AU

Synspunkt: Fra laboratorium til energisystemer?
ved Brian Vad Mathiesen (pdf)

Forskning og nyheder

Velkommen til dette temanummer om energi (6-2008-pdf). Vi har sat fokus på konkrete teknologier, som danske forskere arbejder med. I sagens natur har det ikke været muligt at inkludere alle de mange emner, der er relevante i denne sammenhæng. Derfor har vi også en artikel, der giver et overblik over de mange forskellige teknologier, der er i spil til fremtidens energi­forsyning.

Fremtidens energisystem – en udfordring lokalt og globalt (pdf)

Hvordan knækker vi CO2-kurven og sikrer fremtidens energiforsyning samtidig med, at udviklingslandene ikke forhindres i at opnå samme velstand som os? Det er den udfordring, verden står overfor. Og fremtidens energisystem skal planlægges nu!
Af Hans Larsen

Kendt teknologi skal knække CO2-kurven (pdf)

Hvordan knækker vi CO2-kurven samtidig med, at vi sikrer energiforsyningen, økonomisk vækst og gør verden mindre afhængig af fossile brændstoffer? Artiklen gennemgår, hvor langt vi er kommet med de kendte energiteknologier, og hvordan disse kan bidrage til at reducere CO2-udledningen.
Af Leif Sønderberg Petersen

Den blå biomasse (pdf)

Alger har et stort potentiale for udnyttelse til energi. De kan dyrkes i damme på land, og udbyttet kan være betydeligt højere end traditionelle afgrøder, der bruges til energi.
Af Peter Daugbjerg Jensen og Annette Bruhn

Biogas – en gammelkendt teknologi i front i klimakampen (pdf)

Ud fra en klimavinkel er biogasbehandling af gylle og restprodukter måske den bioenergi-teknologi, som er mest interessant. Teknologien kan spare atmosfæren for store mængder drivhusgasser og på samme tid sikre en effektiv udnyttelse af næringsstofferne.
Uffe Jørgensen, Henrik B. Møller og Søren O. Petersen

Varmen fra Jordens indre (pdf)

Fra jordens indre strømmer der uafbrudt varme ud mod jordoverfladen og opvarmer vandet i undergrundens porøse sandstenslag. Denne geotermiske energi kan bruges til at opvarme vore huse – og i Danmark har vi et stort uudnyttet potentiale.
Af Anders Mathiesen

Farvestrålende solceller (pdf)

Billige, farvede og transparente solceller, printet direkte på glas, kan om få år forsyne bygninger med elektricitet, solafskærmning og udsmykning. Solcellerne udnytter den seneste udvikling indenfor nanoteknologi – tilsat lidt inspiration fra naturen. 
Af Kasper Nørgaard

Brændselsceller bliver voksne (pdf)

Efter et langt tilløb er brændselsceller – nærmere betegnet såkaldte fastoxid-brændselsceller (SOFC-brændselsceller) – blevet en så voksen teknologi, at den er tæt på at blive bragt ud på det kommercielle marked.
Af Anders Smith

Plastik i brændselscellen (pdf)

Brændselsceller baseret på plastmaterialer (polymerer) er den type, der forskes mest i verden over – bl.a. fordi bilfabrikanterne satser på disse til brug i brintbiler. Endnu lader det kommercielle gennembrud for denne
type brændselsceller dog vente på sig – primært fordi prisen stadig er for høj.
Af Jesper Lebæk Jespersen

Bæredygtigt brændstof fra affald (pdf)

En bæredygtig produktion af biobrændstoffer kræver, at man udnytter affaldsprodukter i stedet for fødevarer. Udviklingen er i fuld gang, og et nyt dansk innovationskonsortium skal sikre, at alle led i processen bliver
taget i betragtning.
Af Hans Ove Hansen, Sune D. Nygaard, Lene Bonde og Anders Theilgaard Madsen

Træsprit i tanken (pdf)

Træsprit (methanol) er en fremragende energibærer, der f.eks. kan bruges i brændselsceller. Træsprit er derfor et interessant medie til at lagre energi i fremtidens energiforsyning baseret på vedvarende energikilder.
Af Jesper Lebæk Jespersen

Kunsten at lagre energi (pdf)

Lagring af energi kan blive en vigtig faktor i fremtidens elsystem, der i højere grad vil være baseret på fluktuerende kilder som f.eks. vindkraft.
Af Brian Elmegaardr
.

Perspektiv og debat

Niels Bohr og UVVU (pdf)

Ville Niels Bohr have været indklaget til Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed og erklæret videnskabelig uredelig, hvis udvalgene havde eksisteret i 1915?
Af Peter Sigmund (med en replik fra David Favrholdt).

Omtale: Aktuel Naturvidenskab i undervisningen

Boganmeldelser: Alt er relativt – eller er det nu også det?
Anmeldt af Charlotte Autzen.
Verdens Vilde Vejr. Anmeldt af Niels Hansen.

Kort nyt & Aktuelt
Store plask kan have hjulpet livet i gang, Afslør piraten, Små forbrydelser, Lev i zoo - dø ung, Fra asken til ilden samt Da nutiden begyndte.

Et godt tilbud til nye abonnenter.