AU

Aktuel Naturvidenskab
nr. 5-2019


Læs fx om:

 • Hvornår får vi børn? – en historie om fødselsmønstre i et moderne samfund
 • Giv os retten og muligheden for at reparere tilbage!
 • Tema om phosphor:
  Den globale phosphor­udfordring samt genbrug af P fra spildevand
 • Uran sladrer om alt fra solsy­stemets fødsel til dinosaurernes uddøen
 • Udviser sociale chatbots empati?
 • Aldrig mere alene - om jagten på exoplaneter

Se mere om indholdet i nr. 5

Undervisningsmaterialer

Se alt undervisningsmaterialet på en liste

Stort forløb om grøn omstilling
Forslag til en lang række artikler fra Aktuel Naturvidenskab og andre materialer, der kan anvendes i et forløb om grøn omstilling.

Arbejdsark om Periodesystemet
Stort arbejdsark til artiklen: Periodesystemet – 150 års aktuel naturvidenskab

Arbejdsark om biokemi og molekylær gastronomi
Arbejdsark til artiklen: Velsmag – sådan virker det! Artiklen kan fx anvendes i et tematisk forløb i kemi A eller bioteknologi A.

Særtilbud til gymnasier

Vi tilbyder skoleabonnementer på bladet Aktuel Naturvidenskab til gymnasieskolen
Bestil fx en gymnasiepakke med 20 eksemplarer (6 numre/år) for kun 475,- kr. ex. moms.
Se mere om tilbuddene og om hvordan du bestiller det

Partikelterapi mod kræft

Danmark har fået den første facilitet til behandling af kræftpatienter med partikelterapi. Strålebehandling med partikler kan være et attraktivt alternativ til behandling med røntgenstråler.

Modtag nyhedsbrevet fra Aktuel Naturvidenskab

_

Læs mere
om det
og tilmeld dig
her


Synspunkt: En fælles front for alle bier

Truslerne mod bestøvende insekter bør imødegås af en samlet strategi for både holdte og vilde bestøvere, skriver 22 forskere i denne opfordring til at få gjort noget ved sagen.

Se mere om indholdet i nr. 4-2019

Synspunkt: Har vi de nødvendige råstoffer til en grøn omstilling?

I omstillingen fra fossilt brændsel til grøn energi er det vigtigt, at vi bliver uafhængige af specifikke råstoffer som litium. Derfor skal vi forske bredt og have fokus på genbrug.

Se mere om indholdet i nr. 6-2018

Modelvalg og ansvar

Matematiske modeller er et uundværligt redskab, når matematik skal bruges til at beskrive verden. Men konstruktionen af modeller fører ofte til en række videnskabs-teoretiske spørgsmål.

Statistik og kunsten at reproducere

Statistiske analyser bygger altid på nogle antagelser samt valg i forhold til indsamling og bearbejdning af data. Åbenhed om dette er vigtigt, hvis man vil undgå, at beslutninger træffes på forkert grundlag.


I Aktuel Naturvidenskab
kan du læse om

 • Ny forskning
 • Nye resultater  
 • Videnskabshistorie og naturfilosofi
 • Synspunkter og kommentarer
 • Boganmeldelser

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen". Se mere...

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail:  abo@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon:  8715 2094