AU

Ny membranteknologi gør spildevand til en ressource

En forskergruppe ved Aalborg Universitet har udviklet en type membranproces, der som en slags avanceret kaffefilter lader rent vand løbe igennem, mens giftige affaldsstoffer ophobes, inden de slipper ud i naturen. Membranteknologi anvendes allerede i dag til blandt andet spildevandsrensning og omvendt osmose til afsaltning af havvand. Det centrale ved det nye membransystem er, at spildevandet varmes op til 40-50 grader, mens det bliver filtreret – og det åbner helt nye muligheder, forklarer lektor Cejna Anna Quist-Jensen:

»Når spildevandet bliver varmt, bliver det filtreret meget effektivt i vores membranproces. Den nye proces er så effektiv, at affaldsstofferne tilbageholdes, og de værdifulde produkter krystalliserer og bliver til tørstof i stedet for slam, som det ellers typisk ender med at blive«.

I dag bliver slammet eksempelvis brugt som gødning og spredt ud over markerne. Ulempen er, at slammet – fordi det ikke er helt renset – også kan indeholde fosfor, skadelige tungmetaller og medicinrester. Den nye metode kan blandt andet udkrystallisere fosforen fra spildevandet, og det gør det muligt at udnytte og genbruge fosforen. Det er godt af flere årsager: Dels havner fosforen ikke i vandmiljøet, og dels er verden ved at løbe tør for fosfor som ressource. Den fosfor, landbruget benytter sig af, bliver typisk udvundet af miner i Marokko, Rusland, Kina og USA, men inden for de næste 50 til 100 år løber minerne tør.

»Når vi kan udnytte spildevandet bedre og udkrystallisere rent fosfor med vores membranteknologi betyder det, at vi med tiden ikke længere vil behøve at hente fosfor op fra miner i jorden. Når vi effektivt kan trække det ud og genbruge alt det, der ellers ville gå til spilde, har vi et stærkt kort at på hånden i forhold til kommende fødevarekriser,« slutter Cejna Anna Quist-Jensen. Projektet er blandt andet støttet af Poul Due Jensen fonden, Danida og Innovationsfonden. ♦


David André Højlund Graff, AAU