AU

Indhold blad nr 5-2020

Forskning og nyheder

------
Kort Nyt:


Et vandigt våbenkapløb
Et evolutionært våbenkapløb mellem planktonalger og deres prædatorer har givet anledning til udviklingen af forsvarsmekanismer hos algerne og måder at omgå forsvaret hos deres prædatorer. Dette kapløb er kilde til stor biologisk mangfoldighed og bestemmende for nogle af havets vigtigste funktioner.
Af Thomas Kiørboe og Josephine Bøgeskov Grønning

Cannabis mod MRSA
I ny forskning fra Roskilde Universitet har forskerne Håvard Jenssen, Torben Lund, Laura Daniela Martinenghi og Rie Jønsson undersøgt, om udvalgte kemiske forbindelser fra cannabis har en virksom effekt mod multiresistente gule stafylokokker (MRSA).
Af Torben Jarl Jørgensen

Forskere afslører cellernes kommando­centraler
I cellerne jonglerer molekylære kommandocentraler rundt med tusindvis af signalmolekyler for at holde cellerne kørende som velsmurte maskiner. Danske forskere har afkodet, hvordan cellens kommandocentraler virker, og hvordan en særlig type dansende proteiner spiller en central rolle i al cellulær kommunikation.
Af Kristian Sjøgren

Visualisering af Danmarks kulturarv
Visualisering som metode til at afsløre mønstre i store mængder data er et stærkt redskab til at bygge bro mellem datalogi og andre forskningsområder. Værdien af visuelt design bliver her demonstreret med et eksempel bygget på Dansk biografisk leksikon.
Af Stefan Jänicke

Da samfundet blev elektrificeret
Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen var en afgørende forudsætning for, at man har kunnet udvikle det el-net, vi alle tager for givet i dag. Men det har langt fra været en lineær proces. Det viser et nærmere studium af de første skridt på vejen.
Af Henry Nielsen

Den Grønne Omstilling og El-nettet
Forudsætningen for en grøn omstilling baseret på vind- og solenergi er, at man kan få den producerede elektricitet pålideligt og sikkert ind på el-nettet. I praksis er det en udfordrende opgave, som kræver præcis styring af såkaldt effektelektronik.
Af Mads Graungaard Taul og Frede Blaabjerg

Perspektiv og debat

Notation og repræsentationers betydning for matematik
Notation, og det at have en velegnet repræsentation af et matematisk problem, spiller en afgørende rolle for håndteringen og udviklingen af matematik. Her vises nogle illustrerende eksempler på hvordan.
Af Jessica Carter 

Videnskabelig logik
Den i Danmark relativt ukendte amerikanske fysiker Edwin Thompson Jaynes har givet et interessant forslag til, hvordan man generelt kan forstå videnskabelig logik ved hjælp af sandsynlighedsregning.
Af Christian F. Damgaard

Bagsiden: Varm tid med kolde krystaller
De krystaller, vi taler om, kaldes glendonitter, og dem kan man være heldig at finde i moleret på Fur og Mors i Nordjylland. De danske glendonitter er de største, man har fundet i verden – op til 80 cm på længste led.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer