AU

Indhold blad nr 3-2020

Forskning og nyheder

------------
Kort Nyt:

Kvantematematikere afslører smitteveje med corona
En gruppe kvantematematikere fra Københavns Universitet har sporet smitteveje af den nye coronavirus ved at analysere mutationer i danske coronavirussekvenser.
Af Matthias Christandl, Frederik Ravn Klausen, Vincent Steffan og Albert H. Werner

Blandt pingviner og turister på Antarktis
Ny forskning peger på, at pingvinkolonier kan opfattes som hotspot for udledning af drivhusgasserne metan og lattergas. I forbindelse med 200-året for opdagelsen af det antarktiske kontinent er vi derfor taget med turister til Den Antarktiske Halvø for at måle og diskutere frigivelsen af drivhusgasser fra polare egne i et såkaldt Citizen Science projekt.
Af Bo Elberling og Elisabeth M. Biersma

Afhængig af rusen
Kokain er næstefter hash, det mest udbredte euforiserende stof i Danmark. Men allerede efter første gang man tager kokain kan man blive afhængig. Det hænger sammen med, hvordan kokainen påvirker det naturlige belønningssystem i hjernen via signalstoffet dopamin.
Af Maya Christine Meilsøe Nykjær

Kabelbakterier – et unikt fund i Aarhus Havn
Strømførende bakterier var indtil for få år siden et nærmest utænkeligt fænomen. Nu finder forskere dem overalt i verden, efter danske forskere først fandt dem i Aarhus Havn.
Af Kristian Sjøgren

Nabohjælp i planteverdenen
Forskernes forståelse af konkurrence i planteverdenen ændrer sig i disse år. Meget tyder nemlig på, at planter kan samarbejde på flere måder end hidtil antaget, og nogle planter kan endda genkende deres nærmeste slægtninge og reagere derpå ved at konkurrere mindre med hinanden.
Af Carsten R. Kjaer

Frivillige & Husdyr hjælper naturen
Frivillige naturplejere i såkaldte kogræsserforeninger gør en stor indsats for at stoppe forringelsen af vores lysåbne naturtyper og dermed tilbagegangen af dyre- og plantearter, der er knyttet til disse levesteder. Forfatterne har set nærmere på de frivilliges indsats, og hvad der motiverer dem.
Af Sari Frank Madsen, Niels Strange, Jesper Sølver Schou og Flemming Ekelund

Mange hensyn i ny jordfordeling
En ny fordeling af jorden i Danmark er en ny samfundskontrakt mellem by og land, og det er slet ikke så let i praksis. Vi præsenterer nogle af de tal og beregninger, der skal indgå i diskussionen med Samsø som eksempel.
Af Knud Tybirk, Mette V. Odgaard og Tommy Dalgaard

Perspektiv og debat

Bagsiden: Nu skal plasten genanvendes!
Den største forhindring for at genanvende plast i dag er, at der ikke findes modeller og test, der præcist beskriver egenskaber og kvalitet af genbrugsplasten!
Af Carsten R. Kjaer

Bogomtaler
Skeptisk, Tidens orden, 100 myter om vejr og klima samt Hans Christian Ørsted – the unity of spirit and Nature.

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer