AU

Nobelpris til kvanteprikker

Hvis du skulle være den lykkelige ejer af et tv med såkaldt QLED-teknologi (der står for Quantum dot Light-Emitting Diode), kan du betragte et meget konkret resultat af den forskning, der i år er blevet belønnet med Nobelprisen i Kemi. Den går nemlig til tre forskere, der har pioneret forskningen indenfor det fænomen, der kaldes kvanteprikker (eller kvantepunkter).

Kvanteprikker er i korthed krystaller med en størrelse på få nanometer, som har unikke optiske og elektroniske egenskaber som fx evnen til at transporter elektroner og udsende lys ved forskellige farver, når det udsættes for UV-lys. Med kvanteprikker udnytter man i praksis, at der på nanoskalaen opstår kvantefænomener, der er betinget af størrelsen af komponenterne. Alexei Ekimov demonstrerede i 1981 som den første denne størrelsesafhængige kvanteeffekt i praksis ved at vise, hvordan nanopartikler af kobberklorid via kvanteeffekter gav glas forskellig farve afhængig af størrelsen på partiklerne. I 1983 demonstrerede Louis Brus størrelsesafhængige kvanteeffekter i partikler, der var frit flydende i en væske.

Endelig revolutionerede Moungi Bawendi i 1993 den kemiske produktion af kvanteprikker, så det blev muligt at producere næsten perfekte partikler. Dette var en forudsætning for, at kvanteprikker kan udnyttes til praktiske formål, og det har banet vejen for, at kvanteprikker i dag udnyttes i både forbrugerelektronik (QLED-teknologi) og til alskens forskning indenfor både fysik, kemi og biologi.


CRK, Kilde: Nobel.se