AU

Indhold blad nr 5-2023

Kort Nyt: (pdf)


ARTIKLER:


Udforskningen af de største havdybder
Teknologiske landvinger har gjort det stadig lettere for forskerne at skaffe sig viden om de dybeste dele af oceanerne under 6 kilometers dybde kaldet den hadale zone. Selvom store dele af dybhavet stadig er uudforskere, står det nu klart, at dybhavsprocesser har stor betydning for livet på Jorden.
Af Ronnie N. Glud

Nye målinger afgør sagen: Antistof falder ikke opad
På det fælleseuropæiske center for højenergifysik CERN forsøger fysikerne at besvare det grundlæggende spørgsmål, om antistof opfører sig på samme måde som almindeligt stof. Det seneste forsøg viser, at atomer af antihydrogen (antibrint) og atomer af almindeligt hydrogen opfører sig ens i et tyngdefelt: Begge falder nedad.
Af Henrik Bendix

Jagten på hundens oprindelse
De enorme mængder genetiske, arkæologiske og morfologiske data, som forskere i dag har til rådighed, gør det muligt at komme med det indtil dato mest kvalificerede bud på, hvornår mennesker domesticerede ulven og gjorde den til vores bedste ven – hunden.
Af Kristian Sjøgren

På vej mod faststofbatterier
I fremtidens grønne energisystem bliver der brug for nye typer af batterier, der kan imødegå begrænsningerne i det traditionelle litium-ion-batteri. Et lovende bud er faststofbatterier, og opdagelsen af nye mekanismer, der skaber god ledningsevne i uorganiske stoffer, kan hjælpe udviklingen på vej.
Af Mads B. Amdisen,Therese S. S. Kjær, Lasse G. Kristensen, Jakob B. Grinderslev, Lasse N. Skov og Torben R. Jensen

Pladsmangel og pesticider udrydder alverdens insekter
Talrige undersøgelser viser, at verdens insekter over en bred kam er i tilbagegang på grund af menneskets behov for plads og anvendelse af pesticider. At ændre denne udvikling kræver dybtgående forandring, mener den bogaktuelle britiske biologiprofessor Dave Goulson.
Af Kjeld Hansen

Insektovervågning for alle
Ved hjælp af mere end 400 frivillige borgere, et specieldesignet net til biler og DNA-teknologi har forskere udviklet en ny metode til overvågning af insekter på national skala: Insektmobilen. Forskerne bag fortæller her om projektets historie, og hvilke resultater der er kommet ud af det indtil nu.
Anders P. Tøttrup, Cecilie Skræp Svenningsen og Jonas Colling Larsen

BAGSIDEN: Fysik på den helt korte tidsskala
Naturvidenskabelige opdagelser
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer