AU

Ny byggesten til forskning i bæredygtigt byggeri


Freja Nygaard Rasmussen forsker i bæredygtighed i byggebranchen. I 2020 modtog hun en bevilling fra Villum Fonden målrettet fremragende kvindelige forskere, som skal bruges til at forske i byggeriers livscyklusvurderinger. Et område hun har interesseret sig for længe – og også lever efter privat.


Af David Erichsen


I 2020 modtog Freja Nygaard Rasmussen en treårig bevilling fra Villum Fonden fra et program målrettet fremragende kvindelige forskere på det tekniske og naturvidenskabelige felt. Freja er ansat som postdoc på BUILD, der er Aalborg Universitets Institut for Byggeri, By og Miljø, og den nye bevilling skal bruges til at belyse og udarbejde en ny tilgang til og brug af miljømæssige livscyklusvurderinger, LCA, der udarbejdes på byggerier for at fastslå klimabelastningen.

Med bevillingen befinder den i dag 37- årige forsker sig det helt rigtige sted i sin personlige livscyklus, som udover forskningen også rummer en mand, tre børn på 5, 7 og 9 år og en dagligdag i storkollektivet Svanholm nær Frederikssund.

Fokus på jordens ressourcehusholdning

»Det, jeg grundlæggende interesserer mig for både som forsker og privatperson, er ressourcehusholdningen eller balancen mellem os menneskers behov og komfort og så den fysiske virkelighed, vi er en del af – altså jordens grænser for vækst og alt det der. Det er et område, jeg har været optaget af længe,« siger Freja.

Efter gymnasiet brugte Freja tre år med rejser, arbejde og højskole, inden hun begyndte at studere arkitektur og design på Aalborg Universitet. På studiet gik det dog ret hurtigt op for Freja, at det æstetiske var mindre vigtigt for hende end det miljømæssige, når det handler om byggeri, så hun valgte at skifte til en uddannelse, der i højere grad havde fokus på miljøplanlægning. Det blev derfor til en bachelor i by-, energi- og miljøplanlægning – men stadig i Aalborg.

Ph.d. om livscyklusvurderinger

Kandidaten blev derimod færdiggjort på DTU i Lyngby – dels da kæresten boede i København, dels da DTU havde en anden studieform, hun gerne ville opleve. Efter en afstikker med et halvt års praktikophold i Grønland vendte Freja tilbage til Aalborg Universitet, nu på afdelingen i København og som ph.d.-studerende.

»I min Ph.d. undersøgte jeg forskellige designstrategier for klimavenlige bygninger, og jeg undersøgte også de metoder, vi i dag bruger til livscyklusvurderinger – altså hvordan vi sætter tal på, hvor meget vi belaster miljø og klima i de forskellige faser at et byggeris livsforløb. Byggebranchen er interessant, da den generelt har været god til at tage konceptet og metoderne vedrørende livscyklusvurderinger til sig. Jeg undersøgte hvilke bygningsdesign, der giver henholdsvis gode og dårlige resultater og lagde også en kritik af metoden ind, men mere som en perspektivering.«

Freja afsluttede sin ph.d. i 2020 og beskriver forløbet som lidt af en rejse, da den også indeholdt to barselsperioder udover den første barsel, som hun tog lige efter kandidaten i 2012. Efter ph.d.’en ansættes hun som postdoc. på BUILD.

Fra fokus på produkter til systemer

I slutningen af 2020 modtog Freja en treårig bevilling fra programmet Villum International Postdoc, der er målrettet fremragende kvindelige forskere indenfor det tekniske og naturvidenskabelige felt.

»Bevillingen er en kæmpe gevinst for min forskning, da den gør det muligt at komme på et længere ophold til et udenlandsk universitet, hvilket jeg ellers havde afskrevet med små børn.«

I Frejas projekt skal hun arbejde med en ny tilgang til de miljømæssige livscyklusvurderinger, LCA, der udarbejdes på et byggeri for at fastslå klimabelastningen. LCA (som blot er en forkortelse for Life Cycle Assessment) er meget udbredt på grund af det generelt øgede klimafokus, men der er stor forskel på metoden alt efter, om det er små eller store beslutninger, der skal træffes.

Det er Frejas ambition at få byggebranchen til at løfte blikket fra det nuværende produktfokus til et større systemfokus – en ambition hun vurderer, har et momentum med det øgede fokus på klima lige nu.

Teknologisering er ikke altid svaret

Det er en del af vores historie, at vi ofte sigter efter at effektivisere med nye teknologier, og at vi vil teknologisere os ud af problemer – for eksempel klimakrisen. Derfor vil Freja, når det handler om bæredygtighed og byggeri, gerne ind og stille spørgsmål på byplansniveau – og undersøge området fra et bredere perspektiv, der også tænker i økonomi, adfærd og planpolitik.

»En af de spændende – og svære – problemstillinger er, at vi hele tiden optimerer på byggeriet i stedet for at se på, hvilke absolutte resultater vi skal sigte efter. Så det handler mindre om at forsøge at gøre tingene “lidt bedre end vi plejer”, og mere om at vurdere bæredygtighed op mod planetens bæreevne i forhold til forurening og ressourcebrug. Vi kan for eksempel også være mere bevidste om ressourcer – kan vi nøjes med mindre – og i stedet for at fokusere på bedre materialer, skal vi måske snakke om, hvordan vi skal bo, og hvor meget komfort vi kan kræve på bekostning af vores klima. Vi ved, at der er et tilbageværende CO2-budget, vi skal forholde os til, men hvordan det skal fordeles er en gordisk knude, og vi kommer hurtigt ind i nogle svære diskussioner, der også kommer til at handle om personlig frihed,« siger Freja.

Storkollektiv med fokus på bæredygtighed

Privat bor Freja i storkollektivet Svanholm, hvor hun sammen med 80 voksne og 50 børn på et gods med økologisk landbrug, gårdbutik og masser af natur deler drømmen om en anden livsstil og et fællesskab, som trives inden for naturens rammer.

»At min familie og jeg bor på Svanholm, hænger nok også sammen med mine overordnede interesse for, hvordan man bor og lever mere bæredygtigt. I kollektivet er vi fælles om at ville det bæredygtige og skabe en anderledes ramme, hvor hverdagen, fællesskabet og hinandens selskab er i fokus. Vi bor for eksempel efter, hvor store de enkelte familier er. Det betyder, at vi rokerer lidt rundt, hvis nogen bliver skilt, får et barn etc. På den måde udnytter vi hele tiden kvadratmeterne optimalt,« siger Freja.

»Men den her form for boligoptimering fungerer nok også kun, fordi vi har fællesskabet sammen, så det er ikke fordi det er en løsning, man kan trække ned over det danske boligmarked. Derudover har kollektivet også et fælles landbrug, vi hjælpes ad med at vedligeholde området, vi har ret stor grad af fællesøkonomi og et uforligneligt godt børneliv at tilbyde de små.«

Frejas brik i det store puslespil

Aktuelt må Freja og familien undvære Svanholm et stykke tid, da de i sommeren 2021 er rejst til Trondheim i Norge, hvor Freja begynder sit bevilligede ophold på et udenlandsk universitet, nærmere betegnet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU. »Det jeg drømmer om med min forskning er, at både branche og aktører bliver bedre til at forstå sammenhængen mellem klimabelastning, forbrug og byggeri. Jeg kommer ikke med svaret på alt, men det er heller ikke ambitionen. Det, jeg blot gerne vil med min forskning, er at bidrage med en ny brik – eller byggesten – til det store puslespil.« ♦