AU

Undervisningsmateriale til genteknologi og mikrobiologi

Materialet tager afsæt i artiklen: Når bakterien skal afsløres hurtigt. Jo hurtigere, man kan afsløre hvilken bakterie, der er skyld i en infektion, jo bedre. Afsløring af bakterier foregår typisk ved mikroskopi og ved at dyrke bakteriernei petriskåle, men ved at bruge dna-baserede metoder er det ofte muligt at få et resultat væsentligt hurtigere.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium.

Fag: Biologi A+B og Bioteknologi A. 

Hent undervisningsmaterialet til genteknologi og mikrobiologi (word-fil).

Arbejdsark om udvikling af lægemidler

Foto: Pixabay

Arket tager afsæt i artiklen: Giftige dyr – ven eller fjende? , der handler om dyregifte. Ved millioner af års evolution er disse gifte udviklet til at virke mest muligt effektivt, og derfor er de et oplagt sted at lede efter stoffer, der kan blive til nye lægemidler.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium.

Fag: Bioteknologi A og evt. Biologi A

Hent undervisningsmateriale om udvikling af lægemidler (word-fil).

Undervisningsmateriale om cellebiologiske teknikker

Chipfoto ved Stefan Johansen

Materialet tager udgangspunkt i artiklen: Mikrochips mod madforgiftning, som handler om en ny teknik baseret på såkaldt lab-on-a-chip-teknologi kan hjælpe med at finde skadelige bakterier i vores fødevarer både hurtigt og billigt.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium.

Fag: Biologi A+B og Bioteknologi A. 

Hent undervisningsmaterialet om cellebiologiske teknikker (word-fil).

Undervisningsmateriale til bioteknologi og enzymer

Biobrænsel fra halm - illustration: Colourbox

Artiklen: Svampen på toiletbrættet kan fx læses som optakt til et forløb om bioethanol eller om enzymer. Kræver ingen særlige forudsætninger. Hvis eleverne ikke har dyrket mikroorganismer eller arbejdet med svampe, kan læreren indledningsvis tage en snak med eleverne om de fem viste fotos øverst på side 25.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium.

Fag: Biologi A+B og Bioteknologi A. 

Hent undervisningsmaterialet til bioteknologi og enzymer (word-fil).

Undervisningsmateriale til bioteknologi og syntetisk biologi - værdifulde enzymer

Glad tændt celle

Forud for læsning af artiklen: Nyt effektivt værktøj i jagten på naturens værdifulde enzymer skal man kende til det centrale dogme i biologi samt grundlæggende genteknologiske teknikker som gensplejsning og transformation. Desuden er det nyttigt at vide hvad begrebet syntetisk biologi dækker over.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium.

Fag: Biologi A og Bioteknologi A. 

Hent arbejdsspørgsmålene om naturens værdifulde enzymer (word-fil).

Undervisningsmateriale til evolution og enzymer

En myresvampehave - Foto: Henrik H. de Fine Licht

Inden læsning af artiklen: Myrer benytter bioreaktorer er det godt at kende til begrebet symbiose samt have forståelse for de evolutionsmekanismer, der styrer udvikling af nye arter.

Udarbejdet af Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium.

Fag: Biologi A+B og Bioteknologi A. 

Hent arbejdsspørgsmålene til Myrer benytter bioreaktorer (word-fil).

Om artiklen Myrer benytter bioreaktorer :
Mennesket bruger i dag bioreaktorer til effektivt at kontrollere en biokemisk proces. Den kunst har bladskærermyrer i Sydamerika allerede lært for mange millioner år siden ved at dyrke svampehaver i deres bo.
Af Henrik H. de Fine Licht

Forløb om Mars

Idéer og materialer til et undervisningsforløb om Mars og Mars' overflade.

Fag: Naturvidenskabeligt grundforløb: Fysik i samarbejde med biologi og naturgeografi.

I forløbet indgår fem artikler fra Aktuel Naturvidenskab - se intro-filen.

Forløbet er tænkt i to dele: rejsen til Mars og ophold på Mars.

De enkelte sektioner er en blanding af oplysende tekst, opgaver og eksperimenter. De er i første omgang tænkt som inspiration til læreren. Altså tænkt som et sted at starte. Materialet er udarbejdet af Michael Lund Christensen og Dennis Nielsen, Favrskov Gymnasium.

Som en del af materialet findes også særskilte spørgsmål og et krydsord til artiklen Gode chancer for liv på Mars fra Aktuel Naturvidenskab. Denne del er udarbejdet af Inger Klit, Favrskov Gymnasium.

Hent hele Mars-forløbet pakket i en zip-fil (7 word-filer).

Arbejdsark om bioenergi

Arbejdsarket tager udgangspunkt i artiklen Biomasse til energi – bæredygtig løsning eller molbohistorie? fra Aktuel Naturvidenskab nr. 4/2011 og Biobrændsel og etik fra nr. 3/2011.

Arbejdsarket er tænkt til undervisningen i gymnasiet til biologi A, B eller C-niveau, bioteknologi A-niveau samt naturgeografi B eller C-niveau. Udarbejdet af Signe Klara Hansen og Kim Bruun, Viborg Gymnasium og HF. Hent arbejdsspørgsmålene som pdf eller word-fil.

Forløb og undervisningsmaterialer om bananfluer og genetik

Forslag til lektionsplan og undervisningsmaterialer om ”bananfluer og genetik”. Planen indeholder blandt andet spørgsmål til følgende fem artikler fra Aktuel Naturvidenskab:

Flaskehalse – når genetisk variation går tabt (AN 4-2017)
Indavl og miljøstress (AN 5-2003)
Genetiske værktøjer kan redde truede bestande (AN 3-2015)
Bananfluer og stress (AN 1-2001)
Psykofluer (AN 3-2014)

Målgruppe er Biologi A/B. Varighed ca. 14 lektioner á 60 minutter.

Materialet er udarbejdet af Finn Steenberg Norre og Anne Becher, Vesthimmerlands Gymnasium og Hf.

Bananfluer og genetik - lektionsplan og undervisningsmaterialer (word) Pdf

Forsuring af verdenshavene – opgaver og øvelser

Øvelser og opgaver relateret til artiklen På vej mod et surt hav af Katherine Richardson og Lone Thybo Mouritzen fra Aktuel Naturvidenskab 5/2006. Materialet er er tænkt som et anvendelsesorienteret supplement til et forløb i kemi B om syrer og baser.

Materialet er udarbejdet af Anne Becher og Finn Norre, Vesthimmerlands Gymnasium.

Forsuring af verdenshavene – opgaver og øvelser (word) Pdf

Arbejdsspørgsmål til Mellemkødet sladrer om skadelige kemikalier

Arbejdsspørgsmål til artiklen: Mellemkødet sladrer om skadelige kemikalier nr. 3-2017.
Flere og flere drengebørn fødes med symptomer på, at de har været udsat for hormonforstyrrende stoffer under graviditeten og derfor selv kan få problemer med at få børn som voksne. Et vigtigt skridt på vejen til at gøre noget ved dette samfundsproblem er at forstå i detaljer, hvordan området mellem anus og kønsorganerne udvikler sig i fostret.

Hent arbejdsspørgsmålene som pdf eller word-fil. De er udarbejdet af Signe Klara Hansen og Kim Bruun, Viborg Gymnasium og HF.

Arbejdsspørgsmål til Fortidens klima præger verdens skove

Arbejdsspørgsmål til artiklen: Fortidens klima præger verdens skove fra nr. 4-2016.
Antallet af arter af træer i en skov og hvordan de er beslægtet kan afspejle klimaet for flere millioner år siden, viser Jens-Christian Svennings forskning. At forstå klimaets langtidseffekter på økosystemer er bl.a. vigtig for at kunne nuancere diskussionen om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles natur.

Hent arbejdsspørgsmålene som pdf eller word-fil. De er udarbejdet af Signe Klara Hansen og Kim Bruun, Viborg Gymnasium og HF.

Undervisningsforløb om antibiotika

Som en del af forløbet inddrages fire artikler fra Aktuel Naturvidenskab, blandt andet artiklen Antibiotika til husdyr – billigt for landbruget, dyrt for sundhedsvæsenet af Hans Jørn Kolmos, der handler om problematikken med MRSA. Der er forslag til en konkret lektionsplan.

Materialet har fokus på eksperimentelt arbejde, hvor der er vejledning til fire øvelser:

Prøv også quizzen - Antibiotika og husdyr.

Materialet kan for eksempel anvendes i undervisningen i Kemi A.
Det er udarbejdet af Finn Norre, Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Hent materialet som en samlet fil inkl. word-filer (zip)

Arbejdsspørgsmål til artiklen - Slangens hemmeligheder

Artiklen omhandler forskning i zoofysiologi, som udføres af Tobias Wang og hans forskningsgruppe på Aarhus universitet. Arbejdsspørgsmålene er målrettet elever, der har biologi A eller biologi B, hvor de har arbejdet bredt indenfor fysiologi, måske som en repetition.

Slanger mestrer fordøjelsens kunst som intet andet dyr. Tobias Wang har i mange år studeret stofskifte og kredsløb hos pytonslanger og andre “ekstreme” dyr for at blive klogere på de generelle mekanismer, der ligger bag – også hos mere gennemsnitlige dyr som os selv.

Se / hent arbejdsspørgsmålene til Slangens hemmeligheder (word) eller pdf.

Lærervejledning og forløb til undervisningsmateriale om vitaminer

Dette tema kan anvendes på alle niveauer i kemi-undervisningen på gymnasiet. Det fremgår, hvilke artikler fra Aktuel Naturvidenskab man kan inddrage og, hvilke forsøg man kan udføre. Forsøgene har forskellige sværhedsgrader. Der er desuden forslag til artikler fra andre magasiner, som man kan inddrage, samt eksempler på opgaveformuleringer. Temaet kan indgå i den almindelige undervisning eller anvendes i forbindelse med selvstændige elevopgaver.

Se/hent temaet som word-fil eller som pdf.

Hvor mange mennesker kan Livø brødføde?

Et eksempel på en konkret opgave, som har været anvendt som en del af et tema om landbrug i nv (biologi og geografi), hvor der indgik en tur på Livø. Opgaven er baseret på artiklen: Kunsten at brødføde verdens befolkning fra Aktuel Naturvidenskab nr. 5/2010.

Se eller hent opgaven som word-fil eller som pdf.

Undervisningsforløb om Ølbrygning som avanceret bioteknologi

Artiklen: Ølbrygning – avanceret bioteknologi i nummer 5-2016 er perspektiveret af et omfattende materiale til et undervisningsforløb om øl, enzymer og kulhydrater.

Materialet omfatter fx arbejdsspørgsmål til artiklen, perspektiverende spørgsmål, øvelsesvejledninger og lærervejledning. Materialet er udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf og kan bruges i fagene kemi (eventuelt i samarbejde med biologi) og bioteknologi.

Undervisningsmateriale til Vitaminer til hjernen

Undervisningsmaterialet er knyttet til artiklen Vitaminer til hjernen (4-2016) forfattet af Pernille Tveden-Nyborg og Jens Lykkesfeldt i nr. 4/2016.

Undervisningsmaterialet er lavet af Dorte Friis Nyhagen og Sarah Ward fra Aarhus Statsgymnasium. Materialet kan anvendes på A- og B-niveau i biologi, samt i bioteknologi A.

Se / hent materialet til Vitaminer til hjernen (docx) (pdf)

Arbejdsark til Selvlysende bakterier og gennemsigtige fisk

Arbejdsspørgsmål til artiklen Selvlysende bakterier og gennemsigtige fisk (pdf) fra nr. 3-2016.

Udarbejdet af Anne Becher, Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Artiklen kan læses på alle niveauer i biologiundervisningen, da den er et godt eksempel på moderne biologisk og især bioteknologisk forskning, hvor man kombinerer mange vidensområder, og hvor den erhvervede viden kan anvendes til et praktisk formål. Men en dybere forståelse af det faglige og selve artikelspørgsmålene kræver enten lidt hjælp fra læreren eller at eleven har biologi eller bioteknologi på A-niveau.

Arbejdsspørgsmål:

 1. Hvad er en parasit, og hvorfor kan en parasit også kaldes for en snylter?
 2. Hvad forårsager sygdommen hvidpletsyge (fiskedræber), og hvordan udvikler sygdommen sig i en angreben fisk?
 3. Hvad er vaccination og immunitet?
 4. Giv en grundig biologisk forklaring på, hvordan ”parasitter fra naturens side har en evne til at snyde værtens immunsystem” – du skal her inddrage begrebet ”mutationer”.
 5. Hvad er en genmodificeret organisme?

 6. Hvad menes der med ”fiskerdræberparasittens overflade-antigener”?
 7. Hvad er henholdsvis yersiniose og Yersinia ruckeri?
 8. Giv en grundig biologisk forklaring på, hvordan man vaccinerer fisk mod sygdommen yersiniose.
 9. Giv en grundig biologisk forklaring på, hvordan man har forsøgt at vaccinere mod Hvidpletsyge (fiskedræber) ved at anvende en genmodificeret udgave af Yersinia ruckeri. Hvilke gener indsætter man og hvorfor?
 10. Hvorfor slår man den genmodificerede bakterie ihjel, inden man anvender den som vaccine?

 11. Hvad er meningen med at anvende gennemsigtige zebrafisk som forsøgsdyr, og hvad er den bagvedliggende biologiske mekanisme ved, at man har ”udkoblet to gener”?
 12. Hvad viste forskningsresultaterne med hensyn til forsøg med vaccine af gennemsigtige zebrafisk?
 13. Hvorfor er det vigtigt at forske i fiskesygdomme og udvikling af fiskevacciner? ?

Hent arbejdsarket som word-fil eller pdf.

Arbejdsark til Når kroppen reparerer DNA

Arbejdsspørgsmål til artiklen Når kroppen reparerer DNA (pdf) fra nr. 6-2015.

Udarbejdet af Finn Steenberg Norre fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Artiklen kan anvendes indenfor emner om DNA, bioteknologi og genetik i undervisningen i Biologi A eller eventuelt biologi B.

Arbejdsspørgsmål:

 1. Hvad kan forskningen i artiklen bruges til Forklar begrebet mutation.
 2. Hvad laver DNA-polymerase i den normale celledeling?
 3. Hvad menes der med udtrykket kognitiv kapacitet?
 4. Indsæt billeder af uracil og cytosin og forklar forskellen.
 5. Hvorfor kan uracil ikke baseparre med guanin?
 6. Hvad hedder den enzymgruppe, der opdager og starter reparationen af oxidative DNA-skader?
 7. Hvad betyder ordet excision?
 8. Forklar princippet i ”base excisions reparation”.
 9. Forklar princippet i ”nukleotid excisions reparation”.
 10. Hvordan opstår de skader, der repareres af ovennævnte?
 11. Hvordan opdages denne type skader?
 12. Hvad betyder ordet mismatch i forbindelse med DNA?
 13. Forklar princippet i ”mismatch reparation”.
 14. Hvordan opdages denne type fejl?
 15. Hvordan finder enzymerne ud af, hvilken af de to strenge der er den oprindelige korrekte streng?
 16. Hvilke problemer kan det give, hvis denne type af reparation ikke virker?
 17. Hvad har DNA-reparation med aldring at gøre??

Hent arbejdsarket som word-fil eller pdf.

Arbejdsark til Psykofluer - bananfluer som model for psykiske sygdomme

Arbejdsspørgsmål til artiklen Psykofluer - bananfluer som model for psykiske sygdomme (pdf) fra nr. 5-2014.

Udarbejdet af Finn Steenberg Norre fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Artiklen kan anvendes indenfor emner om DNA, bioteknologi og genetik i undervisningen i Biologi A eller eventuelt biologi B.

Arbejdsspørgsmål:

 1. Hvad betyder udtrykket ”genetisk variation”?
 2. Forklar begrebet ”komplekse egenskaber”.
 3. Vis ved en tegning eller et billede, hvad en SNP er.
 4. De seks DNA-strenge på figur A side 35 stammer fra tre personer. DNA-strengene er vist som enkeltstrenge for overskuelighedens skyld. Hver person har altså to strenge – en fra sin far og en fra sin mor. Hvem af personerne er homozygot, og hvem er heterozygot for henholdsvis den blå og den røde base?
 5. Forklar forskellen på figur B og C (side 35).

 6. Forklar, hvordan indavl kan fjerne genetisk variation.
 7. Hvorfor er det smart at anvende bananfluer?
 8. Hvad er fordelen ved at anvende DGRP bananfluer?
 9. Hvad er den generelle sammenhæng mellem isolation og aggression?
 10. Hvad fandt forskerne ud af omkring aggression ved at studere DGRP-bananfluerne?

 11. Hvad betyder ordet ”validere”?
 12. Hvordan sandsynliggjorde forskerne, at de fundne gener spillede en rolle i forhold til aggression?
 13. Forklar figur A side 36.
 14. Forklar figur B side 36
 15. Hvad kan forskningen i artiklen bruges til?

Hent arbejdsarket som word-fil eller pdf.

DNA-undervisningsforløb til brug i Biologi C

DNA-forløb udarbejdet af Astrid Leick Siegumfeldt, Lone Møller Nielsen og Kim Bruun, Viborg Gymnasium og HF, maj 2016.

Velkommen til denne mappe om undervisning i DNA

Vi tænker at tilendebringe et sædvanligt DNA-forløb i en klasse med lærebogsstof, animationer, eksperimenter og arbejdsark samt måske en præsentation som det vist er sædvane, fortsætte med at læse en artikel eller to fra Aktuel Naturvidenskab og slutte af med en quiz eller to.

Lærebøger

Her er vores bud på korte forløb om DNA i tre af de gængse lærebogssystemer:

Biologi C, Systime
Mitose    20-23
Meiose    24-25
DNA    157-160
Proteinsyntese    161-165

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus
Mitose og stamceller    83-88
Meiose og fosterudvikling    89-94
DNA og kromosomer    101-102, 149-153

BIOS 1, Gyldendal
Celledeling    94-99
DNA    126-129
Proteinsyntesen    130-131, 134-135

Arbejdsark

Der er to arbejdsark med opgaver af forskellig sværhedsgrad markeret med stjerner:
* Simpel opgave - svaret findes i bogen
** Sædvanlig analytisk opgave
*** Kræver overblik.
Det første arbejdsark indeholder opgaver af meget forskellig beskaffenhed - lige fra genkendelse af A-T-par til biodramatik.

●    Molekylær genetik - arbejdsark (docx)
●    Celledelinger - arbejdsark (docx)

Eksperimenter

Der er fire vejledninger til eleveksperimenter. De fleste er gamle kendinge, der florerer i forskellige versioner udsprunget af artikler i Biofag. Her er vores opdaterede bud:

●    Mikroskopi af mitoser (docx)
●    Isolering af DNA fra løg (doc)
●    Gelelektroforese af frugtfarve (doc)
●    Restriktionsanalyse (docx)

På dette website kan du finde den oprindelige vejledning samt en lærervejledning i hvordan farvestofferne blandes (elektroforese - pdf).

PowerPoint

En PP-præsentation med centrale figurer om DNA-molekylet.

Links

En liste over gode animationer om DNA ordnet efter emne (docx).

Artikler i Aktuel Naturvidenskab om DNA

Artikler i Aktuel Naturvidenskab omhandlende DNA. På C-niveau kan man fint afslutte det korte DNA-forløb med at læse en artikel:

4-2010    p. 41-44    Dna afslører Ruslands sidste zar    B, Slægtskabsanalyse
3-2012    p. 25-28    Et genom - mange historier    B, Slægtskabsanalyse, Markov-kæde
4-2012    p. 22-25    Når man rækker genetikeren en lillefinger    B, Slægtsskabsanalyse, Neanderthaler,
5-2012    p. 34-38    Fiskenes gener kan afsløre ulovligt fiskeri    C, SNP
1-2013    p. 18-20    Fosterlivet kan bestemme dit helbred    C, epigenetik, ernæring
1-2016    p. 25-29    Bakteriers immunsystem…    C, Crispr-Cas9

Quizzer

Quiz om Crispr-teknologien, som er lavet af lærere fra Vesthimmerlands Gymnasium. Det er nødvendigt at have læst og forstået artiklen først.

Yderligere er der en kode til en mere generel DNA-qiuz, du kan hente på socrative.com. Denne indeholder 12 spørgsmål med 5 svarmuligheder - 6 *, 4 ** og 2 ***.

Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien
fra blad nr. 1-2016

Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien fra blad nr. 1-2016 (pdf)
Bakteriers immunforsvar mod virus kaldet CRISPR-Cas viser vejen til en teknologi, der rummer et enormt potentiale indenfor bioteknologien. En teknologi, der præcist og effektivt kan ændre gener i organismer, og som allerede har vist resultater i jordbruget.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Biologi B+A og Bioteknologi

QUIZ: Prøv også quizzen, som er lavet af lærere fra Vesthimmerlands Gymnasium. Det er nødvendigt at have læst og forstået artiklen først. Quizzen er desværre ude af drift p.t. 16-2-2017.

Kviksølv i Østersøen fra blad nr. 5-2015

Kviksølv i Østersøen fra blad nr. 5-2015 (pdf)
Mange fisk og muslinger fra Østersøen indeholder så meget kviksølv, at det overskrider miljøkravene fra EU. Ved hjælp af modeller arbejder Anne Lærke Sørensen på at få en bedre forståelse af, hvordan kviksølv cirkulerer i Østersøen, og hvad vi kan forvente af problemer i fremtiden.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Biologi B+A med kemiboks

Artsdannelse på tropiske øer fra blad nr. 6-2010 (pdf)
Observationer af dyr og planter på tropiske øer har været en vigtig inspirationskilde til at forstå arternes oprindelse og udbredelse. Galathea3 ekspeditionen gav danske forskere mulighed for at besøge en række dårligt kendte tropeøer og studere den unikke flora og fauna med de evolutionære briller.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B

Biokemien bag kogalskab fra blad nr. 2-2000 (pdf)
Danmark var i chok, da kogalskaben for nylig ramte landet. Man mener nemlig, at en ny variant af den dødelige Creutzfeld-Jakobs sygdom hos mennesket stammer fra indtagelse af inficeret kød. Sygdommens årsag er såkaldte prioner – smitsomme proteinkomplekser, der medfører huller i hjernen.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B

Ingefær – mere end bare en knold fra blad nr. 6-2010 (pdf)
For at få styr på alle verdens plantearter, er det vigtigste arbejde stadig
at indsamle, tørre og presse dem på gammeldags vis. En af de mere
udfordrende plantefamilier i den sammenhæng er ingefærfamilien. (Galathea3)
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B

Isotoper fortæller om fortidens kost fra blad nr. 4-2008 (pdf)
Ved at analysere knogler fra fortidens mennesker for isotoper af kulstof og kvælstof, kan man afsløre, om de spiste føde fra havet eller fra landjorden. At kende kosten er også vigtigt for at kunne lave præcise dateringer med kulstof-14.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Fysik A/B, Biologi A/B

Jagten på virus i Tanzania – safari med alvor (pdf)
Succesfuld feltafprøvning af ny metode til indsamling og påvisning af afrikansk svinepest viser, at virus gemmer sig i klinisk raske svin af dansk afstamning.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B; Bioteknologi A

Klimaforandringer i arktis fra blad nr. 1-1999 (pdf)
- Hvad betyder det for de marine økosystemer? Det er blevet varmere i verden. Ikke meget, men nok til at det kan få stor betydning for havmiljøet i arktiske områder. Danmarks Miljøundersøgelser leder et stort forskningsprojekt i Nordøstgrønland, som skal kortlægge ændringerne.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B

Livet på den arktiske havbund fra blad nr. 1-2009 (pdf)
Dyr og planter på bunden af nordøstgrønlandske fjorde lever i mørke gennem syv vintermåneder ved en temperatur, der aldrig når over 0 grader C. Alligevel har fjordene en imponerende artsrigdom med hundredvis af arter. Alger, der vokser over en meter om året og muslinger, der bliver mere end hundrede år gamle.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B

Makira – fuglenes ø fra blad nr. 6-2010 (pdf)
I takt med at mennesket har erobret verden, er mange arter forsvundet. Det er gået langt værst ud over de arter, der fandtes på tropiske øer. Udviklingen kan vendes ved at støtte lokalbefolkningen i en bæredygtig udnyttelse af naturen. (Galathea3)
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Biologi A/B