AU

Indhold blad nr 4-2022

Kort Nyt:


ARTIKLER:


TEMA: Fosfor-kredsløbet og sørestaurering:
 

Virkelighedens problemer respekterer ikke faggrænser
I et stort, tværfagligt projekt centreret om Ormstrup Sø i Midtjylland, stiller vi overordnet det enkle spørgsmål: Kan vi genskabe en klar sø fuld af biodiversitet ved at fjerne fosfor og bringe det hen, hvor det gør gavn, ud på markerne?
Af Poul Toft Frederiksen

Fosforkredsløbet og fremtidens sørestaurering
Denne artikel omhandler fosforkredsløbets relevans for det omfattende forsknings- og restaureringsprojekt i den midtjyske Ormstrup Sø. Forfatterne ser på fosforforurening og fosfor som ressource, samt en kemisk og biologisk gennemgang af fosforkredsløbet.
Af Sofie Emilie Svendsen Kamlarczyk, Kasper Reitzel Jensen og Theis Kragh

Forskere streamer livet i søer
Et tværfagligt projekt i Ormstrup sø anvender en avanceret, automatisk målebøje til kontinuerligt at måle vandkvalitets­relaterede data, mens fiskenes adfærd overvåges med speciel teknologi. Søens tilstand live-streames direkte til forskernes pc og giver en bedre indsigt i søers økosystemer og deres dynamik.
Af Anders Nielsen, Martin Søndergaard, Henrik Baktoft og Christian Skov

Søens digitale tvilling – et virtuelt laboratorium
Computer-modeller af økosystemer kan betragtes som virtuelle fuldskala laboratorier, og kan anvendes til at simulere eksperimenter, som ikke altid er praktisk mulige at gennemføre i den virkelige verden.
Af Dennis Trolle, Tobias K. Andersen, Anders Nielsen, Karsten Bolding og Nicolas Azaña Schnedler-Meyer


Spontane elektriske felter fortæller om faste stoffers indre
I 2009 opdagede forskerene, at der opstår spontane elektriske felter i tynde film af forskellige faste stoffer. En række nye eksperimenter har nu vist, at denne såkaldte spontelektriske effekt kan bidrage til forståelsen af hvordan et fast materiale ændrer sin struktur over tid.
Af David Field og Andrew Cassidy

Jagten på den forsvundne drivhusgas
Lattergas er en af de kraftigste af klodens drivhusgasser, og gassen ødelægger tilmed ozonlaget. Drivhusgassen bliver for en stor dels vedkommende produceret i havet, men nogle steder på Jorden mangler det i overfladevandet. Nu vil forskere opklare mysteriet.
Af Kristian Sjøgren

Detaljer fra det sorte huls baghave
Forskerholdet nu fremvise et skarpere billede af ringen omkring det sorte hul i M87-galaksen og vise en tynd lysende ring, der er skabt af lyspartikler (fotoner), som er blevet slynget om på bagsiden af det sorte hul af intens tyngdekraft.
Af Birgitte Svennevig

Aske fra energitræ er naturgødning
Energitræ er den største grønne energikilde i Danmark. Restproduktet ved forbrænding er 75.000 tons aske, der bør recirkuleres til plantager på sandet og næringsfattig jord som værdifuld naturgødning.
Af Mads F. Hovmand, Torben Riis-Nielsen, Flemming Ekelund, Gosha Sylvester og Mads M. Krag

BAGSIDEN: Hilsen fra en stjernekuvøse
En meningsfuld samtale om videnskab forudsætter en forståelse af, hvad videnskab er, og hvordan videnskaben fungerer.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer