AU

Høretelefoner skal aflæse hjernens signaler

Fremtidens høretelefoner har potentiale til at blive mere intelligente. De kan for eksempel læse hjernens signaler og fokusere på den lyd, som brugeren ønsker at høre. Det forklarer Adèle Simon fra Aalborg Universitet (AAU), der er erhvervs-ph.d. hos Bang og Olufsen (B&O). Sammen med forskerkollegaer fra AAU og B&O arbejder hun på at udvikle intelligente høretelefoner, som kan fremhæve den ønskede lyd ved at kigge på brugerens hjerneaktivitet.

»Forestil dig, at dine høretelefoner kan aflæse hjernens signaler og vide, hvilken lyd du fokuserer på. Når du for eksempel sidder i toget og fokuserer på den vigtige meddelelse, så vil fremtidens høretelefoner automatisk tilpasse sig denne lyd. Det sker ved at skrue ned for musikken og fremhæve meddelelsen – samtidig med at støjen fra andre passagerer fjernes,« forklarer Adèle Simon.

Alle lyde, som vi hører, kan ses på hjerneaktiviteten gennem teknologien EEG (ElektroEncefaloGrafi). Når vi aktivt fokuserer på en lyd, vil den være tydeligere repræsenteret i hjernen end de andre lyde. Det skaber en hjernerespons, der følger den lyd, som vi fokuserer på.

»Når vi kender den lyd, som brugeren fokuserer på, så kan vi forbedre lyden – og for eksempel fjerne støjen og andre lyde,« forklarer Adèle Simon.

Fem forsøgspersoner blev i studiet præsenteret for flere forskellige lyde, og her skulle de forsøge at fokusere på blot en af lydene. I studiet har forskerne fra AAU optaget hjernens aktiviteter – disse data skal bruges til at udvikle algoritmer, der viser, hvordan hjernen opfatter lyd.

»Vi prøver at lave den optimale oversættelse fra hjerneaktivitet til at få viden om, hvordan hjernen opfatter lyd. Det gør vi ved at kigge på den lyd, som brugeren har opmærksomhed på. Vi tester metoden på både tale og musik for at se, om der er en sammenhæng, eller om vi lytter forskelligt i de to situationer,« siger Adèle Simon.

Teknologien har haft succes i de indledende forsøg og testes nu i større omfang for at bekræfte resultaterne. På sigt vil resultaterne ifølge professor Søren Bech kunne komme til at betyde bedre lydkvalitet, trivsel og sikkerhed.

»Adèles projekt er unikt, og lykkes det, kan det betyde, at fremtidens høretelefoner får nye og banebrydende funktioner, der udover at forbedre lydkvaliteten også kan forbedre brugerens sikkerhed. De nye funktioner vil for eksempel gøre det muligt for brugeren at tilpasse sig advarselssignaler,« forklarer Søren Bech, professor, Institut for Elektroniske Systemer, AAU / Bang og Olufsen.


I Camilla Klindt Thorup, Aalborg Universitet.