AU

Mykorrhiza er symbiose mellem en svamp og en plante. Foto: Shutterstock.

Et gen for svampesamarbejde


Forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har opdaget et gen i planter, der regulerer samarbejdet med såkaldte mykorrhizasvampe. Ny viden, som på sigt kan give større udbytte i landbruget og behov for mindre gødskning.

»Lignende gener findes i afgrøder i landbruget. Hvis man muterer eller slukker for genet CLE53 i en afgrødeplante, vil den sandsynligvis i højere grad indgå i symbiose med svampen, så man kan reducere behovet for fosfor-gødning, fordi planterne bliver bedre til at optage den eksisterende fosfor i jorden,« forklarer adjunkt Thomas Christian de Bang fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Man anslår, at cirka 70 procent af den fosfor-gødning, der benyttes i dansk landbrug ophobes i jorden, og blot 30 procent når frem til planten. Når det regner, er der samtidig en risiko for, at en del af den ophobede fosfor udledes til vandløb, søer og farvande.

Paradoksalt har forskere observeret, at når indholdet af fosfor i jorden er højt, vil planterne være mindre tilbøjelige til at indgå i arbejdsfællesskabet med svampene, hvilket betyder, at de bliver dårligere til at optage næringsstoffer.

»Vi har i en række forsøg påvist, at planten ikke producerer genet CLE53, hvis den mangler fosfor. Men når fosfor-niveauerne i planten er høje, eller hvis planten allerede er i samarbejde med svampen, så stiger niveauet af CLE53. Vores forsøg viser, at CLE53 har en negativ effekt på plantens evne til at gå i symbiose med svampen og dermed optage fosfor mest effektivt,« siger Thomas Christian de Bang.

I Kina, USA, Schweiz og Storbritannien er genredigering af planter lovligt. Men i EU er der ikke en accept af genredigerings-metoder som CRISPR til at ændre planter og fødevarer. Derfor har forskernes opdagelse p.t. dårlige muligheder for at blive brugt i Danmark og resten af EU.


Af Michael Skov Jensen, Københavns Universitet, Kilde: J. Exp. Bot., https://doi.org/10.1093/jxb/eraa193.