AU

Tyngdebølger

Kun to år efter at man første gang kunne bekræfte eksistensen af tyngdebølger, står det klart, at tyngdebølger tilbyder et helt nyt værktøj til at udforske og bedre forstå vores forunderlige verden.

Aktuel Naturvidenskab
nr. 1-2018


Læs fx om:

 • Planeter fordamper i stjernens skær
 • Ny bioteknologi skal fjerne pesticider fra drikkevand
 • Statistik, politik og kunsten at reproducere
 • Smart styring af varmeregningen
 • Hvad er meningen med videnskab?
 • Modelvalg og ansvar

Se mere om indholdet i nr. 1

Særtilbud til gymnasier

Vi tilbyder nu et nyt skoleabonnement på bladet Aktuel Naturvidenskab til gymnasieskolen
Bestil fx en gymnasiepakke med 20 eksemplarer (6 numre/år) for kun 475,- kr. ex. moms.
Se mere om tilbuddene og om hvordan du bestiller det

Undervisningsmaterialer

Du kan nu finde nye materialer

Forløb - individuelle elevoplæg på baggrund af artikler fra Aktuel Naturvidenskab
Forløbet går ud på, at eleverne laver individuelle oplæg med udgangspunkt i artikler fra bladet. Formålet er at træne mundtlig formidlingsevne og lære at give og modtage konstruktiv feed back.

Arbejdsark om bioenergi
Arbejdsarket tager udgangspunkt i artiklen Biomasse til energi – bæredygtig løsning eller molbohistorie? fra Aktuel Naturvidenskab nr. 4/2011 og Biobrændsel og etik fra nr. 3/2011. Arbejdsarket er tænkt til undervisningen i gymnasiet til biologi A, B eller C-niveau, bioteknologi A-niveau samt naturgeografi B eller C-niveau.

Små dynamiske søer

Hundrede tusinde små søer ligger spredt ud over det danske land. De udviser ekstreme variationer i temperatur, opblanding og vandkemi.

Synspunkt:
Kan videnskaben måles og vejes?

Videnskab handler om at måle og veje, det har vi vidst siden Galilei. Men hvad med videnskaben selv? Kan den måles og vejes objektivt som ethvert andet naturfænomen?

Se mere om indholdet i nr. 6-2017


Tema om vandmiljø, vandløb og næringsstoffer

Vi har gennemgået arkivet og fundet en række artikler frem, som samlet set giver et overblik over vandmiljø, vandløb og næringsstoffer.

Tema om vandløb og vandmiljø.

Flaskehalse
- når genetisk variation går tabt

Hvor mange individer af en given art skal der egentlig til for, at en population kan opretholde en tilstrækkelig genetisk variation i det lange løb?


I Aktuel Naturvidenskab
kan du læse om

 • Ny forskning
 • Nye resultater  
 • Videnskabshistorie og naturfilosofi
 • Synspunkter og kommentarer
 • Boganmeldelser

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen". Se mere...

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail:  abo@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon:  8715 2094