Du er her: Aktuel Naturvidenskab

Magnet-blanding gør stærk

Materialer med forskellige magnetiske egenskaber kan skabe meget kraftige magneter, hvis de blandes optimalt.

Aktuel Naturvidenskab
nr. 5-2017

Læs fx om:

 • Stonehenge og den kulturelle astronomi
 • Flyvende insekter forsvinder som fluer
 • Grønlands deltaer – vokser, når klimaet bliver varmere
 • Nobelprisen i kemi
 • Fostret under lup
 • Mineaffald under vand – den gode historie om miljøskånsom deponering

Se mere om indholdet i nr. 5

Særtilbud til gymnasier

Vi tilbyder nu et nyt skoleabonnement på bladet Aktuel Naturvidenskab til gymnasieskolen
Bestil fx en gymnasiepakke med 20 eksemplarer (6 numre/år) for kun 475,- kr. ex. moms.
Se mere om tilbuddene og om hvordan du bestiller det

Undervisningsmaterialer

Du kan nu finde nye materialer til artiklerne: 

Et undervisningsforløb om exoplaneter, der kan bruges på alle niveauer i gymnasieundervisningen. Materialet tager udgangspunkt i artiklen: Er der liv derude fra Aktuel Naturvidenskab nr. 6/2012.

Forløbet omfatter arbejdsark til selve artiklen og til delemnerne: Er der liv derude, Transit­metoden, Radial­hastighedsmetoden og den beboelige zone.

Undervisningsforløb om antibiotika
Materialet har fokus på eksperimentelt arbejde, hvor der er vejledning til fire øvelser:
a) Syntese af penicilliner, b) Udvikling af ny medicin (kombinatorisk kemi), c) Antibiotikavirkning i naturen og d) Test af antibiotika.
Som en del af forløbet inddrages fire artikler fra Aktuel Naturvidenskab, blandt andet artiklen Antibiotika til husdyr – billigt for landbruget, dyrt for sundhedsvæsenet af Hans Jørn Kolmos, der handler om problematikken med MRSA.
Der er forslag til en konkret lektionsplan. Materialet kan for eksempel anvendes i undervisningen i Kemi A. 

Quizzer
Prøv kræfter med de nyeste naturvidenskabelige quizzer om exoplaneter, antibiotika, diamanter, sorte huller og ølbrygning. De er alle knyttet til artikler og kan bruges sammen med artiklerne i undervisningen.

Små dynamiske søer

Hundrede tusinde små søer ligger spredt ud over det danske land. De udviser ekstreme variationer i temperatur, opblanding og vandkemi.

Synspunkt:
For meget forskning?

Jo mere forskning, jo bedre, synes tidens løsen at være. Men hvis “mere forskning” blot omsættes til endnu flere publikationer af tvivlsom værdi, giver det ingen mening. Og på det punkt har videnskaben et problem.

Se mere om indholdet i nr. 4-2017


Tema om vandmiljø, vandløb og næringsstoffer

Vi har gennemgået arkivet og fundet en række artikler frem, som samlet set giver et overblik over vandmiljø, vandløb og næringsstoffer.

Tema om vandløb og vandmiljø.

Flaskehalse
- når genetisk variation går tabt

Hvor mange individer af en given art skal der egentlig til for, at en population kan opretholde en tilstrækkelig genetisk variation i det lange løb?


I Aktuel Naturvidenskab
kan du læse om

 • Ny forskning
 • Nye resultater  
 • Videnskabshistorie og naturfilosofi
 • Synspunkter og kommentarer
 • Boganmeldelser

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen". Se mere...

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail:  abo@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon:  8715 2094

94045 / i31