Aktuel Naturvidenskab

Nr. 3-2016 er på vej ud...

Nye undervisningsmaterialer

En ny quiz tager udgangspunkt i artiklen Skovengen blomstrer fra nr. 2/2016. Quizzen er lavet af Anne Becher, der underviser i biologi og kemi på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Artiklen og quizzen kan fx bruges som en del af et forløb om grundlæggende økologi i gymnasiet.

Du kan nu finde fem sæt nye undervisningsmaterialer, der er beregnet til undervisningen i gymnasiet. Bl.a. kan du finde undervisningsmateriale til artiklen Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien, der handler om den nye metode til genredigering CRISPR-Cas9. Materialet er velegnet til undervisning i Biologi B+A og Bioteknologi. Der er også en quiz.

Derudover er nye materialer til artiklerne Se ind i maden fra nr. 6-2015, til artiklen Kviksølv i Østersøen fra nr. 5-2015 og til artiklen Sæt sejl mod stjernerne fra nr. 4-2013 - samt et DNA-undervisningsforløb til brug i Biologi C.

Aktuel Naturvidenskab nr. 3-2016

Læs om:

- Selvlysende bakterier og gennemsigtige fisk
- Atomkernernes  spin fortæller om grundvandet
- Mysteriet om påsken
- Hvad Feynman gør, er altid det rigtige
- Den eksperimentelle biologis fader
- Bliv dus med din skraldespand

Se mere om indholdet i nr. 3

Computerspil tæmmer atomernes verden

Forskere ved Aarhus Universitet har succes med at få almindelige borgere til at hjælpe med at løse kvantefysiske problemer. Mads Kock Pedersen, Jacob Sherson og Klaus Mølmer fortæller om forskningsprojektet ScienceAtHome.org, hvor man ved at spille computerspillet Quantum Moves, som forskerne har udviklet, kan give forskerne hints om, hvordan atomer kan flyttes i en kvantecomputer. Og det er spillerne overraskende gode til, idet de finder markant bedre løsninger end computere.

Artiklen: Computerspil tæmmer atomernes verden (pdf)

Se mere om indholdet i nr. 3

Landbrugspakken – et kvælstofeksperiment?

Den nyligt vedtagne Landbrugspakke er af regeringen blevet solgt som en fordel for både landbrug og natur. Tre forskere fra Københavns Universitet, Jens Borum, Kaj Sand-Jensen og Hans Henrik Bruun har ud fra de offentliggjorte data og ved hjælp af helt overordnede beregninger og betragtninger analyseret på Landbrugspakkens mulige konsekvenser for kvælstofudledningen til havet. Deres vurdering tyder på, at pakken er et risikabelt kvælstofeksperiment i fuld skala.

Direkte til artiklen: Landbrugspakken – et risikabelt kvælstofeksperiment? (pdf)

Se mere om indholdet i nr. 3-2016.

Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2016

Læs om:

- Grødeskæring og vandstand i danske vandløb
- Kulde og tungmetaller - en farlig cocktail i Arktis
- Bortopereret hud hjælper forskerne
- Skovengen blomstrer
- På sporet af det mørke stof
- Omvendt fotosyntese
- Effektive algoritmer, tilfældighed og hashfunktioner
- Uranbjerget?

Se mere om indholdet i nr. 2

Grødeskæring og vandstand i danske vandløb

Debatten har den seneste tid raset om grødeskæring i vores vandløb som middel til at få vandet væk fra markerne. I virkeligheden har der ikke været megen faktuel viden om, hvor effektivt et værktøj, grødeskæring egentlig er. En gruppe forskere på Aarhus Universitet satte sig derfor for at undersøge sagen, og de har analyseret mere end 3000 grødeskæringer fra i alt 126 vandløb. Analysen viser bl.a., at jo hyppigere, man skærer grøden, jo kortere tid, vil effekten vare, fordi man derved favoriserer de plantearter, der vokser hurtigst.

Se mere om indholdet i nr. 2 og se artiklen

På sporet af det mørke stof

Det er mere end 80 år siden, at fysikere indså, at der er meget mere masse i Universet, end man umiddelbart kan se. Endnu har vi ikke afsløret, hvad dette “mørke stof” er for noget, men en eksperimentel påvisning af det ligger måske ikke langt ude i fremtiden. Chris Kouvaris og Niklas Grønlund Nielsen fra grundforskningscenteret CP3-origins ved Syddansk Universitet fortæller om tre forskellige tilgange til at påvise mørkt stof, som kan kaldes make it, shake it or break it

.

Se mere om indholdet i nr. 2 og se artiklen

Lesvingende entusiaster får skovengen til at blomstre

Om sommeren blomstrer 150 arter på skovengen Nydam midt i Grib Skov og lokker flokke af gæster og insektbestøvere til. Skønheden er genskabt af frivillige lesvingere, som for 17 år siden gik løs på kvælende græsser og har formået at tredoble artsrigdommen.

Se mere om indholdet i nr. 2 og se artiklen

Aktuel Naturvidenskab nr. 1-2016

Læs om:

- Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien
- Høj funktionel rigdom trods få arter i Østersøen.
- Et forkromet kig på fortiden
- Baglæns varmestrømning
- Forlagssvindel - en ny vej til nemme penge?

Se mere om indholdet i nr. 1

Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien

Bakteriers immunforsvar mod virus kaldet CRISPR-Cas viser vejen til en teknologi, der rummer et enormt potentiale indenfor bioteknologien. En teknologi, der præcist og effektivt kan ændre gener i organismer, og som allerede har vist resultater i jordbruget.
NB: Der er udarbejdet undervisningsmateriale til artiklen.

Se mere om indholdet i nr. 1 og se artiklen

Når mobilantennen er god…

At måle kvaliteten af antenner i mobiltelefoner er Gert Frølund Pedersen fra Aalborg Universitet verdensmester i. Vi har talt med ham om målingens kunst, og hvorfor antennerne i mobiltelefonerne generelt er så dårlige.

Se mere om indholdet i nr. 1 og se artiklen

Aktuel Naturvidenskab nr. 6-2015

Læs om:

- Synspunkt: Giv plads til negative resultater
- Fra amerikanske orkaner til danske stormskader
- Marinehjemmeværnet hjælper havforskere
- Slangens hemmeligheder
- Når kroppen reparerer DNA
- Bagsiden: GPS-høstakken gemmer på lidt af hvert

Se mere om indholdet i nr. 6

Naturen sætter en grænse – status for diskussionen om landbrug, kvælstof og havmiljø

Bølgerne går igen højt i den offentlige debat om landbrugets udledning af næringsstoffer til miljøet. Stiig Markager gør i denne artikel rede for sammenhængene mellem næringsstoftilførsel og miljøtilstand set fra et naturvidenskabeligt perspektiv.

Se mere om indholdet i nr. 6 og se artiklen

Se ind i maden

Med de nyeste mikroskopiteknikker er det nu muligt at “se” ind i maden og visualisere, hvordan vand, fedtstoffer, proteiner og kulhydrater er placeret i forhold til hinanden, fx i mayonnaise, ost, flødeskum, marengs og smør. Det giver os mulighed for bedre at forstå madens struktur, som er afgørende for smagsoplevelsen.

Se mere om indholdet i nr. 6 og se artiklen

Aktuel Naturvidenskab nr. 5-2015

Læs om:

- Nobelprisen i fysik
- Universets skabelse set fra Indlandsisen
- Fra notesbøger til public domain
- Bier og sprøjtemidler – en farlig cocktail?
- Hvordan kan man sige nej til GMO?
- Når nordlyset fænger

Se mere om indholdet i nr. 5

Kviksølv i Østersøen

Mange fisk og muslinger fra Østersøen indeholder så meget kviksølv, at det overskrider miljøkravene fra EU. Ved hjælp af modeller arbejder Anne Lærke Sørensen på at få en bedre forståelse af, hvordan kviksølv cirkulerer i Østersøen, og hvad vi kan forvente af problemer i fremtiden.

Se mere om indholdet i nr. 5 og se artiklen

Aktuel Naturvidenskab nr. 4-2015

Læs om:

- Naturgenopretning – nu med videnskab
- Er vandremuslingen en trussel i danske vandløb?
- Solformørkelser og energiproduktion
- Effektelektronik – en nøgleteknologi i energisystemet
- Måneartikel uden overbevisende databehandling – med svar og replik
- Halleluja for miljøforkæmperen pave Frans!

Se mere om indholdet i nr. 4

Universiteterne strammer op - rådgivning i God videnskabelig praksis

Hvilke problemer er der med den videnskabelige praksis på universiteterne? De to forfattere præsenterer her de første erfaringer i deres rolle som rådgivere for forskere om god videnskabelig praksis på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Se mere om indholdet i nr. 3

Hvad siger tallene?

Undersøgelser og tal fylder godt i de daglige nyheder. Men der er god grund til at kigge kritisk på de taltunge nyheder, for ofte er de skæmmet af fejlslutninger.
Inge Henningsen guider her læseren gennem nogle af de mest almindelige fejl, man kan støde på.
Se mere i blad nr. 1...

QUIZ - DE 10 STØRSTE ERKENDELSER

Ny quiz: Prøv kræfter med hele 30 spørgsmål til temaet om Naturvidenskabens 10 største erkendelser, som har været et af de mest populære temaer på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside gennem tiden.

Gå direkte til Erkendelsesquizen

Se temaet om de største erkendelser

Aktuelt tema om vandmiljø, vandløb og næringsstoffer

Vi har gennemgået arkivet og fundet en række artikler frem, som samlet set giver et overblik over vandmiljø, vandløb og næringsstoffer. Tema om vandløb og vandmiljø

Nyhedsbrev fra AN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyt om Aktuel Naturvidenskab i din mailboks. Du får:

- Artikler på forhånd, når der er en aktuel anledning
- Appetitvækkere og link til artiklerne digitalt
- Information om andre aktuelle tiltag.

Tilmelding til nyhedsbrevet

Eksempel på indhold i et nyhedsbrev

Køb en pakke med viden

Tilbud til nye abonnenter:
Bestil en intropakke med otte helt nye numre plus abonnement i et år (6 numre) for kun 354,- kr. inkl. porto & ekspedition. Bestil via: abonnementssiden.


Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 forskningsinstitutioner.

Mød os på Facebook

Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094
Post: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Abonnementsservice
E-mail: aktuelnaturvidenskab@abo-service.dk
Telefon: 7025 5512


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.07.2016