Aktuel Naturvidenskab nr. 6-2014

 Læs om:

- De knap så sjældne jordarter
- Kemikaliernes stamtræ
- Energi opbevaring – nøglen til en fossilfri fremtid
- Værdifulde alger
- Vejen til et bæredygtigt samfund?
- Fremtidsteknologi (ud)danner mennesker
- Enhed gør stærk!

Se mere om indholdet i nr. 6

Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer?

Verden omkring os, vores mad og vi selv består af kemikalier. Nogle af disse kemikalier er reguleret af lovgivningen, andre er ikke, og baggrunden for dette virker ikke altid helt logisk. Professor Nina Cedergren efterlyser en mere saglig debat om, hvad vi vil acceptere af kemikalier i fx vore fødevarer og drikkevand.
Se mere...

De knap så sjældne jordarter

Gruppen af grundstoffer i det periodiske system, der kaldes de sjældne jordarter, er uundværlige i det moderne samfund. På trods af, at de bruges i et hav af teknologiske produkter, er der stadig meget kemikerne ikke ved om disse fascinerende grundstoffer, der slet ikke er så sjældne som navnet antyder.
Se mere...

Aktuel Naturvidenskab nr. 5-2014

 Læs om:

- Hvorfor lægger fisk små æg?
- Nobelpriser 2014
- På dynamikken fik han skik – og Abelprisen til Sinai gik
- Der skal gang i robotterne - fra Lego til LocoKit
- Ekstrem kemi – nye materialer med højtryk
- Psykofluer – bananfluer som model for psykiske  sygdomme
- Når planter invaderer i det skjulte?

Se mere om indholdet i nr. 5

Nanoskopi - en verden af detaljer

Nobelprisen i kemi uddeles i år til tre forskere, der står bag udviklingen af såkaldte “super-opløsningsmikroskoper” eller nanoskoper. Disse mikroskoper bryder med en århundrede år gammel grænse for, hvad det er muligt at se med lysmikroskopi.

Se mere om indholdet i nr. 5

Psykofluer - bananfluer som model for psykiske  sygdomme

Bananfluer kan hjælpe forskerne med at afsløre gener, der har betydning for udvikling af psykisk sygdom hos mennesket.
Se mere om indholdet i nr. 5

Aktuel Naturvidenskab nr. 4-2014

 Læs om:

- Drilske kulderekorder
- Nanomagneter  – størrelsen betyder noget!
- Mikrochips mod madforgiftning
- Rundetårn og kikkerten – nyt lys på gammel historie

- Virtuelle beregninger skal give bedre knæ
- Nyt verdenskort afslører trusler mod naturen
- Når isen “går i sort”
- Flyver vandløbets insekter mod strømmen?

Se mere om indholdet i nr. 4

Drilske kulderekorder

Den officielle kulderekord på Jorden er -89,2 grader målt i det antarktiske højland i 1983. Men er det i virkeligheden kulderekorden? Og hvorfor er det svært at måle den slags?
Se mere om indholdet i nr. 4

Hvor blev alle de store dyr af?

Mennesket er årsagen til, at faunaen i Europa, Amerika og Asien er fattig på store pattedyr. En minutiøs gennemgang af den videnskabelige litteratur for information om de store pattedyrs udbredelse og uddøen viser entydigt, at deres forsvinden er nært koblet til det moderne menneskes spredning verden over.
Se mere om indholdet i nr. 4

Aktuel Naturvidenskab nr. 3-2014

 Nyt nummer er udkommet 9. juli - læs om:

- Lækre lopper scorer bedst
- Modstandsdygtige fluer
- På vej mod det fossilfrie Danmark
- Ion-batterier – “The Next Generation”

- Danske fjorde lider under fortidens synder
- Fiskeyngel er fremtidens nytårstorsk
- Dansk verdensarv
- Det er Massen, der gør det!

Se mere om indholdet i nr. 3

Fra genetik til epigenetik

De senere år er det blevet klart, at celler indeholder anden arvelig information end den, der er indeholdt i den genetiske kode. Det har gjort epigenetik til et yderst varmt forskningsemne, der har ført til ny erkendelse om organismers udvikling og kan lede til potentielle behandlinger for folkesygdomme som kræft.
Se mere om indholdet i nr. 3

Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2014

 Læs om:

- Giftige dyr – ven eller fjende?
- Giftsnegle som medicinskabe
- Mikrochips mod madforgiftning

- Opdag Alzheimers  – før du glemmer det
- Grønt lys på kroppens dirigent
- Nanopartikler på samlebånd
- Da kvinderne indtog ingeniørstudierne

Se mere om indholdet i nr. 2

Aktuel Naturvidenskab nr. 1-2014

- Smeltevand giver et særegent liv i Nuup Kangerlua
- En verden med nanotråde
- Genindvinding af sølv baner vejen for plastsolceller
- Hvorfor er antioxidanter sunde?
- Kinesisk malurt – en medicinplante med potentiale
- En grønnere opdrætsfisk – om matematik, tørring og fiskefoder
- Den truede ål under lup

Se mere om indholdet i nr. 1

Aktuel Naturvidenskab nr. 6-2013

 TEMA: Naturvidenskab i arkæologien
- Kan fortiden måles?
- Kampen mod pæleorm
- Strontium afslører levesteder
- Magnetisk kortlægning - finder gammel afrikansk jernindustri
- Mørteldatering og kirkearkæologi
- DNA-detektiv løser fortidens gåder
- Hvad er der i vejen med forhistorien?

Se mere om indholdet i nr. 6

Magnetisk køling – køleteknologi med en varm fremtid

En stor del af verdens elektricitetsforbrug anvendes til køling. Der er derfor stort fokus på at nedbringe energiforbruget af køleskabe. Magnetisk køling, der udnytter, at visse materialer skifter temperatur, når de kommer ind i et magnetfelt, er et lovende og energieffektivt alternativ til den traditionelle køleteknologi.
Se mere om indholdet i nr. 3

Aktuelle emner

Se artikler om MRSA - resistens og svineproduktion. Måske er methylenblåt løsningen på resistensproblemet. Se mere her...

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 7 forskningsinstitutioner.

Køb en pakke med viden

Tilbud til nye abonnenter:
Bestil en intropakke med otte helt nye numre plus abonnement i et år (6 numre) for kun 354,- kr. inkl. porto & ekspedition. Bestil via: abonnementssiden.


Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094

Abonnementsservice
E-mail: aktuelnaturvidenskab@abo-service.dk
Telefon: 7025 5512


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.01.2015