
Eksperiment: Stående bølger på en snor
6
5 Blæseinstrumenter
Eksperiment: Stående bølger i en luftsøjle
7
6 Stødtoner
Flaskemusik
8 og 9
7Eksperimenter: Lydens hastighed (forskellige metoder)10 og 11

Hent arbejdsarkene i en samlet zip-fil: Forlob-fysik-og-musik (14 word-filer)

Kosmiske partikler og skykim - opdateret 2018

Forskere kan nu efterligne den kosmiske strålings effekt på dannelsen af skyer i Jordens atmosfære. Ved hjælp af Danmarks største accelerator og et særligt klimakammer er det lykkedes at skabe de små partikler (aerosoler), som kan udgøre kimen til skyerne på himlen.
Se artiklen Kosmiske partikler og skykim (pdf)
Hent undervisningsmaterialet (Word) - Pdf
Fag: Fysik A/B.
Materialet er udarbejdet af Michael Bjerring Christiansen.

Se også siden med ekstra materiale.

Den lille neutron - opdateret 2018

En neutrino er en næsten masseløs elementarpartikel, der stort set ikke reagerer med noget. På baggrund af Nobelprisen i fysik (2002 og 2015) fortæller Steen Hannestad her om neutrinoens historie og om dansk neutrino-forskning.
Se artiklerne: Den lille neutron - pdf og Et hattrick til neutrinoforskningen - pdf
samt Nu skal neutrinoens masse bestemmes - pdf

Hent undervisningsmateriale del 1: Word

-

Pdf


Fag: Astronomi

Hent undervisningsmateriale del 2: Word - Pdf
Fag: Fysik A/B

Materialet er udarbejdet af Michael Bjerring Christiansen

Grundstoffernes historie - opdateret 2018

For halvtreds år siden faldt vores forståelse af, hvordan grundstofferne dannes, i store træk på plads. I dag arbejder forskerne med at forstå de finere detaljer i, hvordan især de tungeste grundstoffer bliver til.
Se artiklen: Grundstoffernes historie (pdf)

Hent undervisningsmaterialet (Word) - Pdf
Fag: Fysik A/B/C

Udarbejdet af Michael Bjerring Christiansen

Arbejdsspørgsmål til Atomkernernes spin og grundvand

Arbejdsspørgsmål til artiklen: Atomkernernes  spin fortæller  om grundvandet fra nr. 3-2016.
Med en teknik kaldet overflade-NMR kan man måle direkte på grundvandet i jorden. Denys Grombacher arbejder på at forbedre metoden, så den kan blive et udbredt værktøj til hjælp for kortlægningen af de vandførende lag og til en bæredygtig forvaltning af vores grundvand.

Hent arbejdsspørgsmålene som pdf eller word-fil. De er udarbejdet af Bjarning Grøn fra Viborg Katedralskole.

Undervisningsforløb om sorte huller, mørkt stof og mørk energi

Forløbet er tænkt som et forløb, der kan bruges på fysik A. Selve undervisningsforløbet indledes med den del af kernstoffet på fysik A, som omfatter Newtons gravitationslov og jævn cirkelbevægelse. Resten af forløbet tager udgangspunkt i artikler fra Aktuel Naturvidenskab:

Kunsten af veje et sort hul, fra Aktuel Naturvidenskab nr. 5/2016; Jagten på det mørke stof, fra nr. 5/2007samt På sporet af det mørke stof, fra nr. 2/2016 (links i filerne). Til sidst peges på nogle perspektiver, som kan dækkes ved at læse artikler fra Aktuel Naturvidenskab eller andet lærebogsmateriale. Perspektiverne lægger op til et samarbejde med matematik. Nogle afsnit/ideer kan også bruges som udgangspunkt for et studieretningsprojekt.

Se/hent undervisningsforløbet om sorte huller som word-fil eller som pdf.

Arbejdsspørgsmål til artiklen - Kemi mellem stjernerne

Artiklen handler om, hvilken rolle polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH’ere) spiller for den kemi, der foregår i rummet mellem stjernerne, det interstellare rum. Sandsynligvis spiller disse molekyler en vigtig rolle som katalysatorer for kemiske reaktioner, og kan derfor være en vigtig brik i at forklare, hvordan de mere end 150 forskellige molekyler, man hidtil har observeret i det interstellare rum er blevet dannet.

Se/hent arbejdsspørgsmålene til artiklen - Kemi mellem stjernerne (word) eller

(pdf).

Sæt sejl mod stjernerne fra blad nr. 4-2013

Sæt sejl mod stjernerne fra blad nr. 4-2013 (pdf)
I en ikke alt for fjern fremtid vil rumfartøjer med gigantiske ultratynde sejl måske kunne bruges til rejser i Solsystemet – ja, endog til de nærmeste stjerner.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Fysik A

Det frosne hav fra blad nr. 4-2007 (pdf)
Udbredelsen af havis ved Nordpolen svinder i disse år med et areal svarende til Danmark om året. Dette skyldes for en stor dels vedkommende den  globale opvarmning, men naturlige variationer i strømsystemerne i Atlanten har også en finger med i spillet.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, fysik C

Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet fra blad nr. 4-2007 (pdf)
Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Fysik A/B/C

Fremtidens energisystem - en udfordring lokalt og globalt fra blad nr. 6-2008 (pdf)
Hvordan knækker vi CO2 -kurven og sikrer fremtidens energiforsyning samtidig med, at udviklingslandene ikke forhindres i at opnå samme velstand som os? Det er den udfordring, verden står overfor. Og fremtidens energisystem skal planlægges nu!
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Fysik A/B/C

Indlandsisen i fremtiden fra blad nr. 5-2008 (pdf)
Nye modelberegninger af Indlandsisens udvikling viser, at op til 20 % af dens volumen vil smelte bort frem til år 2350. Dette vil alene kunne medføre en stigning i havniveauet på op til 2,5 meter.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C

Indlandsisen sveder fra blad nr. 2-2008 (pdf)
Afsmeltningen af den grønlandske indlandsis var i år 2007 større end på noget andet tidspunkt gennem de sidste 10 år. Det viser nye modelberegninger. En øget afstrømning af ferskvand i arktis kan få en række konsekvenser – bl.a. for de globale havstrømme.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C

Isotoper fortæller om fortidens kost fra blad nr. 4-2008 (pdf)
Ved at analysere knogler fra fortidens mennesker for isotoper af kulstof og kvælstof, kan man afsløre, om de spiste føde fra havet eller fra landjorden. At kende kosten er også vigtigt for at kunne lave præcise dateringer med kulstof-14.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Fysik A/B, Biologi A/B

Mobilstråling i skolegården fra blad nr. 3-2004 (pdf)
Frygten for mobilantenner sættes i relief, når man tager i betragtning, at den stråling, man modtager fra sin egen mobiltelefon, langt overstiger strålingen fra sendemasterne. Faktisk vil man i mange tilfælde betragteligt kunne nedsætte den mængde af stråling, man udsættes for, hvis sendemasterne stod lige i nærheden.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Fysik A/B/C

Tre cykler, sommer og en istid fra blad nr. 4-2007 (pdf)
Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer i Jordens bevægelser omkring Solen. Disse naturlige klimavariationer sætter rammen for en forståelse af klimaet i det menneskenære perspektiv.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf
- Fag: Fysik A/B/C samt Naturgeografi B/C