AU

Tema om CO2
- problem og ressource:

______

Energi og klimakrisen
“Negative udledninger, carbon-fangst og netto-nul-brændstoffer” er centrale begreber i bestræbelserne på at tackle klimakrisen. Men hvad dækker disse begreber egentlig over, og hvilke udfordringer står vi overfor i den forbindelse? Det får du et overblik over i denne artikel.
Af Mads Lundgren Bendixen

Mikroorganismer omdanner menneskeskabt CO2
Mikroorganismer kan hjælpe os med at omdanne CO2 til nyttige molekyler som metan og eddikesyre, der kan indgå i vores carbonbaserede værdikæder. Derfor kan mikroorganismer få en vigtig rolle i mange Power-to-X-teknologier.
Af Michael Vedel Wegener Kofoed og Lars Ditlev Mørck Ottosen

Power-to-X er fremtiden
Power-to-X handler om at udnytte overskudselektricitet til nyttige formål, hvor det første skridt mod X’et altid er omdannelsen af elektrisk energi og vand til hydrogen. Danmark er med helt fremme indenfor udviklingen af fremtidens energiløsninger med power-to-X.
Af Kristian Sjøgren

Kemiske udfordringer ved CO2 - fangst
Fangst af CO2 direkte fra luften og fra røggasser bliver et vigtigt værktøj til at nedbringe atmosfærens indhold af CO2 i fremtiden. Effektiviteten af de materialer – såkaldte sorbenter – som CO2 skal binde sig til og efterfølgende frigives fra igen, er helt afgørende for mulighederne i denne teknologi. Derfor arbejder kemikere hårdt på at udvikle nye og bedre sorbenter.
Af Aleksa Petrovic og Anders Grundtvig Utzon

Jagten på den rene CO2
I Power-to-X kan CO2 indgå som værdifuld ressource i fremstillingen af produkter som metanol og forskellige brændstoffer. Hvis der skal være god økonomi i denne produktion, kræver det dog, at CO2 - strømmene er meget rene. Og det er en væsentlig udfordring.
Af Morten Thellefsen og Martin Østberg

Vandkraft versus vandmiljø - Et opløftende eksempel fra De italienske Alper
Behovet for CO2-neutral energi har skabt en voldsom vækst i antallet af vandkraftværker på verdensplan. Det har rejst bekymring for konsekvenserne for biodiversiteten og økologien i de vandløb, hvor værkerne anlægges. Vi har fulgt en gletsjerfødt alpebæk før og efter etableringen af et lille vandkraftværk og beretter om ingen målbare effekter på vandløbets økologi.
Af Alberto Scotti, Roberta Bottarin og Dean Jacobsen

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer