AU

Flåt-googlinger hjælper videnskaben

Det er højsæson for flåter lige nu. Og det betyder, at vi googler mere efter information om de små, upopulære blodsugere end ellers. Selvom du sikkert ikke tænker over det, bidrager du faktisk til videnskabelig forskning om flåters aktivitetsmønstre, når du søger på computeren. Det demonstrerer et studie fra Københavns Universitet.

For ved hjælp af online-værktøjet Google Trends har forskerne udtrukket data over, hvornår på året danskerne søger på ordene “flåt” og “tæge”, og hvornår befolkningerne i ni europæiske lande har gjort tilsvarende over en periode på 10 år for bedre at kunne overvåge flåternes spredning. Der hersker nemlig i disse år en formodning om, at klimaforandringerne vil bringe flere flåter og dermed flere sygdomme til nordlige lande som Danmark.

Ved at matche Google-søgningerne med vejrdata har forskerne efterfølgende analyseret, om de forskellige befolkningers google-søgninger stemmer overens med flåternes sæsonmønstre de pågældende steder og dermed klimaforskellene. Længden af flåters aktivitetsperiode afhænger nemlig af temperaturerne.

»Vi benytter os af, at mange personer, der bliver bidt af en flåt, formodentlig søger information om flåter ved at gå hen til deres computer og google. Vi kan så kigge på, hvor i verden, der bliver søgt på hvad og hvornår,« siger Per Moestrup Jensen.

»Når man kigger ud i Europa, er der en meget tydelig sammenhæng mellem folks flåt-søgninger på Google og de lokale temperaturforskelle. Det bekræfter de sæsonmønstre, som vi antog, at flåterne har. Dataene viser blandt andet også mønstre i, hvor flåtsygdommen TBE findes. Så fordelingen af flåternes sæsoner kan måske informere os om, hvilke sygdomme der kan eksistere og transporteres i de enkelte økosystemer,« siger Per Moestrup Jensen.

I Danmark lader det dog endnu ikke til, at der er sket forandringer i form af nye flåtmønstre eller etablering af nye flåtarter, men forventningen er, at det sker på et tidspunkt, lyder vurderingen fra Per Moestrup Jensen. ♦


Maria Hornbek, Københavns Universitet.