AU

Kør roligt og spar CO2

En aggressiv kørestil med hidsige accelerationer og kraftig nedbremsning bruger mere brændstof end en mere jævn og fredsommelig kørestil. Og det betyder større CO2-udledning. Men hvor stor betydning har dette for den samlede CO2-udledning? Det giver en gruppe forskere fra Kina og England et bud på i et nyt studium publiceret i Nature Sustain.

Forskerne foreslår i artiklen et standardiseret “aggressivitets-index” i trafikken, som de har udviklet ved at analysere data indsamlet i Kina. På baggrund af disse data har forskerne kvantificeret intensiteten af acceleration og deceleration, når en bil følger efter en anden i trafikken, og inddelt førere i tre kategorier: “rolige”, “neutrale” og “aggressive”.  De estimerede derefter udledningen af CO2 for hver kørestil og opskalerede til sidst deres resultater til hele landet under hensyntagen til den nuværende rate, hvormed Kinas bilpark udskiftes med el-biler.

Beregningen viser, at hvis den nuværende køreadfærd i Kina blot fortsætter indtil 2050, vil Kinas samlede flåde af biler udlede hele 400 millioner tons CO2, 1,5 millioner tons CO og 3.3000 tons partikler mere i perioden fra 2013 til 2050 sammenlignet med, hvad der vil blive udledt, hvis alle adopterede den rolige kørestil.

Ifølge forskerne viser deres resultater, at adfærdsændringer er vigtige i forhold til at begrænse udledninger i transportsektoren, og at det derfor er nødvendigt at stimulere bilister til at adoptere en mindre miljøbelastende kørestil.


CRK, Kilde: Nat Sustain (2023). doi.org/10.1038/s41893-023-01173-x