AU

9 milliarder træer optalt i gigantisk puslespil

At købe aflad for udledning af CO2 ved hjælp af klimakreditter vinder indpas blandt virksomheder verden over. Her bliver en mængde CO2-udledning neutraliseret i form af for eksempel et plantet træ eller et træ, man undlader at fælde.

Nu har forskere fra Københavns Universitet sammen med NASA opfundet en metode, der gør det nemmere at holde styr på, hvor mange træer der faktisk bliver plantet, og hvor mange der bliver fældet. Med metoden har forskerne optalt samtlige 9,9 milliarder træer i det tørre landbælte Sahel, der løber tværs over Nordafrika, og derudover målt, hvor meget kulstof træerne lagrer.

»Meget tyder på, at handel med klimakreditter kun bliver mere og mere udbredt i fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi er i stand til at overvåge, om handlen med klimakreditter afspejler det faktiske antal træer i naturen og dermed har en positiv klimaeffekt. Og det kommer vi nu med en løsning på,« siger professor Rasmus Fensholt fra KU.

I samarbejde med NASA har forskerne gennemgået 300.000 satellitbilleder af Sahel-området i høj opløsning for at sammenstykke en mosaik, der bedst viser antallet af træer fra oven. Derefter har de med kunstig intelligens trænet en af NASA’s supercomputere til at genkende eksempelvis et akacietræ på sin flade krone.

»Vores undersøgelse viser, at deep learning-teknikker kan revolutionere den globale kortlægning af træer og deres biomasse. Vores kunstige neurale netværk har lært at udvinde komplekse mønstre fra store mængder af satellitbilleder, hvilket muliggør mere nøjagtig og effektiv identifikation af individuelle træer og efterfølgende estimering af deres biomasse,« siger professor Christian Igel fra KU.

Ud over at kontrollere effekten af klimakreditter kan metoden også hjælpe med at undersøge, om naturgenopretningsprojekter med træer faktisk går, som de skal. Forskningen er udgivet i tidsskriftet Nature i marts.

»Over de sidste 10-15 år er der brugt rigtig mange ressourcer i verdens tørre områder på storstilede træplantningsprojekter, som blandt andet Verdensbanken har finansieret. Men har de virket, og har træerne overlevet? Det kan vores metode hjælpe med at kortlægge,« siger Rasmus Fensholt.

Forskernes data kan tilgås på hjemmesiden: https://trees.pgc.umn.edu/app


Af Maria Hornbek, Københavns Universitet