Du er her: Aktuel Naturvidenskab

På jagt efter store diamanter

Ved hjælp af en elektronaccelerator og en PET-skanner kan man afsløre, om et klippestykke indeholder en diamant. Forskerne deltager i udviklingen af metoden, som kan gøre jagten på diamanter mere effektiv og miljøvenlig.

Aktuel Naturvidenskab
nr. 2-2017

Læs fx om:

 • Mobilantenner i massevis giver bedre internet
 • Klimavariationer – flere ekstremer i et varmere klima
 • Polarlomvien – den flyvende fridykker
 • Fremtidens planteforædling – hvordan CRISPR bringer os tættere på nye afgrøder
 • Sko af hajskind får robotter til at stå fast
 • Åle-Johannes og de giftige alger
 • Kunsten at balancere og undgå tab

Se mere om indholdet i nr. 2

Særtilbud til gymnasier

Vi tilbyder nu et nyt skoleabonnement på bladet Aktuel Naturvidenskab til gymnasieskolen
Bestil fx en gymnasiepakke med 20 eksemplarer (6 numre/år) for kun 475,- kr. ex. moms.
Se mere om tilbuddene og om hvordan du bestiller det

Undervisningsmaterialer

Du kan nu finde nye materialer til artiklerne:

Faglig læsning af naturvidenskabelige artikler
Her får du en skabelon, som kan anvendes til målrettet faglig læsning af artikler fra Aktuel Naturvidenskab. Skabelonen kan anvendes på alle niveauer...

Lærervejledning og forløb til undervisningsmateriale om vitaminer
Dette tema kan anvendes på alle niveauer i kemi-undervisningen på gymnasiet...

Hvor mange mennesker kan Livø brødføde?
Et eksempel på en konkret opgave, som har været anvendt som en del af et tema om landbrug i nv (biologi og geografi), hvor der indgik en tur på Livø...

Arbejdsspørgsmål til Sukkerets værdifulde binding
Artiklen bragt i nr. 6/2016 handler om kunsten at syntetisere oligosakkarider i laboratoriet. Artiklen kan sammen med arbejdsspørgsmålene indgå i undervisningen i kemi A eller bioteknologi A.

Nye quizzer i opdateret indpakning
Vores quiz-app på hjemmesiden har fået en overhaling, så den både er sjovere og mere brugervenlig. Prøv fx vores nye quizzer om robotteleskopet SONG, mobilantenner samt chili.

Quiz:
Jagten på store diamanter

Prøv quizzen: Jagten på store diamanter, som er baseret på artiklen i Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2017.
Ved hjælp af en elektronaccelerator og en PET-skanner kan man afsløre, om et klippestykke indeholder en diamant. Forskerne deltager i udviklingen af denne metode, som kan gøre jagten på diamanter mere effektiv og miljøvenlig.

Gå direkte til quizzen:  Jagten på store diamanter

Klimavariationer - flere ekstremer i et varmere klima

Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer?

Synspunkt:
Marchen fortsætter

March for Science i april blev en succes. Arrangørerne bag marchen i København har nu etableret en forening, der skal fortsætte græsrodsarbejdet med at sætte viden og faglighed på dagsordenen, skriver Anja C. Andersen & Jens Deget.

Se mere om indholdet i nr. 2-2017


Tema om vandmiljø, vandløb og næringsstoffer

Vi har gennemgået arkivet og fundet en række artikler frem, som samlet set giver et overblik over vandmiljø, vandløb og næringsstoffer.

Tema om vandløb og vandmiljø.

Ølbrygning

At brygge godt øl kræver, at man har styr på en række processer i mindste detalje. I denne artikel gennemgår Bent Lyager ølbrygningens overordnede delprocesser og giver dermed et indblik i, hvorfor ølbrygning er avanceret bioteknologi. 


I Aktuel Naturvidenskab
kan du læse om

 • Ny forskning
 • Nye resultater  
 • Videnskabshistorie og naturfilosofi
 • Synspunkter og kommentarer
 • Boganmeldelser

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen". Se mere...

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail: aktuelnaturvidenskab@abo-service.dk
Telefon: 7025 5512

94045 / i31