AU

Oxygen var ikke afgørende for udviklingen af flercellet liv

For mellem 685 og 800 millioner år siden begyndte flercellet liv at dukke op overalt i Jordens have i det, der kaldes Avalon-eksplosionen, forløberen til den Kambriske eksplosion. Havsvampe og andre mærkelige flercellede organismer afløste på den tid små encellede amøber, alger og bakterier, som indtil da havde haft kloden for sig selv i mere end to milliarder år.

Indtil nu har man troet, at en stigning i mængden af oxygen på Jorden var det, der udløste udviklingen af de mere avancerede organismer i havene. Men det modbevises nu af forskere fra Københavns Universitet, i samarbejde med bland andet Woods Hole oceanografiske Institut, Syddansk Universitet og Lunds Universitet i et nyt studie.

Ved at undersøge det kemiske indhold i ældgamle stenprøver fra en bjergkæde i Oman har forskerne været i stand til at “måle” niveauet af oxygen i verdenshavene på den tid, hvor de flercellede organismer piblede frem. Og resultatet viser, at oxygenniveauet på Jorden ikke steg – snarere tværtimod. Det forblev fem til ti gange lavere end i dag, hvilket svarer til oxygenniveauet i omkring to gange Mount Everests højde.

Snarere et fald i oxygen end en stigning

»Vores målinger giver et godt gennemsnitligt billede af, hvordan oxygenniveauet har været i verdenshavene på den tid, og vi kan se, at der ikke var en kæmpe stigning i mængden af oxygen, da det mere avancerede dyreliv begyndte at udvikle sig og dominere Jorden. Faktisk var der nærmere et lille fald,« siger lektor Christian J. Bjerrum, der de sidste 20 år har beskæftiget sig med kvantificering af forholdene omkring livets opståen.

Det nye resultat gør op med en 70 år lang forskningshistorie, der fortæller, at et højt indhold af oxygen var afgørende for, at mere avanceret liv kunne udvikle sig.

»At vi nu med ret stor sikkerhed ved, at oxygen ikke var styrende for livets udvikling på Jorden, giver os en helt ny fortælling om, hvordan liv opstår og hvilke faktorer, der var styrende for den succes,« siger forskeren og tilføjer:

»Helt konkret betyder det, at vi skal gentænke en masse ting, som vi troede var barnelærdom og lærebøger skal revideres og skrives om.«

Forskningsresultater bør ses i nyt lys

Men der er stadig meget forskerne ikke ved, og kontroverser hersker fortsat. Derfor håber han, at det nye resultat kan få andre forskere verden over til at se deres tidligere resultater og data i et nyt lys.

»Der er mange forskningssektioner rundt i verden, blandt andet i USA og Kina, som har forsket meget i det her emne, hvis tidligere resultater kan kaste vigtige nye detaljer af sig, hvis de fortolkes ud fra, at oxygen ikke var styrende for livets udvikling,« siger Christian J. Bjerrum.

Men hvad udløste så den eksplosion af liv, som Jorden gennemgik på den tid, når det ikke var ekstra oxygen? Måske det stik modsatte, lyder det fra forskeren:

»Det er interessant, at den store eksplosion i de flercellede organismer sker på et tidspunkt med et lavt oxygenindhold i atmosfæren og verdenshavene. Det peger på, at organismerne har nydt godt af et lavere oxygenniveau og har kunnet udvikle sig i ro og mag, da vandkemien naturligt værnede om deres stamceller,« siger Christian J. Bjerrum.


Michael Skov Jensen, KU. Kilde: Studiet er publiceret i Gebiology, doi.org/10.1111/gbi.12557