Aktuel Naturvidenskab nr. 3-2014

 Nyt nummer er udkommet 9. juli - læs om:

- Lækre lopper scorer bedst
- Modstandsdygtige fluer
- På vej mod det fossilfrie Danmark
- Ion-batterier – “The Next Generation”

- Danske fjorde lider under fortidens synder
- Fiskeyngel er fremtidens nytårstorsk
- Dansk verdensarv
- Det er Massen, der gør det!

Se mere om indholdet i nr. 3

Fra genetik til epigenetik

De senere år er det blevet klart, at celler indeholder anden arvelig information end den, der er indeholdt i den genetiske kode. Det har gjort epigenetik til et yderst varmt forskningsemne, der har ført til ny erkendelse om organismers udvikling og kan lede til potentielle behandlinger for folkesygdomme som kræft.
Se mere om indholdet i nr. 3

Aktuel Naturvidenskab nr. 2-2014

 Læs om:

- Giftige dyr – ven eller fjende?
- Giftsnegle som medicinskabe
- Mikrochips mod madforgiftning

- Opdag Alzheimers  – før du glemmer det
- Grønt lys på kroppens dirigent
- Nanopartikler på samlebånd
- Da kvinderne indtog ingeniørstudierne

Se mere om indholdet i nr. 2

Aktuel Naturvidenskab nr. 1-2014

- Smeltevand giver et særegent liv i Nuup Kangerlua
- En verden med nanotråde
- Genindvinding af sølv baner vejen for plastsolceller
- Hvorfor er antioxidanter sunde?
- Kinesisk malurt – en medicinplante med potentiale
- En grønnere opdrætsfisk – om matematik, tørring og fiskefoder
- Den truede ål under lup

Se mere om indholdet i nr. 1

Aktuel Naturvidenskab nr. 6-2013

 TEMA: Naturvidenskab i arkæologien
- Kan fortiden måles?
- Kampen mod pæleorm
- Strontium afslører levesteder
- Magnetisk kortlægning - finder gammel afrikansk jernindustri
- Mørteldatering og kirkearkæologi
- DNA-detektiv løser fortidens gåder
- Hvad er der i vejen med forhistorien?

Se mere om indholdet i nr. 6

Aktuel Naturvidenskab nr. 5-2013

 Læs bl.a. om:
- Nobelpriser i fysik og kemi
- Grundstoffer sætter grænser for grønt brændstof
- Organisk energiteknologi på vej frem
- “Sparsom sampling” – en ny digitalrevolution?
- Grise som model for hjerteklapbetændelse
- At lede eller ikke at lede
- Radiobier
- Videnskabelig  tradition - styrke eller hæmsko?
- 13 år med vandrammedirektivet – har det
  givet os bedre vandløb?

Se mere om indholdet i nr. 5

Magnetisk køling – køleteknologi med en varm fremtid

En stor del af verdens elektricitetsforbrug anvendes til køling. Der er derfor stort fokus på at nedbringe energiforbruget af køleskabe. Magnetisk køling, der udnytter, at visse materialer skifter temperatur, når de kommer ind i et magnetfelt, er et lovende og energieffektivt alternativ til den traditionelle køleteknologi.
Se mere om indholdet i nr. 3

Vejrudsigten - nu med bakterier

Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfladen – fx fra overfladen af blade på planter og træer. Nogle af disse bakterier har evnen til at hæve frysepunktet for vand, og derfor kan de spille en væsentlig rolle i klimasystemet, når de befinder sig i atmosfæren.
Se mere om indholdet i nr. 3

Statistikere afgjorde 2. verdenskrig

I begyndelsen af 1943 begyndte de allierede at bruge en matematisk formel til at bestemme antallet af tyske tanks. Formlen blev afgørende for krigens udfald.
Se mere om indholdet i nr. 2

Om tidsskriftet

Aktuel Naturvidenskab er et tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 7 forskningsinstitutioner.

Få en pakke med viden

Tilbud til nye abonnenter:
Bestil en intropakke med otte helt nye numre plus abonnement i et år (6 numre) for kun 354,- kr. inkl. porto & ekspedition. Bestil via: abonnementssiden.


Kontakt

Aktuel Naturvidenskab
e-mail: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Telefon: 8715 2094

Abonnementsservice
E-mail: aktuelnaturvidenskab@abo-service.dk
Telefon: 7025 5512


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.07.2014