AU

Indhold blad nr 6-2020

Forskning og nyheder

------
Kort Nyt:


Sådan gør vi mariehønen til en bedre dræber
Skadedyrsbekæmpelse i afgrøder sker i stigende grad miljøvenligt ved hjælp af rovdyr frem for brug af pesticider. Ny forskning viser, at mariehøns, rovtæger og rovmider kan gøre arbejdet mere effektivt, hvis de på forhånd tilvænnes arbejdsmiljøet – for eksempel de temperaturer, de skal fungere under – eller ved genetisk forædling.
Af Kim Jensen, Jesper Givskov Sørensen, Søren Toft og Martin Holmstrup

Naturvidenskab til folket
Foredragsrækken Offentlige foredrag i Naturvidenskab har fra sin spæde start i 2006 udviklet sig til et landsdækkende event, der samler fulde huse til livestream over hele landet.
Af Carsten R. Kjaer

Rejsen ud i rummet
Rumforskning og rumrejser hænger uløseligt sammen. Raket- og rumteknologi sætter således grænserne for, hvad forskerne overhovedet kan undersøge, og rummissioner designes omvendt 100 % ud fra, hvilket formål de har. Aktuel Naturvidenskab har interviewet astrofysikeren Hans Kjeldsen om fascinationen ved rumfart.
Af Carsten R. Kjaer

Indlandsisens fortid og fremtid
Indlandsisen rummer potentialet til at få vandstanden i verdenshavene til at stige med syv meter og trække den lune Golfstrøm væk fra Danmark, så det i fremtiden bliver hundekoldt her i landet. Derfor er det vigtigt, at forskere forstår både Indlandsisens nutid, fortid og fremtid.
Af Kristian Sjøgren

Mørketallet og de svære betingede sandsynligheder
Selv med en god test, der viser om man har antistoffer mod COVID-19-virus, er der ofte kun cirka 50 % chance for, at man reelt har haft sygdommen, selvom man tester positiv. Det får vi den matematiske forklaring på her.
Af Susanne Ditlevsen

Nye virkeligheder i undervisningen
Teknologier til at skabe virtuelle verdener eller blande virkelighed og virtuel verden er vidt udbredt i dag. På Syddansk Universitet undersøger forskere, hvordan man kan udnytte disse teknologier til undervisning og træning.
Af Gunver Majgaard

Løsningens kunst
Selvom en bestemt gruppe matematiske problemer i teorien måske er umulige at løse, finder praktikere alligevel tilfredsstillende måder at løse disse problemer på. Matematikeren Jakob Nordström vil i sin forskning gerne binde teori og praksis bedre sammen.
Af Kristian Sjøgren 

Perspektiv og debat

Bogomtaler:
Peter Ludvig Panum, Verdenshistoriens største epidemier, Kakerlakker og Matematikvejledning i gymnasiet.

Bagsiden: Næse for virus
Roana Melina de Oliveira Hansen fra Syddansk Universitet vil gerne ”sniffe” sig frem til corona-virus ved hjælp af sensorer.
Af Carsten R. Kjaer

Prøv bladet:
Et godt tilbud til nye abonnementer