AU

Gulerødder forebygger kræft

Det er nu endeligt bevist, at gulerodens indhold af stofferne falcarinol og falcarindiol kan forebygge og hæmme udviklingen af forstadier til tarmkræft.

Forsiden af blad 2-2018

Aktuel Naturvidenskab
nr. 2-2018


Læs fx om:

 • Deep Learning – et gennembrud inden for kunstig intelligens
 • Mellem isrygge og åbent vand
 • Bakterier på hjernen
 • Gulerødder forebygger og hæmmer udviklingen af tarmkræft
 • Økosystem-modeller – processer, prognoser og usikkerheder
 • Kan man måle, hvad dyr tænker og føler?

Se mere om indholdet i nr. 2

Særtilbud til gymnasier

Vi tilbyder nu et nyt skoleabonnement på bladet Aktuel Naturvidenskab til gymnasieskolen
Bestil fx en gymnasiepakke med 20 eksemplarer (6 numre/år) for kun 475,- kr. ex. moms.
Se mere om tilbuddene og om hvordan du bestiller det

Undervisningsmaterialer

Du kan nu finde nye materialer

Forløb - individuelle elevoplæg på baggrund af artikler fra Aktuel Naturvidenskab
Forløbet går ud på, at eleverne laver individuelle oplæg med udgangspunkt i artikler fra bladet. Formålet er at træne mundtlig formidlingsevne og lære at give og modtage konstruktiv feed back.

Arbejdsark om bioenergi
Arbejdsarket tager udgangspunkt i artiklen Biomasse til energi – bæredygtig løsning eller molbohistorie? fra Aktuel Naturvidenskab nr. 4/2011 og Biobrændsel og etik fra nr. 3/2011. Arbejdsarket er tænkt til undervisningen i gymnasiet til biologi A, B eller C-niveau, bioteknologi A-niveau samt naturgeografi B eller C-niveau.

Bakterier på hjernen

De utallige bakterier, som lever i vores krop, gør andet og mere end at fordøje vores mad. Faktisk tyder nyere forskning på, at bakterierne i vores tarme er i direkte dialog med hjernen.

Synspunkt:
Fornuft og viden på vej i vandløbene

Trods gode resultater har naturindsatsen i vandløb mødt stærk politisk modstand. Men nu er der tegn på en voksende lydhørhed overfor naturvidenskabelige fakta.

Se mere om indholdet i nr. 2-2018


Tema om vandmiljø, vandløb og næringsstoffer

Vi har gennemgået arkivet og fundet en række artikler frem, som samlet set giver et overblik over vandmiljø, vandløb og næringsstoffer.

Tema om vandløb og vandmiljø.

Modelvalg og ansvar

Matematiske modeller er et uundværligt redskab, når matematik skal bruges til at beskrive verden. Men konstruktionen af modeller fører ofte til en række videnskabs-teoretiske spørgsmål.

Statistik og kunsten at reproducere

Statistiske analyser bygger altid på nogle antagelser samt valg i forhold til indsamling og bearbejdning af data. Åbenhed om dette er vigtigt, hvis man vil undgå, at beslutninger træffes på forkert grundlag.


I Aktuel Naturvidenskab
kan du læse om

 • Ny forskning
 • Nye resultater  
 • Videnskabshistorie og naturfilosofi
 • Synspunkter og kommentarer
 • Boganmeldelser

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen". Se mere...

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail:  abo@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon:  8715 2094