AU

Den globale phosphor­udfordring
Næringsstoffet phosphor er afgørende i den globale fødevareproduktion, men mangel på phosphor truer inden for det næste århundrede. Samtidig har vi problemer med, at phosphor forurener vores vandmiljø. Derfor har vi brug for en mere holistisk tilgang til forvaltningen af det værdifulde næringsstof.
Af Kasper Reitzel, Haiyan Qu, Morten Lykkegaard Christensen, Ulla Gro Nielsen og Per Halkjær Nielsen

Genindvinding af phosphat fra spildevand
Phosphat kan anvendes både som gødningsprodukt og industrielt. I RecoverP-projektet, har vi udviklet tre forskellige metoder til at genindvinde phosphat fra spildevand. På den måde kan vi få et meget rent produkt med et minimalt forbrug af kemikalier.
Af Morten Lykkegaard Christensen, Haiyan Qu, Ulla Gro Nielsen, Cejna Anna Quist-Jensen og Kasper Reitzel

Bakterier fjerner phosphat fra spildevand
Phosphat kan genindvindes fra spildevand ved hjælp af bakterier. Viden om, hvilke bakterier der kan optage og oplagre phosphat, deres levevis og deres betydning er vigtig for, at man kan optimere driftsbetingelserne for disse bakterier på renseanlæggene.
Af Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo, Francesca Petriglieri og Kasper Reitzel

Perspektiv

Naturen sætter en grænse – status for diskussionen om landbrug, kvælstof og havmiljø (pdf)
Bølgerne går igen højt i den offentlige debat om landbrugets udledning af næringsstoffer til miljøet. Stiig Markager gør i denne artikel rede for sammenhængene mellem næringsstoftilførsel og miljøtilstand set fra et naturvidenskabeligt perspektiv.
Af Stiig Markager


Forløb om genindvinding og genbrug af phosphor fra spildevand

Forløbet bygger på tre artikler om phosphor:
Artiklen Den globale udfordring er en oversigtsartikel der belyser problemstillingen at phosphor er en begrænset ressource. Artiklen Genindvinding af phosphat fra spildevand er en kemi-artikel, mens Bakterier fjerner phosphat fra spildevand er en biologiartikel.

Forløbet er udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Bioteknologi A eller Biologi A i samarbejde med kemi B. 

Hent forløbet om genindvinding og genbrug af phosphor fra spildevand (word-fil) eller alle filer pakket (zip)