Aktuel Naturvidenskab

Nr. 5-2015 er udkommet

Synspunkt: Forskningsfriheden flyver

Regeringens bebudede besparelser på forskningsbudgettet bekymrer forskere og erhvervsfolk. Det danske forskningsmirakel bygger på stabilitet og diversitet i forskningsverdenen, som det er svært at skabe politisk forståelse for, mener Jacob Busch og Kristian Hvidtfelt Nielsen. (pdf)

Aktuel Naturvidenskab nr. 5-2015

Læs om:

- Nobelprisen i fysik
- Universets skabelse set fra Indlandsisen
- Fra notesbøger til public domain
- Bier og sprøjtemidler – en farlig cocktail?
- Hvordan kan man sige nej til GMO?
- Når nordlyset fænger

Se mere om indholdet i nr. 5

Kulstof i havet - en tynd kop te?

Enorme mængder kulstof findes opløst i verdenshavene, hvor det kan forblive i flere tusinde år. Formentlig fordi det findes i for lave koncentrationer til, at det kan betale sig for bakterierne at nedbryde det.

Se mere om indholdet i nr. 5 og se artiklen

Kviksølv i Østersøen

Mange fisk og muslinger fra Østersøen indeholder så meget kviksølv, at det overskrider miljøkravene fra EU. Ved hjælp af modeller arbejder Anne Lærke Sørensen på at få en bedre forståelse af, hvordan kviksølv cirkulerer i Østersøen, og hvad vi kan forvente af problemer i fremtiden.

Se mere om indholdet i nr. 5 og se artiklen

Aktuel Naturvidenskab nr. 4-2015

Læs om:

- Naturgenopretning – nu med videnskab
- Er vandremuslingen en trussel i danske vandløb?
- Solformørkelser og energiproduktion
- Effektelektronik – en nøgleteknologi i energisystemet
- Måneartikel uden overbevisende databehandling – med svar og replik
- Halleluja for miljøforkæmperen pave Frans!

Se mere om indholdet i nr. 4

Naturgenopretning – nu med videnskab

Mange danske søer og vandløb er blevet genoprettet, uden at deres udvikling efterfølgende er blevet dokumenteret. Det gør vi til gengæld i den nyskabte Filsø og den lysåbnede Øle Å på Bornholm for at høste viden og nødvendige erfaringer om optimal naturforvaltning.

Se mere om indholdet i nr. 4

Kemi mellem stjernerne

Stjernetåger kan populært sagt opfattes som en tynd ”suppe” af molekyler. En udskældt type molekyle her på Jorden bærer måske en del af svaret på, hvordan den kemiske mangfoldighed opstår i disse områder af rummet.

Se mere om indholdet i nr. 4

Er det virkelig Månen, der styrer havniveauet omkring Danmark?

Tre forskere går i rette med artiklen af statsgeolog Jens Morten Hansen i sidste nummer, hvori han argumenterer, at svingningerne i havniveauet omkring Danmark de seneste 160 kan forklares ved en række naturlige svingninger styret af Månen.  De tre forskere fra Center for Is og Klima ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet (Aslak Grinsted, Jørgen Peder Steffensen og Bo Vinther) mener ikke, at Jens Morten Hansens statistiske metode understøtter hans konklusioner.

Kommentaren (pdf) følges op af en replik fra Jens Morten Hansen og endnu et svar fra de tre forskere til replikken.

Artiklen af Jens Morten Hansen, GEUS, i Aktuel Naturvidenskab 3-2015: Se artiklen (pdf)

Debatten kører også andre steder:
Artikel på Videnskab.dk 22/9 (Lise Brix) samt kronik i JP 17/9 (Jens Morten Hansen).

Aktuel Naturvidenskab nr. 3-2015

Læs om:

- Naturen på kort – nye værktøjer målretter indsatsen for truede arter
- Genetiske værktøjer kan redde truede bestande
- Bakterier kan frigøre os fra olie
- Louis Pasteur og den spontane genese
- Transistorradioen – øjenåbner og løftestang
- Søværn og blåmuslinger
- Universiteterne  strammer op – rådgivning i ”God videnskabelig praksis”
- Hvad nu, hvis livet var helligt?

Se mere om indholdet i nr. 3

Månen og tidevandet

Ingen påviselig effekt på havniveauet af global opvarmning.
Svingningerne i vandstanden i østlige Nordsø, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og sydlige Østersø de seneste godt 160 år kan forklares fuldstændigt ved summen af en række naturlige svingninger styret af månen. Der er med andre ord ingen effekt at se endnu af en global opvarmning.

Snigpremiere på artikel af Jens Morten Hansen, GEUS, i Aktuel Natur-videnskab 3-2015: Emnet er omtalt i Weekendavisen 30-4.
Se artiklen i blad nr. 3 (pdf)

Universiteterne strammer op - rådgivning i God videnskabelig praksis

Hvilke problemer er der med den videnskabelige praksis på universiteterne? De to forfattere præsenterer her de første erfaringer i deres rolle som rådgivere for forskere om god videnskabelig praksis på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Se mere om indholdet i nr. 3

Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2015

Læs om:

- Bliver man stærkere af D-vitamin?
- Et hav fuld af mikroplastik
- Algoritmer regner på krypterede data
- Vejen til drømmestudiet

TEMA (fortsat): Tre tigerspring for materialeforskningen
I seneste nummer tog vi hul på et tema om dansk materialeforskning med udgangs­punkt i de muligheder, der vil byde sig i fremtiden med de store nye røntgen- og neutronfaciliteter: Europaen Spallation Source og MAX IV i Lund og den europæiske frirøntgenlaser E-XFEL ved Hamborg.

I dette nummer afslutter vi temaet med fire artikler, der spænder lige fra forskning i virkemåden af medicin over selvorganiserende strukturer i cellemembraner til undersøgelser af det indre af fx metaller og energibarrierer i molekylære magnetiske materialer.

Se mere om indholdet i nr. 2

Hvad siger tallene?

Undersøgelser og tal fylder godt i de daglige nyheder. Men der er god grund til at kigge kritisk på de taltunge nyheder, for ofte er de skæmmet af fejlslutninger.
Inge Henningsen guider her læseren gennem nogle af de mest almindelige fejl, man kan støde på.
Se mere i blad nr. 1...

Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer?

Verden omkring os, vores mad og vi selv består af kemikalier. Nogle af disse kemikalier er reguleret af lovgivningen, andre er ikke, og baggrunden for dette virker ikke altid helt logisk. Professor Nina Cedergren efterlyser en mere saglig debat om, hvad vi vil acceptere af kemikalier i fx vore fødevarer og drikkevand.
Se mere...

De knap så sjældne jordarter

Gruppen af grundstoffer i det periodiske system, der kaldes de sjældne jordarter, er uundværlige i det moderne samfund. På trods af, at de bruges i et hav af teknologiske produkter, er der stadig meget kemikerne ikke ved om disse fascinerende grundstoffer, der slet ikke er så sjældne som navnet antyder.
Se mere...

Nyhedsbrev fra AN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyt om Aktuel Naturvidenskab i din mailboks. Du får:

- Artikler på forhånd, når der er en aktuel anledning
- Appetitvækkere og link til artiklerne digitalt
- Information om andre aktuelle tiltag.

Tilmelding til nyhedsbrevet

Eksempel på indhold i et nyhedsbrev

Køb en pakke med viden

Tilbud til nye abonnenter:
Bestil en intropakke med otte helt nye numre plus abonnement i et år (6 numre) for kun 354,- kr. inkl. porto & ekspedition. Bestil via: abonnementssiden.


Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 forskningsinstitutioner.

Mød os på Facebook

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094

Abonnementsservice
E-mail: aktuelnaturvidenskab@abo-service.dk
Telefon: 7025 5512


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.11.2015