AU

Indhold blad nr 1-2022

Kort Nyt:


Artikler:


Tang kan bidrage til grønne løsninger
Dyrkning, høst og anvendelse af tang kan være ét af mange nødvendige virkemidler, vi skal bruge for at dreje verden i en mere bæredygtig retning. Du får her en aktuel status på mulighederne og udfordringerne i at anvende tang til for eksempel bæredygtige fødevarer og dyrefoder.
Af Annette Bruhn, Lone Thybo Mouritsen, Susan L. Holdt, Marianne Thomsen og Martin Riis Weisbjerg

Entropiens mysterium
At tiden har en retning, opfatter vi alle som indlysende. Denne sandhed udtrykkes ved den fundamentale naturlov, at entropien i et lukket system kun kan stige eller være konstant. Men hvad ligger der egentlig bag begrebet entropi, og er det 100% korrekt, at entropien aldrig kan aftage?
Af Trond Ingebrigtsen og Jeppe Dyre

Modeller for jordkloden viser fremtidens klima
I tre årtier har Jens Hesselbjerg Christensen forsøgt at forstå Jordens klima ved hjælp af stadig mere avancerede modeller. Han er optimist på klodens vegne, for han oplever, at der i stadig højere grad bliver lyttet til klimaforskere som ham.
Af Henrik Bendix

Et helhedssyn på uønskede stoffer i drikkevandet
Over hele verden stiger koncentrationerne af medicinrester og andre uønskede stoffer i drikkevandet. Ekspert råder til helhedsanalyser af vand i stedet for at bruge uendelige ressourcer på at analysere og undersøge alle stoffer hver for sig.
Af Birgitte Svennevig

Rewilding – Lad os få bisonokser tilbage i den danske natur
Det går ikke godt med biodiversiteten i hverken Danmark eller i resten af verden. I Danmark og mange andre steder er en del af løsningen at få store pattedyr som bisoner, vilde heste og vildsvin tilbage i naturen.
Af Kristian Sjøgren

Hjernens blå prik – centrum for hjernens sundhed?
Et lille område af hjernen bestående af nogle få tusinde neuroner kaldet Locus Coeruleus har formentlig stor betydning for hjernens funktion og sundhed. Derfor er forskerne meget interesserede i at undersøge funktionen af dette område nærmere, hvilket dog er en udfordring.
Af Nanna Bertin Markussen, Rasmus West Knopper og Brian Hansen

BAGSIDEN: Unboxing i laboratoriet
Morten Mattrup Smedskjær fortæller, at han skal bruge den spritnye skæremaskine i sin forskning i glasmaterialer.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer