AU

Forsvinder insekterne?

Tyske forskere rapporterede i 2017 om en stor nedgang i antallet af flyvende insekter. Men hvad siger tallene egentlig?

Forsiden af blad nr 3-2019

Aktuel Naturvidenskab
nr. 3-2019


Læs fx om:

 • Mikroplast i byens vand
 • Kan fedtsyrer bruges som medicin?
 • Det energiproducerende renseanlæg
 • Når leveren bliver for fed
 • Kapløbet om membranproteinet “TRPM4”
 • Vandlopper kan disrupte marin fiskeopdrætl

Se mere om indholdet i nr. 3

Undervisningsmaterialer

Du kan nu finde nye materialer

Undervisningsmateriale om cellebiologiske teknikker
Materialet tager udgangspunkt i artiklen: Mikrochips mod madforgiftning, som handler om en ny teknik baseret på såkaldt lab-on-a-chip-teknologi kan hjælpe med at finde skadelige bakterier.

Arbejdsark om udvikling af lægemidler
Arket tager afsæt i artiklen: Giftige dyr – ven eller fjende?, der handler om dyregifte.

Opgavesæt om kemikalier
Sættet tager afsæt i artiklen: Kemikaliernes stamtræ som beskriver olie som udgangspunktet for den kemiske industri.

Partikelterapi mod kræft

Danmark har fået den første facilitet til behandling af kræftpatienter med partikelterapi. Strålebehandling med partikler kan være et attraktivt alternativ til behandling med røntgenstråler.

Modtag nyhedsbrevet fra Aktuel Naturvidenskab

_

Læs mere
om det
og tilmeld dig
her


Synspunkt: Vi kan ikke redde klimaet alene

Der skal gøres noget nu. Men adfærdsændringer er ikke nok, der er også brug for teknologiske løsninger og politisk vilje.

Se mere om indholdet i nr. 3-2019

Synspunkt: Børn mangler virkelig natur

Børn i dag får ikke mange naturoplevelser og lever i stadig højere grad i en digital verden, hvor sammen-hængen mellem årsag og virkning er vilkårlig og uden relation til kropslige erfaringer. Vil det ændre naturvidenskaben?

Se mere om indholdet i nr. 5-2018

Modelvalg og ansvar

Matematiske modeller er et uundværligt redskab, når matematik skal bruges til at beskrive verden. Men konstruktionen af modeller fører ofte til en række videnskabs-teoretiske spørgsmål.

Statistik og kunsten at reproducere

Statistiske analyser bygger altid på nogle antagelser samt valg i forhold til indsamling og bearbejdning af data. Åbenhed om dette er vigtigt, hvis man vil undgå, at beslutninger træffes på forkert grundlag.


I Aktuel Naturvidenskab
kan du læse om

 • Ny forskning
 • Nye resultater  
 • Videnskabshistorie og naturfilosofi
 • Synspunkter og kommentarer
 • Boganmeldelser

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen". Se mere...

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail:  abo@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon:  8715 2094