AU

Genopstået miljøproblem

Siden 1987 har FN’s såkaldte Montreal-protekol begrænset forbrug og produktion af kemiske forbindelser, der kan nedbryde ozon-laget i atmosfæren. Blandt de forbudte kemikalier finder vi en række fluorholdige forbindelser; såkaldte hydrochlorofluorocarboner (HCFC), som sammen med forbindelserne CFC tidligere var almindelig kendt under navnet freon). Disse forbindelser blev før i tiden brugt i for eksempel spraydåser og køleskabe, men siden vedtagelsen af Mon­treal-protekollen er mængden af dem i atmosfæren raslet ned.

For nylig har den schweiziske forsker Martin Vollmer og kolleger ved at analysere historiske prøver indsamlet med henblik på monitorering af luftforurening opdaget en HCFC-forbindelse i atmosfæren, man ikke tidligere har kendt til. Forbindelsen, kaldet HCFC-132b, dukkede op for omkring to årtier siden og er derefter øget støt i atmosfæren. Tilsyneladende udledes forbindelsen fra fabrikker i Sydøstasien, men da HCFC-132b ikke har nogen kendt funktion i noget produkt, formoder forskerne, at det blive udledt som et biprodukt i en kemisk fremstillingsproces.

Forskerne opdagede også to andre hidtil ukendte HCFC-forbindelser i atmosfæren, hvis koncentration dog har svinget noget mere over tid. Forskerne mener, at det er vigtigt at man på et tidligt stadium opdager sådanne uønskede forbindelser i atmosfæren og identificerer deres kilde, så det er muligt at håndtere problemet, inden det vokser sig for stort.


CRK. Kilde: PNAS/doi.org/ 10.1073/pnas.201091411