AU

Info om Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab har til formål at synliggøre naturvidenskab og teknik i det danske samfund. Bladet udgives i et samarbejde mellem 5 danske universiteter.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen".

I Aktuel Naturvidenskab vil du finde artikler om:
- nye forskningsprojekter og resultater  
- videnskabshistorie og naturfilosofi
- synspunkter og kommentarer
- boganmeldelser

Redaktion
Redaktør, cand.scient.
Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk Tlf.: 3036 0662
Redaktør, cand.scient.
Carsten Rabæk Kjaer, crk@aktuelnaturvidenskab.dk Tlf.: 3036 0660

Postadresse
Aktuel Naturvidenskab
Ny Munkegade 120, Bygn. 1520
8000 Århus C

Tlf.: 8715 2094
E-post: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Hjemmeside: www.aktuelnaturvidenskab.dk

Udgiver - sponsorer - ISSN - Ansvarshavende

Annoncepriser og udgivelsesplan

Annoncepriser:
½ side (b × h 180 × 131 mm) 3700,- kr. 
1 side (b × h 180 × 250 mm) 7000,- kr. 

Der er mulighed for at gå til kant:
Størrelse: 1 side til kant: A4: 210 mm x 297 plus 3 mm til beskæring.
Størrelse: en halv side til kant: 210 mm x 130 mm plus 3 mm til beskæring.

Kontakt Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk eller tlf.: 3036 0662.

Udgivelsesplan for 2022:
Hent en udgivelsesplan med annoncedata (pdf)

Styregruppe

 • Birgitte Lyhne Broksø, kommunikationschef, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • David André Højlund Graff, strategisk kommunikationsrådgiver, Aalborg Universitet
 • David Lundbek Egholm, prodekan ved Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.
 • Jane Thoning Callesen, communication manager, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Mikkel Linnemann Johansson, teamleder, Det Naturviden­­- skabe­lige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Vakant, Roskilde Universitet

Redaktionsgruppe

 • Birgitte Svennevig, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Carsten Rabæk Kjaer, Aktuel Naturvidenskab
 • David André Højlund Graff, Aalborg Universitet
 • Jørgen Dahlgaard, Aktuel Naturvidenskab
 • Michael Skov Jensen, Københavns Universitet
 • Sune Holst, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Vakant, Roskilde Universitet

Fagpanel

 • Bertil F. Dorch, astrofysiker ph.d., bibliotekschef, Syddansk Universitetsbibliotek, formand for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.
 • Dorte Hammershøi, professor. Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.
 • Gunnar Larsen, geolog, NIRAS.
 • Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i klimaændringer, DTU Space.
 • Kaj Sand-Jensen, professor, Sektion for Ferskvandsbiologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet.
 • Klaus Seiersen, ph.d., Dansk Center for Partikelterapi.
 • Marit-Solvejg Seidenkrantz, professor i maringeologi og fortidens klima, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
 • Mikkel Willum Johansen, lektor i videnskabsteori, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 • Nikolaj Thomas Zinner, lektor i teoretisk fysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
 • Ole G. Mouritsen, professor i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet (KU-FOOD).
 • Palle Høy Jakobsen, ph.d. & DMSc., Managing Director, EIT Health Scandinavian CLC.
 • Peter C. Kjærgaard, professor, ph.d., museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum.
 • Sebastian H. Mernild, dr. scient., CEO og professor i klimaforandringer og glaciologi, Nansen Centret, Norge.
 • Theresa S. S. Schilhab, dr. pæd., lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
 • Ture Damhus, Kemiker ved Novozymes.

Liste pr. 20. august 2020.