AU

Indhold blad nr 4-2021

Kort Nyt (pdf) og som html:


Artikler:


Sære sanser
Som mennesker kan vi ikke opleve verden ligesom dyr, der har andre sanser end de fem, vi selv er udstyret med. Men vi kan lære at forstå de sensoriske filtre, som dyrene oplever verden igennem. Og det letter på forståelsen, når sanserne principielt alle fungerer ud fra de samme grundprincipper.
Af Carsten R. Kjaer

Det skal du gøre for at leve sundt og længe
Videnskaben får bedre og bedre styr på, hvad der skal til for at leve et langt og sundt liv. Professor Bente Klarlund opsummerer den nyeste viden på området.
Af Kristian Sjøgren

Nye søer forbedrer natur og miljø
Netop nu er der stort fokus på at omlægge dyrkningsusikre lavbundsjorde til vådområder. Etablering af 70 nye søer siden 1980 illustrerer gevinsterne for miljøet og biodiversiteten.
Af Kaj Sand-Jensen

Cool insekter er i god balance
Insekter har gennem evolutionen tilpasset sig til et liv i næsten alle miljøer på Jorden. Dansk forskning viser, at deres imponerende evne til at (over)leve i kolde og tempererede miljøer er knyttet til deres indre ion- og vandbalance.
Af Kristian Sjøgren

Kan respekt og overgreb gå hånd i hånd?
Hvordan vi som mennesker forholder os til andre individer (mennesker såvel som dyr) involverer også etiske overvejelser og ikke kun det obligatoriske dissektionssæt. Det bør man indse på biologiuddannelserne.
Af Anna Falbe-Hansen og Mickey Gjerris

Fra STEM til rumfart
Der forestår stadig en række udfordringer med at få grundideerne bag STEM integreret i uddannelsessystemet. En udfordring er, at fagprofessionelle og elever kan have vanskeligt ved at se fordelene ved dette. Her kan Danmarks stærke forskningsmiljøer indenfor rumforskning virke som inspiration.
Af Lars Seidelin, Andreas Mogensen og Emil Fannikke Kiær

Ny byggesten til forskning i bæredygtigt byggeri
Freja Nygaard Rasmussen forsker i bæredygtighed i byggebranchen. I 2020 modtog hun en bevilling fra Villum Fonden målrettet fremragende kvindelige forskere, som skal bruges til at forske i byggeriers livscyklusvurderinger. Et område hun har interesseret sig for længe – og også lever efter privat.
Af David Erichsen. 

BAGSIDEN: Digital naturhistorie
Nyt stort projekt skal digitalisere rub og stub på Statens Naturhistoriske Museum.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer