AU

Skruer som fundament for huse

Stålskruer skal erstatte fundamenter af beton, grus og sand. Det gør fremtidens byggeri hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt, vurderer professor Lars Bo Ibsen fra Aalborg Universitet på baggrund af Innovationsfondsprojektet D2D Foundation.

De meterlange stålskruer bores ned i de bærende lag i undergrunden og danner det fundament, som resten af huset kan rejses på. Resultatet er fundamenter med samme bæreevne og stabilitet som en traditionel sokkel. Ofte endda bedre, fordi fugtige eller bløde områder, der normalt vil give sætningsskader i konstruktionen, nemt kan forstærkes med længere skruer. Samtidig er teknologien et syvmileskridt i retning af mere bæredygtigt byggeri.

»Når man bygger et hus med en støbt sokkel, skal man først grave ud og køre jord væk. Det kræver store maskiner, der udleder CO2. Så skal der funderes med sand og grus, som er en mangelvare. Der skal støbes en sokkel af beton, hvor cementen også koster meget CO2 at producere. Alt det kan vi undgå ved at bruge skruefundamenter, og samtidig kan vi begynde at bygge på fundamentet, dagen efter det er skruet i jorden, i stedet for at skulle vente flere uger på, at betonen afbinder,« forklarer Lars Bo Ibsen.

Med projektet D2D Foundation har Lars Bo Ibsen sammen med sine kolleger og samarbejdspartnere vist, at skruefundamenter lever op til byggebranchens standarder, så de nu er blevet godkendt til byggeri i Danmark. Det betyder blandt andet, at man fremover kan få et hus på skruefundamenter forsikret på lige vilkår med andre huse. Samtidig er de første huse på skruefundamenter begyndt at skyde op rundt om i landet.

»Det går stærkt nu. Der er flere store typehusfirmaer, der har taget teknologien til sig, så lige nu er den største udfordring, at der er stor efterspørgsel efter de installationsmaskiner, der kan skrue pælene ned i jorden,« siger Lars Bo Ibsen. ♦


David Graff, AAU