AU

En grøn vej for tung transport

Tung transport (skibe, lastbiler, tog og fly) står for over halvdelen af transportsektorens CO2-udledning. Det kan Power2X-teknologi gøre noget ved. I EUDP-projektet Power2Met har forskere fra Aalborg Universitet i samarbejde med industrien bygget et komplet el-til-methanol-anlæg i industriel skala. Anlægget producerer Methanol (CH3OH) af CO2 og hydrogen produceret af strøm fra vedvarende energi. Methanolen kan bruges som grønt brændstof i for eksempel skibe og lastbiler, hvor batteridrevne motorer ikke er en mulighed.

»Teknologien giver mulighed for at gøre den tunge transport grønnere. Dels fordi den baserer sig på vedvarende energi, og dels fordi teknologien kan kobles på for eksempel biogasanlæg, hvor man udnytter CO2, der ellers ville være blevet udledt til atmosfæren,« fortæller Søren Knudsen Kær, der er professor på Institut for Energiteknik.

Teknologien er desuden attraktiv, fordi eksisterende infrastruktur og distribution kan genbruges, og fordi brændstoffet kan bruges i den tunge transport ved at gennemføre kendte ændringer i maskinparken. Endelig giver teknologien også mulighed for at gøre grøn strøm lagerbar.

Med etableringen af anlægget, der er det første af sin art i Danmark, har partnerne bag projektet demonstreret, at teknologien er klar til at blive løftet til fuld skala. Det første anlæg er allerede på tegnebrættet og vil kunne producere flydende el i en skala, der svarer til, at man fjerner 7.000 biler fra vejene.

Partnerne i projektet er Aalborg Universitet, Green Hydrogen Systems, REintegrate, Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, E.ON Danmark A/S, NGF Nature Energy, Drivkraft Danmark, Rockwool, Process Engineering, Holtec Automatic-Nord, Lillegaarden EL.

Projektet er finansieret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).


Sanne Holm Nielsen, Aalborg Universitet