AU

Gavnlige bakterier i børnesengen

VI det største studie af sin slags har forskere fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet i samarbejde med Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital fundet en mulig sammenhæng mellem de bakterier, der lever i støvet i børns senge og barnets egne bakterier. Det antyder, at bakterierne kan mindske barnets risiko for at udvikle astma, allergi og autoimmune sygdomme senere hen. Forskerne har analyseret støvprøver fra sengene hos 577 spædbørn og sammenlignet dem med luftvejsprøver fra 542 børn. Målet var at se, hvilke miljøfaktorer der påvirkede sammensætningen af mikroorganismer i støvet, og om der var en sammenhæng imellem de mikroorganismer, der lever i sengen, og børnenes egne bakterier i luftvejene.

»Vi kan se en korrelation mellem de bakterier, vi finder i sengene, og dem vi finder hos børnene. Det er ikke de samme bakterier, men det er en interessant opdagelse, som antyder, at bakterierne påvirker hinanden, og det kan vise sig at have indflydelse på at mindske risikoen for blandt andet astma og allergi senere hen,« siger professor Søren J. Sørensen fra Biologisk Institut.

»Vi ved jo udmærket godt, at de mikroorganismer, der lever i os, er vigtige for vores sundhed – for eksempel for astma og allergi, men også for folkesygdomme som diabetes II og fedme. Men for, at vi kan blive bedre til at behandle de her sygdomme, har vi brug for at vide, hvad det er, der tidligt i livet former vores mikroorganismer. Og her ser det altså ud til, at sengen spiller en rolle,« siger Søren J. Sørensen og tilføjer:

»Sengens mikroorganismer er jo påvirket af omgivelserne i hjemmet, og det er den høje diversitet af bakterier, der er gavnlig. Så det simple budskab er, at man måske skal lade være med at gå og skifte sengetøj hele tiden, men det skal vi undersøge nærmere for kunne sige med sikkerhed.«


Michael Skov Jensen, Københavns Universitet. Kilde: Microbiome Journal.