AU

Renere luft giver mere opvarmning

Forskellen på den energi, Jorden modtager fra Solen, og den energi, der forlader planeten igen kaldes for Jordens energi­ubalance. Når energi­ubalancen er positiv, medfører det opvarmning af oceaner, kontinenter og atmosfære, altså præcis hvad vi oplever nu. Menneskets bidrag til denne ubalance er som bekendt primært afbrænding af fossile brændsler, som øger indholdet af drivhusgassen CO2 i atmosfæren.

Men NASA’s satellitmålinger af strålings­balancen siden 2001 har vist, at energi­ubalancen – og dermed den potentielle opvarmning af Jorden – er øget mere end den menneskelige udledning af drivhusgasser alene kan forklare.

Det viser sig nu, at en god sjat – op til 40% – af denne ubalance i perioden 2001-2019 kan forklares ved, at luften simpelthen er blevet renere. Det fremgår af et nyt studium fra det norske klimaagentur Cicero, der for nylig er publiceret i tidsskriftet Nature Communications Earth & Environment. Med andre ord har luftforurening, som jo er en sideeffekt ved afbrændingen af fossile brændsler, lagt en dæmper på den klimaeffekt, som afbrændingen ellers kunne have haft.

Da udledningen af aerosoler formentlig vil falde yderligere i fremtiden på grund af strengere miljøkrav, vil vi således som en konsekvens også kunne forvente en øget energiubalance og deraf følgende opvarmning ved Jordens overflade.


CRK, Kilde: Communications Earth & Environment vol. 5, Article no. 166 (2024).