AU

Forskere dyrker mini-hjerner

Neurologiske sygdomme som Alzheimers, autisme og skizofreni er komplekse sygdomme, som vi endnu ikke har nogen effektiv kur mod, primært fordi vi ikke forstå de mole­kylære mekanismer, der giver sygdommene.

Forskere prøver at forstå, hvad der sker i en hjerne med disse sygdomme ved for eksempel at studere mus eller vævsprøver fra afdøde mennesker, der har haft sygdommen – men der skal bedre metoder til, før vi kan gøre os håb om en dag at kunne kurere neurologiske sygdomme.

Derfor dyrker professor Martin Røssel Larsen, der er ekspert i at studere neurale mekanismer på protein-niveau på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, mini-hjerner, også kaldet cerebral organoids, i sit laboratorium.

Hans mini-hjerner dyrkes fra blodceller fra patienter med en neurologisk sygdom. Han dyrker også mini-hjerner, der ikke har neurologiske sygdomme, for det er lige så vigtigt at forstå, hvordan hjernen udvikles på et meget tidligt stadie, der kan sidestilles med en føtal hjernes udvikling.

Røssel Larsens mini-hjerner kan ikke sidestilles med en hjerne i et menneske. De har ingen bevidsthed, de er ikke en sammensat enhed, som en menneskehjerne er, og de er slet ikke i nærheden af at besidde samme kompleksitet. Et menneskes hjerne består af 86 milliarder hjerneceller, mens en mini-hjerne består af cirka en million.

I øjeblikket er der en fysisk grænse for, hvor stor en mini-hjerne kan blive i laboratoriet. Når den når en diameter på fem millimeter, holder den nemlig op med at vokse, fordi den ikke har en normal hjernes system af blodtilførsel, der kan sørge for ilt og næring til de inderste celler. Mini-hjernens indre kerne dør simpelthen.

»Der er stadig udfordringer, og en mini-hjerne kan aldrig erstatte en rigtig hjerne, men de giver os langt bedre muligheder for at forstå neurologiske sygdomme og en dag hjælpe de mennesker«, som lider af dem, siger Martin Røssel Larsen.

Hans arbejde støttes blandt andet af Lundbeckfonden, der netop har skudt 35 mio. kr. i et internationalt mini-hjerne-projekt, som Røssel Larsen skal lede. .


Birgitte Svennevig, SDU