AU

Oversvømmelser i helikopterperspektiv

Sommerens dramatiske oversvømmelser i Tyskland og Belgien har været en påmindelse om, hvor sårbare selv højtudviklede samfund kan være over for den slags begivenheder. I en oversigtsartikel i tidsskriftet Nature Reviews Earth and Environment giver en gruppe internationale forskere ledet af Bruno Merz fra GFZ (GeoForschungsZentrum) i Tyskland en status på problematikken med oversvømmelser langs flodsystemer i verden.

Forskerne kan notere, at mens antallet af dødsfald på grund af katastrofale oversvømmelser er faldet betragteligt siden 1990’erne på verdensplan, er omfanget af skade på bygninger, infrastruktur med videre steget kraftigt. Som et gennemsnit over en længere årrække, påvirkes omkring 125 millioner mennesker hvert år af katastrofale oversvømmelser. De mest dramatiske begivenheder er forbundet med sammenbrud af dæmninger eller med meget pludselige begivenheder som dem, vi var vidne til i Tyskland og Belgien i juli måned. De globale økonomiske tab forbundet med oversvømmelser beløber sig til omkring 100 milliarder dollars. Over 90 procent af de personer, der er påvirket af oversvømmelses­katastrofer bor i Asien, viser analysen.

Hvad årsagerne angår, spiller både socioøkonomiske årsager (for eksempel fattigdom, befolkningstilvækst) såvel som naturlige årsager, ikke mindst klimaforandringer, en rolle. Men for at en ekstrem vejrbegivenhed udmønter sig i en oversvømmelseskatastrofe, er der altid flere andre faktorer på spil såsom uopmærksomhed eller manglende eller svigtende beskyttelses- og varslingssystemer. Da overraskelsesmomentet således spiller en stor rolle i katastrofale oversvømmelser, mener forskerne, at en klassificering af områder i forhold til deres “modtagelighed over for overraskelse” kan være en vej at gå for yderligere at reducere antallet af dødsofre. Man bør derfor være på forkant og udvikle worst case scenarier, hvor flere uheldige faktorer er i spil samtidigt. Endelig handler det også om at minimere risikoen ved en intelligent tilbagerykning af bygninger og infrastruktur i de sårbare områder. 


CRK, Kilde: GFZ/ Nature Reviews Earth and Environment 10. Aug. 2021.