AU

Indhold blad nr 2-2022

Kort Nyt:


Artikler:


Narkolepsi – når søvnen bliver slået i stykker
Et par tusinde danskere lider af den invaliderende sygdom narkolepsi, som gør det umuligt for dem at holde sig vågne i længere tid ad gangen om dagen og sove i længere tid ad gangen om natten. Danske forskere leder efter årsagen til sygdommen for at finde bedre måder at behandle den på.
Af Kristian Sjøgren, videnskabsjournalist

Grøn omstilling mod en mere plantebaseret kost
Går det fremad med at omstille sig til en mere grøn kost i de danske køkkener? Vi har fundet et svar ved at analysere et stort markedsdrevet datamateriale baseret på måltidskasser.
Af Svend Daverkosen, Søren Ejlersen og Ole G. Mouritsen

Kveller – En plante til folkesundhed og grøn energi
Den saltelskende plante kveller rummer et stort potentiale til brug i både sundhedsfremmende og bæredygtige produkter – lige fra planteekstrater, der forebygger sygdom, til jet-brændstof. Alt dette med minimal CO2-udledning og uden brug af giftige kemikalier og dyre opløsningsmidler.
Af Malthe Fredsgaard og Mette Hedegaard Thomsen

Dybhavets værdifulde manganknolde
På havbunden i dybhavet findes vidtstrakte områder oversået med kartoffelstore knolde, som er rige på værdifulde metaller. Der er store kommercielle interesser i at høste disse manganknolde, som de kaldes, men hermed risikerer vi også at ødelægge et unikt levested for dybhavsorganismer, som vi endnu ved meget lidt om.
Af Julia M. Otte

Hvordan bliver planterne gamle?
At sandsynligheden for at overleve til næste år eller producere afkom falder med alderen, opfatter vi nærmest som en naturlov. Men sådan er det ikke nødvendigvis for planter. Forskningsresultater viser, at der er stor variation i planternes aldringsmønstre.
Af Johan P. Dahlgren

På nattejagt med vilde flagermus
Flagermus udgør en fjerdedel af klodens pattedyrsarter og spiller vigtige roller for verdens økosystemer. Ved hjælp af mikrocomputere bliver vi nu klogere på disse fascinerende dyrs adfærd, hvilket kan hjælpe os med at bevare dem i fremtiden.
Af Laura Stidsholt og Peter Teglberg Madsen

BAGSIDEN: Ældgammelt krater forklædt som ungt
Det er nu lykkedes at datere det 31 kilometer brede og 300 meter dybe Hiawatha-krater i Grønland
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer