AU

Forskning sætter zombie-celler i fokus

Kræft er ikke én sygdom, men mange forskellige sygdomme, der udløses af forskellige faktorer, har forskellige forløb og kræver forskellige behandlinger. En af de mange spillere i kræftsvulsters opståen og udvikling er såkaldte zombie-celler, også kaldet senescente celler. Og netop dem vil den unge forsker Panos Galanos nu studere nærmere. Han har for nylig modtaget et fellowship på 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden og skal nu opbygge sin egen forskningsgruppe på Syddansk Universitet.

Zombie-celler er celler, der er gået i dvale i kroppen. De er holdt op med at dele sig og har ikke engang længere evnen til at slå sig selv ihjel, som udtjente celler ellers har. De er stadig aktive, men det er uklart, hvad deres rolle egentlig er. Zombie-celler kommer med alderen og kan fra deres dvaletilstand udskille stoffer, der forårsager aldersrelaterede lidelser som vævsnedbrydning og knogleskørhed.

Når man taler om kræft, er celler, der ikke deler sig, interessante, fordi kræft netop kendetegnes ved aggressiv celledeling. Zombie-celler har altså en evne til at forhindre, at kræftsvulster opstår og vokser et sted i kroppen, alene fordi celledeling ikke kan foregå. Men zombie-celler kan også udskille nogle stoffer, som, udover at forårsage aldersrelaterede lidelser, kan forårsage kræft. Det gør de eksempelvis ved at støtte omdannelsen af godartede celler til ondartede og ved at stimulere delingen af kræftceller.

»Et af de spørgsmål, vi skal arbejde med i min nye forskningsgruppe, handler om, hvordan zombie-celler kan forlade deres ikke-delingstilstand og dermed blive kræftfremkaldende«, siger Panos Galanos.

Gruppen vil blandt andet studere celler fra lungekræftpatienter. Zombie-celler ses nemlig hyppigt og i mange sammenhænge med lungekræftforløb, så ideen er at studere, hvordan zombie-celler arbejder i disse patienter. Håbet er at få ideer til udvikling af nye behandlinger.

Derudover vil forskningen potentielt også kunne kaste lys over andre aldersrelaterede lidelser som Parkinsons og Alzheimers, mener Panos Galanos.


Birgitte Svennevig, Syddansk Universitet.