AU

Biodiversitet - artikler og undervisningsmaterialer

 

I anledning af foredraget Fremtidens Natur med professor Jens-Christian Svenning i serien Offentlige Foredrag i Naturvidenskab har vi her samlet en række artikler samt undervisningsmateriale, der knytter an til foredraget.


Ny artikel, der kommer ind på meget af det, Jens-Christian Svenning taler om ved foredraget:

Fremtidens biodiversitet - pdf
Verdens biologiske mangfoldighed er truet af menneskets behov for plads og ressourcer og af klimaforandringer. Vi har talt med forsker i biodiversitet Jens-Christian Svenning om, hvad vi kan forvente i fremtiden, og hvordan såkaldt rewilding kan være et værktøj til at genoprette velfungerende økosystemer.

Quiz der knytter an til artiklen

Undervisningsmateriale om biodiversitet og biodiversitetskrise
(der bl.a. inddrager ovenstående artikel)


Tidligere artikler

Tidligere artikler, som Jens-Christian Svenning enten har skrevet eller handler om hans forskning (og som er relevante i forhold til hans foredrag)

Økoinformatik – økologi i en syndflod af data - pdf
Den teknologiske udvikling driver i disse år en revolution af forskningen i økologi, biodiversitet og miljø. Massive datamængder og stærkt stigende regnekraft gør, at vi langt bedre end tidligere kan belyse de yderst komplekse sammenhænge i Jordens økologiske systemer.

Fortidens klima præger verdens skove - pdf
Antallet af arter af træer i en skov og hvordan de er beslægtet kan afspejle klimaet for flere millioner år siden, viser Jens-Christian Svennings forskning. At forstå klimaets langtidseffekter på økosystemer er bl.a. vigtig for at kunne nuancere diskussionen om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles natur.

Hvor blev alle de store dyr af? - pdf
Mennesket er årsagen til, at faunaen i Europa, Amerika og Asien er fattig på store pattedyr. En minutiøs gennemgang af den videnskabelige litteratur for information om de store pattedyrs udbredelse og uddøen viser entydigt, at deres forsvinden er nært koblet til det moderne menneskes spredning verden over.

Synspunkt om rewilding: Fremtidens natur med store dyr - pdf