AU

Vi tilbyder et skoletilbud på bladet Aktuel Naturvidenskab til gymnasieskolen (STX, HF, HHX, HTX, KVU, VUC og studenterkursus). Modtag fx. en pakke med blade til alle interesserede lærere:

Fire pakkestørrelser som gymnasieabonnement:

Antal blade i pakken: 10       20 40 60 eksemplarer
Pris eksklusiv moms: 450   475 725 975 kr.

(omfatter 6 numre/udgivelser pr. år.)

Med Aktuel Naturvidenskab kan du:
– holde dig bredt orienteret om den nyeste forskning inden for naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab
– få inspiration til undervisningen
– finde information om gymnasierettede aktiviteter på universiteterne
– projektgrupper fra tre gymnasier arbejder løbende med at lave nye undervisningssæt til artiklerne

Bestil via bestillingssiden.
Du kan også bestille på abo@aktuelnaturvidenskab.dk eller på tlf.: 87 15 20 94.