AU

Mere motion kan føre til mere dovneri

Måske kender du det selv. Efter en lang løbetur eller en omgang træning, synes du, at du har fortjent en ekstra lang slapper

på sofaen eller at tage elevatoren i stedet for trappen. Du er ikke alene! En lang række forskellige forskningsstudier viser, at når folk øger deres motionstræning, har de en ten- dens til at “dovne den” mere, når det gælder de daglige fysiske aktiviteter, som ikke er decideret motion.

»Vi kan se, at folk i 67 % af studierne skærer ned på de fysiske aktiviteter i deres dagligdag som kompensation for mere motionstræning. Det kan for eksempel være at gå mindre, cykle mindre og at tage elevatoren i stedet for trappen,« siger Julie Marvel Mansfeldt, kandidatstuderende ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Hun er førsteforfatter til en systematisk gen- nemgang af 24 forskningsstudier, som alle beskriver niveauet af folks fysiske aktiviteter i dagligdagen før og under forsøg med forskel- lige træningsprogrammer. Studiet er udgivet i tidsskriftet Current Nutrition Reports.

Og niveauet af den almindelige fysiske akti- vitet ser ud til at kunne spille en væsentlig rolle for, om man har succes med at tabe sig eller ej.

»At tabe sig handler om at ændre balancen mellem den mængde energi, man indtager, og den mængde man forbruger. Man kan enten ændre sin kost, så man spiser mindre, eller øge sin fysiske aktivitet,« siger Julie Mar- vel Mansfeldt. Ifølge Julie Marvel Mansfeldt er vores tendens til at bevæge os mindre resten af tiden, når vi træner mere, formentlig en blanding af fysiologiske og psykologiske mekanismer i os.

»Kompensationen kan for det første komme af, at du simpelthen føler dig mere træt efter en tur i træningscentret. Men der er sandsynligvis også en psykologisk faktor i spil, som er en form for belønningssystem, der går i gang, og som gør at vi synes, at vi har fortjent at ligge på sofaen,« forklarer Julie Marvel Mansfeldt.


Maria Hornbek, KU. Kilde: Curr Nutr Rep 12, 327–337 (2023)