AU

Udvidet arbejdsark om biokemi og molekylær gastronomi - Opdateret 2024

Udvidet arbejdsark til artiklen: Velsmag – sådan virker det! Artiklen kan fx anvendes i et tematisk forløb i kemi A eller bioteknologi A med titlen ’molekylær gastronomi’ sammen med andre artikler: Spise blæksprutter – er du mør? og Se ind i maden, som der også er arbejdsark til.

Her kan også fysik medvirke. Artiklen kan også anvendes i mere traditionelle biokemiske forløb i kemi A eller bioteknologi A. I kemi B kan artiklen indgå i forløb om makromolekyler, hvor man kan bruge proteiner som eksempel på biologisk vigtige makromolekyler, hvilket vil være velegnet på en studieretning med biologi A.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Bioteknologi A, Kemi (B)/A. 

Hent arbejdsarket om biokemi og molekylær gastronomi (word-fil - opdateret 2024).

Arbejdsark om Klimaforandringer og søers kemi og økologi

Dette arbejdsark har udgangspunkt i artiklen På jagt efter methan-ventilen i verdens søer. Artiklen kan indgå i et forløb om drivhusgasser og klimaforandringer eller i et forløb om søers økologi og kemi. Artiklen kræver kendskab til bakterier og arkæer samt økologiske stofkredsløb. Til kemidelen kræves kendskab til redoxprocesser.

Fag: Biologi A/Kemi B, Bioteknologi A

Hent arbejdsarket om Klimaforandringer og søers kemi/økologi (word)

Arbejdsspørgsmål til tema om CO2

Det store arbejdsark indeholder arbejds-spørgsmål til artiklerne, der indgår i temanummeret
CO2 – problem og ressource
.

Spørgsmålene er organiseret i sektioner svarende til de fem artikler, og det er for hvert spørgsmål markeret, hvilke fag spørgsmålet umiddelbart er relevant for, så man nemt kan sortere i spørgsmålene afhængigt af hvilket fag, man bruger artiklen i.

Fag: Biologi A/B, Bioteknologi A, Kemi B, Naturgeografi B

Hent arbejdsarket til CO2-temaet (Word)

Arbejdsark om PFAS og miljøet

Arbejdsark til artiklen Problematiske fluorstoffer overalt. Spørgsmålene kredser om emner som egenskaber ved flour-organiske forbindelser som PFAS, bioakkumulering og toxicitet.

Fag og målgruppe: Kemi / Bioteknologi / Biologi

Hent arbejdsarket om PFAS og miljøet (Word)

Forløb om genindvinding og genbrug af phosphor fra spildevand

Forløbet bygger på tre artikler om phosphor:
Artiklen Den globale udfordring er en oversigtsartikel der belyser problemstillingen at phosphor er en begrænset ressource. Artiklen Genindvinding af phosphat fra spildevand er en kemi-artikel, mens Bakterier fjerner phosphat fra spildevand er en biologiartikel.

Forløbet er udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Bioteknologi A eller Biologi A i samarbejde med kemi B. 

Hent forløbet om genindvinding og genbrug af phosphor fra spildevand (word-fil) eller alle filer pakket (zip)

Arbejdsark om Periodesystemet

Stort arbejdsark til artiklen: Periodesystemet – 150 års aktuel naturvidenskab.
Inden læsning af artiklen er det en fordel, at kende Bohrs atommodel. Grundstoffernes opdagelseshistorie er naturligvis også tæt sammenknyttet med udviklingen af periodesystemet.

Udarbejdet af professor Jesper Bendix, Kemisk Institut, Københavns Universitet.

Fag: Kemi A (B og C). 

Hent arbejdsarket om Periodesystemet (word-fil).

Arbejdsark om smagen af grøn mad

Arbejdsark til artiklen: Opskrift på at spise mere grønt: tilsæt naturvidenskab

Artiklen kan fx anvendes i et tematisk forløb i kemi A eller bioteknologi A med titlen molekylær gastronomi sammen med andre artikler fra Aktuel Naturvidenskab. Her kan også fysik medvirke.

I kemi B kan artiklen indgå i forløb om makromolekyler, hvor man kan bruge proteiner, kulhydrater og nukleinsyrer som eksempler på biologisk vigtige makromolekyler, hvilket vil være velegnet på en studieretning med biologi A.

Udarbejdet af Ole G. Mouritsen.

Fag: Biologi A, kemi A og B samt bioteknologi A. 

Hent arbejdsarket om at spise mere grønt (word-fil).

Stort forløb om grøn omstilling

Forslag til en lang række artikler fra Aktuel Naturvidenskab og andre materialer, der kan anvendes i et forløb om grøn omstilling. De udarbejdede arbejdsspørgsmål og det tilhørende materiale har primært en fysikfaglig vinkel, men flere af artiklerne vil også kunne finde anvendelse i fagene naturgeografi og kemi.

Se oversigten over forløbet om grønomstilling

Udarbejdet af Dennis Nielsen & Michael Lund Christensen, begge Favrskov Gymnasium, for Aktuel Naturvidenskab.

Fag: Fysik, Naturgeografi, Kemi og Naturvidenskabeligt grundforløb.

Arbejdsark om videnskabelig usikkerhed i kemi

Arbejdsark til artiklen: Videnskabelig usikkerhed i kemi: Hvad er farligt? Kemiske forbindelser, som findes i fødevarer eller produkter, vi bruger til daglig kan indebære risici for sundhed og miljø. Men hvordan afgør man, hvad der er farligt og bør forbydes og reguleres? Kan dette afgøres rent videnskabeligt, eller afhænger spørgsmålet også af værdimæssige overvejelser?

Artiklen kræver ingen særlige forudsætninger, men den kan med fordel ligge i forlængelse af eller i forbindelse med et forløb i kemi om kemikalier og sikkerhed eller et forløb i biologi/bioteknologi om økotoksikologi/hormonforstyrrende stoffer.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Kemi, biologi eller bioteknologi i kombination med religion eller samfundsfag. 

Hent arbejdsarket om Videnskabelig usikkerhed i kemi (word-fil).

NV Undervisningsforløb om Food science

Undervisningsforløbet indeholder forslag til øvelser og tilhørende teori til en lang række artikler fra Aktuel Naturvidenskab. Artiklerne kan læses som teori forberedelse til øvelserne eller som perspektivering bagefter.

Og øvelserne er ikke direkte koblet til hinanden og kan derfor sammensættes, som man anser for at være mest hensigtsmæssigt.

Udarbejdet af Anne Marie Rasmussen, Viborg Katedralskole.

Fag: Biologi, kemi og bioteknologi.

Hent oversigt over øvelser m.m. plus direkte links til artiklerne (word-fil).
Hent pakket zip-fil med alle 7 øvelser m.m. (zip-fil).

Arbejdsark om søers økologi

Arbejdsark til artiklen: Små søer – talrige, oversete og oplagte studieobjekter. Artiklen kan anvendes i forbindelse med et forløb om søers økologi. Det er en fordel at kende til springlag.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Biologi A+B i kombination med kemi B. 

Hent arbejdsarket om søers økologi (word-fil).

NB: Se også artiklen: Varm sommer med uventede konsekvenser for vandmiljøet, hvortil der ligeledes er udarbejdet et Arbejdsark om søers økologi og klimaforandringer.

Arbejdsark om arkæer og cellebiologi

Arbejdsark til artiklen Ekstremernes herrer, der handler om arkæer. Emnet er relevant i forhold til cellebiologi, biokemiske processer og livets udvikling.

Inden læsning af artiklen skal man kende til forskellen på prokaryote og eukaryote celler samt vide hvad lipider er. For at besvare de kemiske spørgsmål, skal man kende til afstemning af redoxreaktioner og ethere og estere.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Biologi B+A, Kemi B og Bioteknologi A. 

Hent undervisningsmaterialet om arkæer og cellebiologi (word-fil).

Undervisningsmateriale om sundhed og kræft

Arbejdsark til artiklen: Gulerødder forebygger og hæmmer udviklingen af tarmkræft. Inden læsning af artiklen er det en fordel at kende til immunforsvarets funktion og til grundlæggende organisk kemi.

Artiklen kan f.eks.  anvendes i et tematisk forløb i bioteknologi eller biologi om sundhed og kræft, eller i et fagligt samarbejde mellem biologi og kemi om bioaktive stoffer.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Ege-bøger.

Fag: Bioteknologi A, Biologi B/A/(Kemi B) . 

Undervisningsmateriale om sundhed og kræft (word-fil).

Datering og placering med naturvidenskab

Om hvordan man med naturvidenskabelige metoder kan bestemme alder og sted på forhistoriske artefakter. Materialet bygger på disse tre artikler (med de relevante fag/niveau i parentes):

Spørgsmålene tænkes brugt på den måde, at eleverne læser artiklen, som man ønsker at arbejde med, og så kan eleverne arbejde med spørgsmålene i undervisningen. Udarbejdet af “Projektgruppen på Viborg Gymnasium og HF”.

Hent undervisningsmaterialet om naturvidenskabelige metoder (word-fil).

Opgavesæt om kemikalier

Sættet tager afsæt i artiklen: Kemikaliernes stamtræ, som beskriver olie som udgangspunktet for den kemiske industri – dvs. grundlaget for en lang perlerække af nutidens produkter fra kunststoffer til LCD-displays og lægemidler.

Fag: Kemi C og repetition af C-niveaupensum på B- og A-niveau.

Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og HF.

Hent opgavesættet om kemikalier (word-fil).

Forsuring af verdenshavene – opgaver og øvelser

Øvelser og opgaver relateret til artiklen På vej mod et surt hav af Katherine Richardson og Lone Thybo Mouritzen fra Aktuel Naturvidenskab 5/2006. Materialet er er tænkt som et anvendelsesorienteret supplement til et forløb i kemi B om syrer og baser.

Materialet er udarbejdet af Anne Becher og Finn Norre, Vesthimmerlands Gymnasium.

Forsuring af verdenshavene – opgaver og øvelser (word) Pdf

Undervisningsforløb om antibiotika

Som en del af forløbet inddrages fire artikler fra Aktuel Naturvidenskab, blandt andet artiklen Antibiotika til husdyr – billigt for landbruget, dyrt for sundhedsvæsenet af Hans Jørn Kolmos, der handler om problematikken med MRSA. Der er forslag til en konkret lektionsplan.

Materialet har fokus på eksperimentelt arbejde, hvor der er vejledning til fire øvelser:

Prøv også quizzen - Antibiotika og husdyr.

Materialet kan for eksempel anvendes i undervisningen i Kemi A.
Det er udarbejdet af Finn Norre, Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Hent materialet som en samlet fil inkl. word-filer (zip)

Arbejdsspørgsmål til artiklen - Kemi mellem stjernerne

Artiklen handler om, hvilken rolle polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH’ere) spiller for den kemi, der foregår i rummet mellem stjernerne, det interstellare rum. Sandsynligvis spiller disse molekyler en vigtig rolle som katalysatorer for kemiske reaktioner, og kan derfor være en vigtig brik i at forklare, hvordan de mere end 150 forskellige molekyler, man hidtil har observeret i det interstellare rum er blevet dannet.

Se/hent arbejdsspørgsmålene til artiklen - Kemi mellem stjernerne (word) eller

(pdf).

Arbejdsspørgsmål til Sukkerets værdifulde binding

Artiklen bragt i nr. 6/2016 handler om kunsten at syntetisere oligosakkarider i laboratoriet. Artiklen kan sammen med arbejdsspørgsmålene indgå i undervisningen i kemi A eller bioteknologi A.

Se eller hent arbejdsspørgsmålene som word-fil eller som pdf.

Lærervejledning og forløb til undervisningsmateriale om vitaminer

Dette tema kan anvendes på alle niveauer i kemi-undervisningen på gymnasiet. Det fremgår, hvilke artikler fra Aktuel Naturvidenskab man kan inddrage og, hvilke forsøg man kan udføre. Forsøgene har forskellige sværhedsgrader. Der er desuden forslag til artikler fra andre magasiner, som man kan inddrage, samt eksempler på opgaveformuleringer. Temaet kan indgå i den almindelige undervisning eller anvendes i forbindelse med selvstændige elevopgaver.

Se/hent temaet som word-fil eller som pdf.

Undervisningsforløb om Ølbrygning som avanceret bioteknologi

Artiklen: Ølbrygning – avanceret bioteknologi i nummer 5-2016 er perspektiveret af et omfattende materiale til et undervisningsforløb om øl, enzymer og kulhydrater.

Materialet omfatter fx arbejdsspørgsmål til artiklen, perspektiverende spørgsmål, øvelsesvejledninger og lærervejledning. Materialet er udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf og kan bruges i fagene kemi (eventuelt i samarbejde med biologi) og bioteknologi.

Se ind i maden fra blad nr. 6-2015

Se ind i maden fra blad nr. 6-2015 (pdf)
Med de nyeste mikroskopiteknikker er det nu muligt at “se” ind i maden og visualisere, hvordan vand, fedtstoffer, proteiner og kulhydrater er placeret i forhold til hinanden, fx i mayonnaise, ost, flødeskum, marengs og smør. Det giver os mulighed for bedre at forstå madens struktur, som er afgørende for smagsoplevelsen.
Undervisningsmateriale: Word (opdateret 2024) - Fag: NV/Kemi C samt i AT eller SRP-sammenhæng.

Den rene os - miljøvenlige dieselbiler fra blad nr. 5-2008 (pdf)
Udledning af sodpartikler og nitrogenoxider fra dieselbiler udgør et stort miljøproblem. Man arbejder derfor intenst på at udvikle filtre og katalysatorer, der effektivt kan fjerne de skadelige stoffer fra de ellers brændstoføkonomiske – og dermed CO2-besparende – dieselmotorer.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Kemi A/B

Drivhusgasser og husdyrproduktion - opdateret 2018

Husdyrproduktionen udleder store mængder drivhusgasser til atmosfæren. Med en bedre udnyttelse af viden og teknologi vil husdyrproduktionen imidlertid kunne bidrage til en reduktion af Danmarks nettoudledning af drivhusgasser.
Se artiklen: Drivhusgasser og husdyrproduktion - pdf

Hent undervisningsmaterialet (Word)

-

Pdf


Fag: Naturgeografi B/C samt Kemi A/B

Materialet er udarbejdet af Anders Teglgaard Kjær og Michael Bjerring Christiansen.

Fra halm til alkohol fra blad nr. 3-2005 (pdf)
Moderne motorer kan i vid udstrækning køre på alkohol, der er produceret ud fra biologisk materiale. Den stigende efterspørgsel på biobrændstof gør halm interessant som kilde til alkoholproduktion. Men det kræver, at man kan finde bedre enzymer, der kan nedbryde halmen.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Kemi A/B

Indlandsisen i fremtiden fra blad nr. 5-2008 (pdf)
Nye modelberegninger af Indlandsisens udvikling viser, at op til 20 % af dens volumen vil smelte bort frem til år 2350. Dette vil alene kunne medføre en stigning i havniveauet på op til 2,5 meter.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C

Indlandsisen sveder fra blad nr. 2-2008 (pdf)
Afsmeltningen af den grønlandske indlandsis var i år 2007 større end på noget andet tidspunkt gennem de sidste 10 år. Det viser nye modelberegninger. En øget afstrømning af ferskvand i arktis kan få en række konsekvenser – bl.a. for de globale havstrømme.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C