AU

Livgivende plastik

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, synes læren at være af et nyt studium, kinesiske forskere for nylig har publiceret i tidsskriftet Environmental Science & Technology Letters. Forskerne har ved hjælp af et bemandet undervandsfartøj indsamlet plastikrester i Xisha-truget, en dyb kløft i det sydkinesiske hav.

Tidligere har forskere fundet, at plastikaffald opkoncentreres i denne kløft, og mængden af plastik her er en størrelsesorden højere end i andre dybe kløfter. Koncentrationen af plastikaffald som poser, flasker og mademballage når her op på op til 52.000 stykker pr kvadratkilometer. I det nye studium indsamlede forskerne 33 stykker plastik fra dybder mellem 820 og 3200 meter.

Det viste sig, at disse stykker i praksis fungerer som biologiske hotspots sammenlignet med det omgivende miljø, idet de 33 stykker plastik husede næsten 1200 individuelle organismer repræsenterende 49 arter af bundlevende organismer. Særligt var der mange polypper af visse goplearter – dvs. unge stadier af gopler, som lever fasthæftet til en overflade – og af unge stadier af kalkskallede organismer kaldet armfødder (brachiopoder).

Forskerne foreslår, at større plastikstykker kan være med til at booste udbredelsen af fastsiddende og visse typer fritlevende bløddyr og dermed påvirke vekselvirkningen mellem livet på havbunden og i de frie vandmasser.


CRK, Environ. Sci. Technol. Lett./ DOI: 10.1021/acs.estlett.0c0096