AU

Svampe styrker planters forsvar mod insekter

Nogle svampe er i stand til at etablere tætte forbindelser med planter, som fører til færre insektangreb og dermed skade på afgrøderne. Men det har indtil nu været uvist, hvad mekanismen bag denne form for plantebeskyttelse er. Nu er det lykkedes Nicolai Vitt Meyling fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og kolleger at komme et skridt nærmere en forklaring. Forskerne har undersøgt tre forskellige svampe for at sammenligne deres effekt over for bladlusangreb på både hvede- og bønneplanter:

»Det viste sig, at to af svampene effektivt reducerer bladlusangreb, ved at svampene etablerer sig i plantens rødder og væv. Ved at kombinere væksthusforsøg med avancerede kemiske analyser kan vi se, at svampene får planten til at producere flere af sine egne naturlige forsvarsstoffer under et bladlusangreb, så plantens “immunforsvar” bliver styrket. Det gør, at der kommer færre bladlus, som ellers ville svække planten«, siger Nicolai Vitt Meyling.

Forskerne behandlede hvede- og bønneplanter ved at tilføre svampesporer på selve frøet og dyrkede planterne frem derfra. Derefter tilsatte de nogle få bladlus og observerede, hvor mange bladlus, de udviklede sig til over to uger i væksthusforsøg. Efterfølgende blev planternes blade kemisk analyseret i samarbejde med forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

»Vi kan se en klar sammenhæng mellem en øget mængde forsvarsstoffer i planten og færre bladlus på de planter, som var behandlet med to af svampene. Der sker en markant opregulering af forsvarsstoffer i planten ved et bladlusangreb, når de specifikke svampe er til stede«, siger Nicolai Vitt Meyling og tilføjer: »Det er en vigtig del af den grønne omstilling, at vi reducerer brugen af pesticider, og det her kan være et effektivt bidrag til denne reduktion.«

Forskningsresultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New Phytologist.


Katherina Killander, Københavns Universitet