AU

Forløb om grøn omstilling

Udarbejdet af Dennis Nielsen & Michael Lund Christensen, begge Favrskov Gymnasium, for Aktuel Naturvidenskab.

 

Fag: Fysik, Naturgeografi, kemi og Naturvidenskabeligt grundforløb.

Ved en søgning på følgende emneord: grøn omstilling og grøn energi i Aktuel Naturvidenskabs database fandt vi en række artikler. Disse artikler og andet materiale er vores bud på, hvordan man kan arbejde med grøn omstilling og grøn energi ved at tage udgangspunkt i artikler fra Aktuel Naturvidenskab.

Til hver artikel er der lavet et arbejdsark, hvor der i starten vil være forslag til fag og niveau og til hvilke faglige begreber, man kan dække med udgangspunkt i artiklen. Derudover vil der til flere af artiklerne være ekstramateriale, som kan bruges til at komme ind på nogle af de fysikfaglige begreber, der omtales i artiklerne.

De udarbejdede arbejdsspørgsmål og det tilhørende materiale har primært en fysikfaglig vinkel, men flere af artiklerne vil også kunne finde anvendelse i fagene naturgeografi og kemi. Dele af materialet vil således også kunne bruges i naturvidenskabeligt grundforløb (NV), mens andre dele vil kræve fysik på et lidt højere niveau. Der vil også være mulighed for at anvende nogle af artiklerne i forbindelse med studieretningssamarbejde mellem fagene fysik-kemi og fagene fysik-geovidenskab.

Artikler der indgår i materialet:

Hent alle arbejdsark (zip-fil 20 mb) eller enkeltvis herunder: