AU

Papkrus til genbrug

Engangskrus af pap bliver til en stor mængde affald hvert år – alene i USA bruges der årligt næsten 50 milliarder engangskrus af pap. Kun omkring et ud af 400 engangskrus bliver genanvendt, da de er svære at recirkulere på traditionelle genbrugsanlæg. Derfor ender de typisk på lossepladser eller bliver brændt af. Samlet anslås den samlede globale udledning i CO2-ækvivalenter fra pap-engangskrus at være 7,5 millioner tons.

Forskere ved North Carolina State University i Raleigh, USA, har nu fundet en måde at omdanne disse brugte papkrus til værdifulde materialer. Papkrus består mestendels af cellulose (> 95 vægtprocent) integreret med et tyndt plastlag af polyethylen på indersiden. Der bruges ikke klæbemidler til at binde plastmaterialet til cellulosen, så derfor er det muligt med mekaniske metoder at skille cellulosedelen fra plastdelen.

I forskernes metode udtrækkes cellulosefibre først med en mekanisk metode, som gav et udbytte på over 85 % genanvendte fibre. Dernæst bruger de en kemisk proces kaldet syrehydrolyse til at nedbryde cellulosefibrene til små krystaller, der har form som riskorn – igen med et højt udbytte på 70-75%.

Forskerne fandt, at disse cellulose-nanokrystaller har gunstige egenskaber såsom en høj grad af strukturel orden og god termisk stabilitet. Ifølge forskerne vil dette materiale potentielt kunne bruges til at udvikle bionedbrydelig film til for eksempel emballage og dermed bane vejen for at engangskrus kan indgå i en mere cirkulær økonomi.


CRK, Kilde: Cell Reports Physical Science, doi.org/10.1016/j.xcrp.2023.101689