Du er her: Aktuel Naturvidenskab Om os

Om os

Info om Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab har til formål at synliggøre naturvidenskab i det danske samfund. Bladet udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen".

I Aktuel Naturvidenskab vil du finde artikler om:
- nye forskningsprojekter og resultater  
- videnskabshistorie og naturfilosofi
- synspunkter og kommentarer
- boganmeldelser

Redaktion
Redaktør, cand.scient. Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk
Redaktør, cand.scient. Carsten Rabæk Kjaer, crk@aktuelnaturvidenskab.dk

Postadresse
Aktuel Naturvidenskab
Ny Munkegade 120, Bygn. 1520
8000 Århus C

Tlf.: 8715 2094
E-post: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Hjemmeside: www.aktuelnaturvidenskab.dk

Udgiver - sponsorer - ISSN - Ansvarshavende

Aarhus Universitet, Science & Technology, i samarbejde med:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; 
Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet;
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet samt
Roskilde Universitetscenter.

Sponsorabonnenter
DuPont DaniscoGrundfosNovo Nordisk samt Novozymes.

ISSN: 1602-3544 (web), 1399-2309 (papirudgaven).

Ansvarshavende: Niels Chr. Nielsen, dekan, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Styregruppe

 • Bo T. Andersen, afdelingsleder, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Mads Bendix Fjendsbo, rektor, Viborg Gymnasium og HF
 • Joakim Groth, kommunikationschef, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Niels Kring, chefkonsulent, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Annette Lind, områdeleder, chefkonsulent, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Redaktionsgruppe

 • Mette Christina Møller Andersen, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Michael Bjerring Christiansen, Aarhus Statsgymnasium
 • Jørgen Dahlgaard, Aktuel Naturvidenskab
 • Niels Hansen, Danmarks Meteorologiske Institut
 • Carsten Rabæk Kjaer, Aktuel Naturvidenskab
 • Carsten Nielsen, Aalborg Universitet
 • Lene Pedersen, Roskilde Universitet
 • Birgitte Svennevig, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Svend Thaning, Københavns Universitet

Fagpanel

 • Katrine Krogh Andersen, ph.d., forsknings- og udviklingschef, Danmarks Meteorologiske Institut
 • Flemming Besenbacher, professor, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet
 • Claus Hviid Christensen, senior manager, Innovationscenter, Dong Energy
 • Jesper Dahlgaard, ph.d., Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
 • Ture Damhus, Kemiker ved Novozymes samt formand for Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg
 • Søren B. F. Dorch, astrofysiker ph.d., bibliotekschef, Syddansk Universitetsbibliotek, adjungeret lektor ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
 • Michael Drewsen, professor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
 • Claus Emmeche, lektor, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
 • Tom Fenchel, professor emeritus, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet
 • Jens Morten Hansen, statsgeolog ved GEUS samt adjungeret professor i naturfilosofi ved Københavns Universitet
 • Vagn Lundsgaard Hansen, professor, Inst. for matematik, Danmarks Tekniske Universitet
 • Palle Høy Jakobsen, ph.d. & DMSc., Managing Director, EIT Health Scandinavian CLC
 • Peter K.A. Jensen, adm. overlæge, Klinisk genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Mikkel Willum Johansen, adjunkt i de matematiske fags videnskabsteori, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Peter C. Kjærgaard, professor, ph.d., museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum
 • Gunnar Larsen, geolog, NIRAS.
 • Bent Lauge Madsen, biolog (pensioneret fra Miljøministeriet).
 • Sebastian H. Mernild, Klima- og Polarforsker, Glaciology and Climate Change Laboratory, Center for Scientific Studies/Centro de Estudios Cientificos (CECs), Chile
 • Ole G. Mouritsen, professor, Institut for Fysik, Syddansk Universitet.
 • Bent Nielsen, gymnasielektor, Københavns VUC.
 • Jens Olaf Pepke Pedersen, senior­forsker, DTU Space.
 • Kaj Sand-Jensen, professor, Sektion for Ferskvandsbiologi,
 • Biologisk Institut, Københavns Universitet.
 • Theresa S. S. Schilhab, forsker, Forskningscentret Gnosis, Aarhus Universitet
 • Klaus Seiersen, ph.d., Aarhus Sygehus, Afd. for Medicinsk Fysik.
 • Carl-Erik Sølberg, civilingeniør, Institut for Fysik, Aalborg Universitet.

Annoncepriser og udgivelsesplan

Annoncepriser:
½ side (b × h 180 × 131 mm) 3500,- kr. 
1 side (b × h 180 × 250 mm) 6000,- kr. 
Kontakt Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk eller tlf.: 8715 2094.

Udgivelsesplan for 2016:
Hent en udgivelsesplan med annoncedata: (pdf)