Aktuel Naturvidenskab

Nummer 3-2015 er udkommet. God sommer.

Aktuel Naturvidenskab nr. 3-2015

Læs om:

- Naturen på kort – nye værktøjer målretter indsatsen for truede arter
- Genetiske værktøjer kan redde truede bestande
- Bakterier kan frigøre os fra olie
- Louis Pasteur og den spontane genese
- Transistorradioen – øjenåbner og løftestang
- Søværn og blåmuslinger
- Universiteterne  strammer op – rådgivning i ”God videnskabelig praksis”
- Hvad nu, hvis livet var helligt?

Se mere om indholdet i nr. 3

Månen og tidevandet

Ingen påviselig effekt på havniveauet af global opvarmning.
Svingningerne i vandstanden i østlige Nordsø, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og sydlige Østersø de seneste godt 160 år kan forklares fuldstændigt ved summen af en række naturlige svingninger styret af månen. Der er med andre ord ingen effekt at se endnu af en global opvarmning.

Snigpremiere på artikel af Jens Morten Hansen, GEUS, i Aktuel Natur-videnskab 3-2015: Emnet er omtalt i Weekendavisen 30-4.
Se artiklen som kommer i blad nr. 3 (pdf)

Universiteterne strammer op - rådgivning i God videnskabelig praksis

Hvilke problemer er der med den videnskabelige praksis på universiteterne? De to forfattere præsenterer her de første erfaringer i deres rolle som rådgivere for forskere om god videnskabelig praksis på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Se mere om indholdet i nr. 3

Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2015

Læs om:

- Bliver man stærkere af D-vitamin?
- Et hav fuld af mikroplastik
- Algoritmer regner på krypterede data
- Vejen til drømmestudiet

TEMA (fortsat): Tre tigerspring for materialeforskningen
I seneste nummer tog vi hul på et tema om dansk materialeforskning med udgangs­punkt i de muligheder, der vil byde sig i fremtiden med de store nye røntgen- og neutronfaciliteter: Europaen Spallation Source og MAX IV i Lund og den europæiske frirøntgenlaser E-XFEL ved Hamborg.

I dette nummer afslutter vi temaet med fire artikler, der spænder lige fra forskning i virkemåden af medicin over selvorganiserende strukturer i cellemembraner til undersøgelser af det indre af fx metaller og energibarrierer i molekylære magnetiske materialer.

Se mere om indholdet i nr. 2

Aktuel Naturvidenskab nr. 1-2015

 

TEMA: Tre tigerspring for materialeforskningen
Tre store nye forskningsfaciliteter er ved at blive bygget p.t. Det drejer sig om neutronkilden European Spallation Source (ESS) og synkrotron-røntgenkilden MAX IV, der begge opføres i Lund, og den europæiske fri-elektron røntgen-laser European X-ray Free Electron Laser (E-XFEL) ved Hamborg.

I dette og næste nummer af Aktuel Naturvidenskab vil en række danske materialeforskere fortælle om nogle af de mange muligheder, de nye faciliteter vil byde på for dansk materialeforskning.

Se mere om indholdet i nr. 1

Hvad siger tallene?

Undersøgelser og tal fylder godt i de daglige nyheder. Men der er god grund til at kigge kritisk på de taltunge nyheder, for ofte er de skæmmet af fejlslutninger.
Inge Henningsen guider her læseren gennem nogle af de mest almindelige fejl, man kan støde på.
Se mere i blad nr. 1...

Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer?

Verden omkring os, vores mad og vi selv består af kemikalier. Nogle af disse kemikalier er reguleret af lovgivningen, andre er ikke, og baggrunden for dette virker ikke altid helt logisk. Professor Nina Cedergren efterlyser en mere saglig debat om, hvad vi vil acceptere af kemikalier i fx vore fødevarer og drikkevand.
Se mere...

De knap så sjældne jordarter

Gruppen af grundstoffer i det periodiske system, der kaldes de sjældne jordarter, er uundværlige i det moderne samfund. På trods af, at de bruges i et hav af teknologiske produkter, er der stadig meget kemikerne ikke ved om disse fascinerende grundstoffer, der slet ikke er så sjældne som navnet antyder.
Se mere...

Nyhedsbrev fra AN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyt om Aktuel Naturvidenskab i din mailboks. Du får:

- Artikler på forhånd, når der er en aktuel anledning
- Appetitvækkere og link til artiklerne digitalt
- Information om andre aktuelle tiltag.

Tilmelding til nyhedsbrevet

Eksempel på indhold i et nyhedsbrev

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 7 forskningsinstitutioner.

Mød os på Facebook

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094

Abonnementsservice
E-mail: aktuelnaturvidenskab@abo-service.dk
Telefon: 7025 5512


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.07.2015