AU

Indhold blad nr 1-2021

Forskning og nyheder

------
Kort Nyt:


Spindende forskning: På jagt efter edderkoppesilkens hemmeligheder
Edderkoppens tråde er et fantastisk stærkt og fleksibelt materiale. Hemmeligheden bag er en unik proteinstruktur og et produktionssystem fintunet over millioner års evolution. Det vil forskere meget gerne kunne eftergøre i laboratoriet.
Af Irina Iachina

Gamle data giver ny viden om gammel haj
Grønlandshajens frugtbarhed er sandsynligvis langt højere end tidligere antaget. Det kan være med til at forklare hvorfor arten har kunne modstå årevis med højt fisketryk på trods af, at den først bliver kønsmoden i en alder på over 100 år.
Af Arve Lynghammar og Julius Nielsen

Kalken i naturens processer
Næringsfattige søer og damme i kalkrige miljøer rummer kransnålalger og vandplanter med tykke kalkbelægninger. Det signalerer, hvor tæt arternes tilstedeværelse og livsprocesser samt stofcirkulationen er knyttet til kalk.
Af Kaj Sand-Jensen, Jonas Stage, Emil Kristensen og Theis Kragh

Med et atomart blik på verden: Materialeudvikling på nanoskala
Fra tinknapper i fortidens militæruniformer til batteriet i din smartphone: For alle materialer gælder, at deres egenskaber er bestemt af deres atomare struktur. Derfor arbejder forskere på at kunne afsløre den atomare struktur på stadig mindre skala for at kunne udvikle nye materialer, fx til den grønne omstilling.
Af Olivia Aalling-Frederiksen, Andy S. Anker og Kirsten M. Ø. Jensen

Blærebetændelse: Sådan skjuler bakterierne sig i din krop
Bliver din blærebetændelse ved med at komme tilbage, selvom du har prøvet alt for at slippe af med den? En gruppe studerende fra Roskilde Universitet har undersøgt, hvordan og hvorfor bakterier er så gode til at overleve i blæren, selv efter utallige antibiotikabehandlinger.
Af Susanne Enig, Soffie Marie S. B. Pedersen, Nynne Emilie Nielsen, Line E. R. Sadolin og Maj Kamille M. Nielsen 

Videnskaben bag østers med champagne
Man har altid sagt, at østers og champagne passer godt sammen. Men er det alene en subjektiv erfaring, eller ligger der en videnskabelig forklaring bag? Vi har nu undersøgt sagen i laboratoriet og har i en række champagner og forskellige danske østers fundet visse smagsstoffer, som indgår i en såkaldt umami-synergi.
Af Charlotte Vinther, Karsten Olsen og Ole G. Mouritsen

Genetisk resistens mod infektionssygdomme
En ny metode til at typebestemme DNA har vist sig særdeles velegnet til at identificere fisk med naturlige anlæg for sygdomsresistens. Metoden giver forskerne mulighed for at lokalisere gener, der koder for naturlig og medfødt modstandskraft mod diverse infektionssygdomme – potentielt også i mennesker.
Af Kurt Buchmann, Per W. Kania, Asma M. Karami og Heidi Mathiessen 

Bagsiden: Nyttig glemsomhed
Glemsomhed i laboratoriet anses sjældent for en dyd i forskningsverdenen. Men nogle gange kan der alligevel komme noget godt ud af lidt veltimet glemmeri.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer