AU

Indhold blad nr 3-2024

Kort Nyt (som pdf):

ARTIKLER:


København har fået sin helt egen parasit
En parasit fundet i fisk og snegle i akvarier i København har vist sig at være en helt ny art, der nu er blevet opkaldt efter byen. Sagen giver også anledning til eftertanke, da sådanne importerede parasitter nemt kan ende i det danske vandmiljø og potentielt gøre skade på de lokale fisk.
Af Kurt Buchmann og Per Walter Kania

De første planter på landjorden
For 500 millioner år siden opstod de første landplanter ud fra grønalger, der levede i den fugtige jord omkring damme og kilder. Forfatterne giver her en aktuel status på, hvad forskerne ved om denne milepæl i livets historie.
Af Kaj Sand-Jensen og Jens Christian Schou

Vingeslag på formel
Ved rent teoretiske overvejelser kan man udlede en simpel ligning, der forudsiger, hvor hurtigt en fugl slår med vingerne for at holde sig i luften. Måledata fra flere end 400 flyvende dyr viser, at denne ligning gælder generelt på tværs af arter, kropsstørrelser og flyvestil.
Af Tina Hecksher, Jens Højgaard Jensen og Jeppe Dyre

Kolesterol - en livsvigtig ballademager i kroppen
Forskerene har kortlagt, hvordan kolesterol hjælper kræftceller med at vokse, og hvordan fedtstoffet måske spiller en vigtig rolle, når unge piger går meget tidligt i pubertet. Denne viden er vigtig for bedre at forstå, hvordan vi kan behandle en lang række sygdomme og tilstande.
Af Kristian Sjøgren

20 år med det humane genom – gennem op- og nedture
Det er lidt mere end 20 år siden, at det humane genom for første gang blev kortlagt på DNA-sekvensniveau. Kortlægningen gjorde forskere meget klogere på det at være menneske, men viste også, at vores arvemasse og for eksempel den genetiske risiko for udvikling af sygdom er meget mere kompleks, end man havde troet.
Af Kristian Sjøgren

Når regnen falder
Hvordan kan de ekstreme mængder nedbør, der opstår som en konsekvens af klimakrisen, belyses humanistisk og tværvidenskabeligt? Og hvordan kan der undervises i det? Det giver denne artikel et bud på.
Af Dikte Reeh Andersen, Ralf Andersson, Julie Emontspool, Nikolaj Elf, Michael Paulsen og Heidi Philipsen

Bevidsthedsbomben
En af de nyeste teorier om bevidstheden – Integreret Informationsteori – er under anklage for at være pseudovidenskab. Bevidsthedsforsker Søren Overgaard forklarer her, hvad striden går ud på, og hvorfor det er nødvendigt at ”tænke ud af boksen”, hvis man vil forklare fænomenet bevidsthed.
Af Søren Overgaard

BAGSIDEN: Energifattigdom set fra rummet
Ved hjælp af satellitbilleder har forskere lavet en ny vurdering af, hvor mange mennesker i verden, der må leve uden adgang til elektricitet. Deres bud er 1,18 milliarder, hvilket er 60 % flere end hidtidige estimater.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer