AU

Om Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er det tidsskrift, der holder dig opdateret om den naturvidenskabelige forskning. På denne side kan du læse mere om Aktuel Naturvidenskab, vores redaktion, udgiverer, sponsorer og styregruppe. Find ligeledes annoncepriser og vores udgivelsesplan.

Info om Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab har til formål at synliggøre naturvidenskab og teknik i det danske samfund. Bladet udgives i et samarbejde mellem 4 danske universiteter.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen".

I Aktuel Naturvidenskab vil du finde artikler om:

 • nye forskningsprojekter og resultater  
 • videnskabshistorie og naturfilosofi
 • synspunkter og kommentarer
 • boganmeldelser

Redaktion
Redaktør, cand.scient. Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk, mobil: 30 36 06 62.

Redaktør, cand.scient. Carsten Rabæk Kjaer, crk@aktuelnaturvidenskab.dk, mobil: 30 36 06 60.

Postadresse
Aktuel Naturvidenskab
Ny Munkegade 120, Bygn. 1520
8000 Århus C

Telefon: 87 15 20 94
E-post: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Hjemmeside: www.aktuelnaturvidenskab.dk

Udgiver - sponsorer - ISSN - Ansvarshavende

Aarhus Universitet, Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences i samarbejde med:

Sponsorabonnent
Novo Nordisk samt Grundfos.

ISSN: 1602-3544 (web), 1399-2309 (papirudgaven).

Ansvarshavende: David Lundbek Egholm, professor ved Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Annoncepriser og udgivelsesplan

Annoncepriser:
½ side (b × h 180 × 131 mm) 3700 kr. 
1 side (b × h 180 × 250 mm) 7000 kr. 

Der er mulighed for at gå til kant:
Størrelse: 1 side til kant: A4: 210 mm x 297 plus 3 mm til beskæring.
Størrelse: en halv side til kant: 210 mm x 130 mm plus 3 mm til beskæring.

Kontakt Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk
eller mobil: 30 36 06 62.

Udgivelsesplan for 2023:
Hent en udgivelsesplan med annoncedata (pdf)

Styregruppe

 • Birgitte Lyhne Broksø, kommunikationschef, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • David Lundbek Egholm, professor ved Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.
 • Mikkel Linnemann Johansson, teamleder, Det Naturviden­­skabe­lige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Astrid C. Johansen, kommunikationskonsulent, Roskilde Universitet

Redaktionsgruppe

 • Birgitte Svennevig, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Carsten Rabæk Kjaer, Aktuel Naturvidenskab
 • David André Højlund Graff, Aalborg Universitet
 • Jørgen Dahlgaard, Aktuel Naturvidenskab
 • Michael Skov Jensen, Københavns Universitet
 • Sune Holst, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Astrid C. Johansen, Roskilde Universitet

Fagpanel

 • Bertil F. Dorch, astrofysiker ph.d., bibliotekschef, Syddansk Universitetsbibliotek, formand for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.
 • Dorte Hammershøi, professor. Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.
 • Gunnar Larsen, geolog, NIRAS.
 • Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i klimaændringer, DTU Space.
 • Kaj Sand-Jensen, professor, Sektion for Ferskvandsbiologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet.
 • Klaus Seiersen, ph.d., Dansk Center for Partikelterapi.
 • Marit-Solvejg Seidenkrantz, professor i maringeologi og fortidens klima, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
 • Mikkel Willum Johansen, lektor i videnskabsteori, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 • Nikolaj Thomas Zinner, lektor i teoretisk fysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
 • Ole G. Mouritsen, professor i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet (KU-FOOD).
 • Palle Høy Jakobsen, ph.d. & DMSc., Managing Director, EIT Health Scandinavian CLC.
 • Peter C. Kjærgaard, professor, ph.d., museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum.
 • Sebastian H. Mernild, dr. scient., CEO og professor i klimaforandringer og glaciologi, Nansen Centret, Norge.
 • Theresa S. S. Schilhab, dr. pæd., lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
 • Ture Damhus, Kemiker ved Novozymes.

Liste pr. 20. august 2020.

Forfattervejledning

Se vores gode råd til forfattere eller hent forfattervejledningen som pdf.