Du er her: Aktuel Naturvidenskab Om os

Om os

Info om Aktuel Naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab har til formål at synliggøre naturvidenskab i det danske samfund. Bladet udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen".

I Aktuel Naturvidenskab vil du finde artikler om:
- nye forskningsprojekter og resultater  
- videnskabshistorie og naturfilosofi
- synspunkter og kommentarer
- boganmeldelser

Redaktion
Redaktør, cand.scient. Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk
Redaktør, cand.scient. Carsten Rabæk Kjaer, crk@aktuelnaturvidenskab.dk

Postadresse
Aktuel Naturvidenskab
Ny Munkegade 120, Bygn. 1520
8000 Århus C

Tlf.: 8715 2094
E-post: red@aktuelnaturvidenskab.dk
Hjemmeside: www.aktuelnaturvidenskab.dk

Annoncepriser og udgivelsesplan

Annoncepriser:
½ side (b × h 180 × 131 mm) 3500,- kr. 
1 side (b × h 180 × 250 mm) 6000,- kr. 
Kontakt Jørgen Dahlgaard, jd@aktuelnaturvidenskab.dk eller tlf.: 8715 2094.

Udgivelsesplan for 2017:
Hent en udgivelsesplan med annoncedata (pdf)

Udgiver - sponsorer - ISSN - Ansvarshavende

Aarhus Universitet, Science & Technology, i samarbejde med:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; 
Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet;
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet samt
Roskilde Universitet.

Sponsorabonnenter
GrundfosNovo Nordisk samt Novozymes.

ISSN: 1602-3544 (web), 1399-2309 (papirudgaven).

Ansvarshavende: Søren Rud Keiding, prodekan, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Styregruppe

 • Mette Christina Møller Andersen, specialkonsulent, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Thomas Johansen, konstitueret kommunikationschef, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Jens D. Holbech, chefkonsulent, Science and Technology, Aarhus Universitet
 • Mads Bendix Fjendsbo, rektor, Viborg Gymnasium og HF
 • Niels Kring, chefkonsulent, Det Naturviden­­- skabe­lige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Sanne Holm Nielsen, kommunikationsmedarbejder, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Redaktionsgruppe

 • Birgitte Dalgaard, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Peter Arnborg Videsen, Viborg Gymnasium og HF
 • Jørgen Dahlgaard, Aktuel Naturvidenskab
 • Carsten Rabæk Kjaer, Aktuel Naturvidenskab
 • Sanne Holm Nielsen, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
 • Lene Pedersen, Roskilde Universitet
 • Birgitte Svennevig, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 • Svend Thaning, Københavns Universitet

Fagpanel

 • Bertil F. Dorch, astrofysiker ph.d., bibliotekschef, Syddansk Universitetsbibliotek, formand for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.
 • Gunnar Larsen, geolog, NIRAS.
 • Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i klimaændringer, DTU Space.
 • Kaj Sand-Jensen, professor, Sektion for Ferskvandsbiologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet.
 • Klaus Seiersen, ph.d., Dansk Center for Partikelterapi.
 • Marit-Solvejg Seidenkrantz, professor i maringeologi og fortidens klima, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
 • Mikkel Willum Johansen, lektor i videnskabsteori, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 • Nikolaj Thomas Zinner, lektor i teoretisk fysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
 • Ole G. Mouritsen, professor i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet (KU-FOOD).
 • Palle Høy Jakobsen, ph.d. & DMSc., Managing Director, EIT Health Scandinavian CLC.
 • Peter C. Kjærgaard, professor, ph.d., museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum
 • Sebastian H. Mernild, dr. scient., CEO og professor i klimaforandringer og glaciologi, Nansen Centret, Norge
 • Theresa S. S. Schilhab, forsker, Forskningscentret Gnosis, Aarhus Universitet Theresa S. S. Schilhab, forsker, Forskningscentret Gnosis, Aarhus Universitet
 • Ture Damhus, Kemiker ved Novozymes.

Liste pr. 27. marts 2017. Er p.t. under opdatering.

96006 / i31