AU

Ny teknologi fjerner og nedbryder PFAS i ét trin

Forskningsgruppen Water Engineering Innovation på Aarhus Universitet er i fuld gang med at udvikle en teknologi, der ved hjælp af biomasse og sollys skal indfange og fjerne evighedskemikalier i ét samlet, bæredygtigt trin.

»Vi har udviklet flere forskellige metoder, der kan indfange og nedbryde PFAS. Nu er vi ved at samle teknologierne i et samlet design.«

Sådan siger lektor Zongsu Wei, der leder forskningsgruppen på Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi. Her arbejder 16 forskere på at udvikle en miljøvenlig, cirkulær teknologi, der ved hjælp af restbiomasse fra landbruget og sollys kan indfange og nedbryde de såkaldte evighedskemikalier, PFAS.  

De mest gængse måder at filtrere drikkevand for PFAS i dag er via filtrering med enten aktivt kul-filter, ionbytnings-filter eller med en specialdesignet membran. Alle disse muligheder filtrerer PFAS fra vandet, men destruerer ikke PFAS. Filtrene er derfor alle midlertidige, idet de skal sendes til forbrænding for at destruere det akkumulerede PFAS eller også ender filtrene på lossepladser.

Den løsning, forskningsgruppen Water Engineering Innovation på Aarhus Universitet arbejder på, er ikke midlertidig, men permanent. Målet er et filter, der konstant indfanger og nedbryder PFAS og regenererer sig selv, og som kan installeres f.eks. ved drikkevandsboringer eller ved rensningsanlæg.

Teknologien har forskningsgruppen bevist i lab-skala. Forskningsgruppen arbejder bl.a. på et filter af biokul, hvis overfladekemi er modificeret for at forbedre adsorptionsevnen. Når PFAS er fanget i filteret bliver det nedbrudt via en metallisk fotokatalysator, der består af titanium-dioxid og en række overgangsmetaller. Metal-katalysatorerne er fikserede i filteret, og processen starter, når metallerne udsættes for ultraviolet lys.

Tilsammen skal filteret med fikserede fotokatalysatorer kunne fjerne al PFAS fra gennemstrømmende vand. Teamet har i lab-skala indtil videre kunnet fjerne over 99 % PFAS fra vand-fase og nedbryde 53 % PFAS fotokatalytisk.


Jesper Bruun, AU Engineering.