AU

Temaoversigter

Hovedtemaer - relevante i undervisningsmæssig sammenhæng

Inden for hvert tema er der en række undertemaer, hvor der henvises til tidligere artikler, som beskæftiger sig med emnerne. Tanken med oversigterne er, at man som underviser hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad der findes af artikler inden for det tema, man beskæftiger sig med. Temaerne samt artiklerne er udvalgt af lærere.

Biologi

1. Evolution

2. Cytologi

3. Økologi

4. Klimaforandringer

5. Hormoner

6. Marinbiologi

 • Kulstof i havet - en tynd kop te? 2015 nr 05.
 • Høj funktionel rigdom trods få arter i Østersøen. 2016 nr 01.  
 • Når naturen vender tilbage - Gyldensteen Kyst. 2016 nr 01.
 • Værdifulde alger. 2014 nr 06.
 • Dystre udsigter for verdens koralrev. 2009 nr 01. 

7. Ferskvandsbiologi

 • Er vandremuslingen en trussel i danske vandløb? 2015 nr 04.

8. Proteiner/Enzymer

 • Cellens affaldskværn, 2001 nr. 4.
 • På enzymjagt i Ikka-søjlerne, 2008 nr. 3.
 • Tørke, kulde og jordbundsdyr. 2001 nr 05.
 • Når proteiner får dødsstødet, 2004 nr. 5.
 • Nøglen til de usynlige låse, 2010 nr. 3.
 • Proteasernes veje og vildveje, 2011 nr. 6.
 • Proteiner er fremtidens lægemidler, 2009 nr. 1.
 • Kunstige enzymer, 2003 nr. 6.
 • Protein med overraskende forbindelser, 2012 nr. 1.
 • Livets lys - Nobelprisen i kemi. 2008 nr 05

9. Kost og fordøjelse (fysiologi)

 • Slangens hemmeligheder. 2015 nr 06.
 • Se ind i maden. 2015 nr 06.

10. Genetik

 • DNA-dobbeltspiralen, 2006 nr.3.
 • Syntetisk DNA, 2000 nr. 6.
 • DNA detektiv løser fortidens gåder,  2013 nr. 6.
 • Psykofluer - bananfluer som model for psykiske sygdomme, 2014 nr. 5.
 • Symbiosens genetik, 2002 nr. 3.
 • Når man rækker genetikeren en lillefinger……, 2012 nr. 4.
 • Når kroppen reparerer DNA. 2015 nr 06.
 • Fra genetik til epigenetik. 2014 nr. 3.
 • Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien. 2016 nr 01.

11.  Bioteknologi

 • Transgene myg mod malaria, 2003 nr. 3.
 • Er den perfekte klon ren utopi? 2012 nr. 6.
 • Genteknologi og potteplanter, 2003 nr. 6.
 • Genetiske værktøjer kan redde truede bestande. 2015 nr 03.
 • Øl og god kemi hænger sammen. 2015 nr 05.
 • Bakterier kan frigøre os fra olie. 2015 nr 03.
 • Biologien på arbejde - dansk satsning på syntesebiologi. 2011 nr 01.
 • Prometheus og de forbudte stamceller - drømmen om den regenerative terapi, 2004 nr. 2.
 • Livets lys - Nobelprisen i kemi. 2008 nr 05

12.  Nervesystemet

 • Mikroskopi med MR-skanneren. 2010 nr 04.
 • Hvem dræber honningbierne? 2013 nr 04.

13. Parasitologi

 • Parasit påvirker torskens hjerterytmer. 2015 nr 01.
 • Snyltere i hajmalle-fileten. 2010 nr 02.
 • Komplekse orm. 2010 nr 01 Tema - lægemidler.

Geografi

Jord, liv og landskab
 

Klima og klimaændringer
 

Vandressourcer

 • Vandressourcens størrelse
  Bag om drikkevandet. 2003 nr. 4
 • BAM i drikkevandet
  På vej mod BAM-frit drikkevand. 2008 nr. 5
  Bakterier renser drikkevandet. 2006 nr. 6
 • Arsen i drikkevandet
  Arsen i dansk drikkevand. 2004 nr. 4

Energiforbrug

Arktis

 • Klima og miljøforandringer
  Fra notesbøger til public domain. 2015 nr. 5
  Når isen går i sort. 2014 nr. 4
  Indlandsisen - 80 års klimaændringer set fra luften. 2014 nr. 3
  Satellitterne spotter den smeltende is. 2012 nr. 2
  Det første arktiske ozonhul. 2012 nr. 1
  Arktisk økologi under klimaændringer. 2011 nr. 2
  Et hav i forandring. 2011 nr. 2
  Jagten på de forsvundne gletsjere - en ekspeditionsberetning fra Østgrønland. 2011 nr. 2
  Klodens gletsjere er ude af ligevægt. 2011 nr. 2
  Permafrost og lattergas. 2010 nr. 2
  Vendepunkt for indlandsisen. 2009 nr. 5
  Indlandsisen i fremtiden - UM. 2008 nr. 5
  Indlandsisen sveder - UM. 2008 nr. 2
  Brænder isen? 2007, nr. 4
  Det frosne hav - UM. 2007 nr. 4
  Hav og klima - Atlantens rolle i klimasystemet. 2005, nr. 2
  Klimaforandringer i Arktis. 1999 nr. 1
   
 • Klima i geologisk perspektiv
  Istidens gådefulde klimaspring. 2011 nr. 6
  Klimaets fodspor i mudderet. 2008 nr. 5
  Tre cykler, sommer og en istid – UM. 2007 nr. 4
  Et levende klimaarkiv. 2003 nr. 6
   
 • Naturvidenskab og samfund
  På vej mod de to grader. Synspunkt. Nr. 4, 2015
   
 • Teknologi og måleusikkerheder
  Drilske kulderekorder. Nr. 4, 2014
  Indlandsisen – 80 års klimaændringer set fra luften. Nr. 3, 2014
  På jagt efter de mindste alger i Grønlandshavet. 2013 nr. 2
  Satellitterne spotter den smeltende is. 2012 nr. 2
  Ilden på havet. 2010 nr. 3
  Det iskolde overblik. 2010, nr. 2
  Grønlands indlandsis –set med radarøjne. 2001 nr. 3
   
 • Naturfænomener i Arktis
  Når nordlyset fænger. 2015 nr. 5.
  Jøkelløb – et voldsomt naturfænomen. 2007, nr. 6
  Lille stræde med stor indflydelse. 2010 nr. 1
   
 • Naturen i Arktis
  Smeltevand giver et særegent liv i Nuup Kangerlua. 2014 nr. 1
  På jagt efter de mindste alger i Grønlandshavet. 2013 nr. 2
  Ræve på glatis. 2012 nr. 1
  Grønlands havalger. 2011 nr. 6
  Et hav i forandring. 2011 nr. 2
  Livet på den arktiske havbund. 2009 nr. 1
  Kolde kræ. 2008 nr. 4
  På enzymjagt i Ikka-søjlerne. 2008 nr. 3
   
 • Naturressourcer – udnyttelse og konsekvenser
  Olie i Arktis – eventyr eller mareridt? 2012 nr. 3

Fysik

Fysik

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • Bohrs atommodel
  Bohrs atomteori fylder 100 år. 2013 nr. 1
  Bohrs første hit i 1913. 2013 nr. 1
 • Big Bang
  Big bang set i nyt lys. 2013 nr. 2
 • Kosmologi
  Sæt sejl mod stjernerne. UM 2013 nr. 4
  Kemi mellem stjernerne. 2015 nr. 4.
 • Arkæologi
  Kan fortiden måles? 2013 nr. 6
   

Energi og bæredygtig udvikling

Vindkraft

 • Naturressourcer – udnyttelse og konsekvenser
  Solformørkelser og energiproduktion. 2015 nr. 4
   

Vandkraft

Solenergi

Den selvforsynende gadelampe. 2013 nr. 2
Organisk energiteknologi på vej frem. 2013 nr. 5
Solformørkelser og energiproduktion. 2015 nr. 4
 

Fossile brændsler

Fra affald til olie: Kør på gylle, flyv på græs. 2013 nr. 2
Grundstoffer sætter grænser...for grønt brændstof. 2013 nr. 5
 

Brint

Hydrogensamfundet - en renere fremtid. 2004 nr. 1
Kul og jern erstatter platin i brændselsceller. 2014 nr. 2
Nanopartikler på Samlebånd 2014 nr. 2
 

Klima

Magnetisk køling

Magnetisk køling - køleteknologi med en varm fremtid. 2013 nr. 3
 

Teknologihistorie

Når forandringens vinde blæser. 2015 nr. 2

Lyd, lys og bølger

 • Musik
 • Lyd
  Når støjen skader. 2005 nr. 5
  Når musikken skader. 2006 nr. 5
 • Tsunamier
 • Radiostråling
  Mobilstråling i skolegården. UM 2004 nr. 3
 • Trådløs kommunikation
  “Sparsom sampling” - en ny digitalrevolution. 2013 nr. 5
   

Mekanik

Atom- og kernefysik

 • Klima og partikelfysik
  Rejsen under jorden. 2013 nr. 1
  Kosmiske partikler og skykim. UM 2011 nr. 6
  En gigantisk isterning - lysglimt fra Antarktis’ dyb fortæller om kosmos. 2013 nr. 6
 • Kvantefysik
  Kvanternes Nirvana. 2004 nr. 6
 • Atomfysik
  Verden består af atomer. 2006 nr. 3
 • Radioaktivitet og arkæologi
  Kan fortiden måles? 2013 nr. 6
  Strontium afslører levesteder. 2013 nr. 6
  Mørteldatering og kirkearkæologi. 2013 nr. 6
 • Medicinsk fysik
  Antipartikler mod kræft. UM 2006 nr. 6
 • Materialeforskning
  Tre tigerspring for materialeforskningen. 2015 nr. 1
  På opdagelse i materialernes indre. 2015 nr. 2
 • Spektroskopi
  Se ind i maden. UM 2015 nr. 6

De nye oversigter er lavet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i undervisningen, som VILLUM FONDEN har ydet finansiel støtte til.