AU

Naturvidenskab til folket


Foredragsrækken Offentlige foredrag i Naturvidenskab har fra sin spæde start i 2006 udviklet sig til et landsdækkende event, der samler fulde huse til livestream over hele landet.


Af Carsten R. Kjaer


En ambition om at tiltrække 10.000 tilhørere til et populærvidenskabeligt foredrag om kvantefysik eller molekylærbiologi ville i “gamle dage” have lydt som et rent fantasifoster, der ikke havde gang på jord. Men i dag er det den skinbarlige virkelighed. For når foredragsrækken Offentlige foredrag i Naturvidenskab afvikler sit program hver forårs- og efterårssæson, kan der sagtens være 10.000 tilskuere en enkelt aften. De er blot ikke allesammen stuvet sammen i Søauditoriet på Aarhus Universitet, hvor foredraget rent fysisk finder sted, men sidder fordelt ud over hele landet i for eksempel gymnasier, biografer, biblioteker eller forsamlingshuse. Her kan publikum følge foredraget via livestream, og det er blevet en populær foreteelse mange steder i landet.

Successen med at livestreame Offentlige foredrag i Naturvidenskab er et resultat af et dedikeret og målrettet udviklingsarbejde med formatet. Overordnet ansvarlig for foredragsrækken er chefkonsulent Jens Holbech, som også var den oprindelige idemand. Han fortæller, at arrangørgruppen gør rigtig meget ud af at planlægge med de forskere, der skal holde foredragene for at sikre et højt formidlingsmæssigt niveau. »Selvom foredragsholderne oftest er erfarne forskere, der har holdt masser af populære foredrag, kræver det trods alt lidt ekstra, når man adresserer op til 10.000 personer på én gang,« siger Jens Holbech. »Derfor skal forskerne også være indstillet på at bruge en del tid på at forberede deres foredrag i dialog med os arrangører.«

Artikler i synergi med foredrag

Aktuel Naturvidenskab vil de kommende år bringe en række artikler, der knytter an til Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Artiklerne vil endvidere blive koblet med ekstramateriale, der skal gøre artiklerne og foredragene direkte relevante at inddrage i undervisningen i de naturvidenskabelig fag i gymnasiet. Det undervisningsrettede materiale skal laves af vores samarbejdspartnere på Viborg Gymnasium og Viborg Katedralskole.

Projektet er blevet muligt takket være en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. De første to artikler om Rumrejser og Grønlands Indlandsis kan du finde i dette nummer. På AktuelNaturvidenskab.dk er der undervisningsmaterialer og quizzer, der knytter an til disse artikler.

Over hele landet

Offentlige foredrag i Naturvidenskab blev lanceret tilbage i 2006 på Aarhus Universitet, og foredragene blev hurtigt en stor succes. Det betød, at man ikke kunne nøjes med det største auditorium i komplekset Søauditorierne, hvor foredragene rent fysisk finder sted. Man måtte også tage de fire øvrige auditorier i brug og koble dem på via videolink. Efterspørgslen var så stor, at der med tiden også måtte udvides med flere foredragsaftner til de enkelte foredrag, for at ikke for mange skulle gå forgæves efter en billet. I 2015 tog arrangørerne så konsekvensen af den store interesse og lancerede foredragene som en egentlig landsdækkende event ved hjælp af støtte fra Carlsbergfondet.

»Konceptet er, at man kan melde sig som vært for et lokal livestream-event og få adgang til signalet. Kravet til værterne er først og fremmest, at de skal give offentlig adgang til arrangementet og fri entre,« fortæller Jens Holbech.

Interessen for at være vært for et live­streaming-arrangement er steget støt gennem tiden – og her i efterårssæsonen 2020 har foredragene kunnet opleves på flere end 200 lokationer over hele landet – mange steder med fulde huse.

Streaminglokationer i efteråret 2020. Også på Færøerne og Grønland blev foredragene vist. Se mere på ofn.au.dk

Plads til flere

Selvom netværket af streaming-lokationer for Offentlige foredrag i Naturvidenskab efterhånden er meget fintmasket, er der ifølge Jens Holbech stadig “hvide pletter” på landkortet, hvor man skal køre langt for at finde nærmeste vært. »Der er med andre ord stadig plads til flere,« siger han. »Der er ikke umiddelbart nogen teknisk øvre grænse for, hvor mange lokationer, der kan være med.« Konceptet med lokale værter for livestreaming er for Jens Holbech blevet en del af de Offentlige foredrag i Naturvidenskabs DNA. »Vi mener, at der er en stor værdi i, at foredragene er en unik begivenhed, der skal opleves i fællesskab – både for publikum, værterne og os som arrangører.«

Ambitionen for fremtiden er at udvikle foredragene, så de når så bredt et publikum som overhovedet muligt. »I princippet skal alle, der bare er det mindste interesserede i naturvidenskab, kunne få noget godt ud af en foredragsaften. Nogle vil måske sige, at en målgruppe, der spænder fra forsker til lægmand er en umulig opgave – men jeg mener, at erfaringen har vist, at hvis man arbejder nok med formatet, kan man formidle naturvidenskab på et langt højere niveau til en langt bredere kreds, end de fleste forestiller sig,« slutter Jens Holbech.  ♦


Foto fra auditoriet i november: Fra venstre ses værten Jens Holbech og de to foredragsholdere: Nicolaj Krog Larsen og David Lundbek Egholm, som lige er blevet færdige med aftenens foredrag.