AU

Formidlingskonkurrence for gymnasieelever

Hvis du som gymnasieelev skriver SRP/SOP-opgave om et emne, hvor du kombinerer naturvidenskab/teknologi (for eksempel fysik, kemi, matematik eller bioteknologi) med humaniora/samfundsvidenskab (for eksempel dansk, historie, idehistorie eller samfundsfag), er Willers-konkurrencen måske noget for dig. Her kan du indsende en populærvidenskabelig artikel om din opgave og deltage i konkurrencen om førstepræmien på 2.500 kr., andenpræmien på 1.500 kr. og tredjepræmien på 1.000 kr.

Et eksempel kunne være emnet malaria. Her er det vigtigt at kende til malariaparasittens biologi og bekæmpelsesmidlernes biokemi, men også til de historiske og samfundsmæssige problemstillinger, der knytter sig til malaria.

Et andet eksempel kan være kontroversen om HPV-vaccinen, hvor biomedicinske problemstillinger hænger tæt sammen med spørgsmål vedrørende samfunds- og formidlingsforhold.

Et tredje eksempel kunne være en formidlingsopgave, hvor du formidler et naturvidenskabeligt eller teknisk emne. Det vil også kunne kvalificere dig til Willers-konkurrence, hvis du husker at inkludere nogle overvejelser om selve formidlingsprocessen i din artikel.

Frist den 1. maj 2024

For at deltage i konkurrencen skal du skrive en populærvidenskabelig artikel på baggrund af din SRP/SOP-opgave og sende den til Kristian H. Nielsen, bestyrelsesformand for Willers Legat willers@css.au.dk senest den 1. maj 2024. Anfør navn, skole og den oprindelige fagkombination på din SRP/SOP-opgave i mailen.

De indsendte artikler vil blive bedømt af et udvalgt dommerpanel med ekspertise i videnskabsstudier og formidling. Vinderne får direkte besked, og alle tre vinderbidrag vil efter aftale med vinderne blive offentliggjort på Center for Videnskabsstudiers hjemmeside. Din populærvidenskabelige artikel skal være skrevet i henhold til Aktuel Naturvidenskabs skrivevejledning: aktuelnaturvidenskab.dk/om-os/skriv-i-bladet/.


Willers-konkurrencen er lavet i et samarbejde mellem Willers Legat, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet samt Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.

Willers Legat er opkaldt efter stifteren Arnold Willers og har til formål at støtte undervisning og forskning ved Center for Videnskabsstudier.