AU

Kysten nedbrydes: En smartphone og en selfie-stang kan fortælle os hvor meget

Hvert år eroderer mellem 0,5 og 4 meter af den danske kystlinje væk på grund af storme og stærke havstrømme. I alvorligste instans kan det betyde ødelagte bygninger og bringe menneskeliv i fare. Derfor er det vigtigt for forskere, myndigheder og husejere at følge med i, hvordan kystlinjen udvikler sig i de udsatte områder.

I dag foregår overvågningen af kystlinjen primært ved hjælp af satellitdata, som kun kan observere kysten fra oven i 2D. Men målingerne giver mest et overordnet billede og er ikke ret præcise, hvis man vil undersøge, hvordan det står til med lidt mindre områder.

Men nu kan overvågningen laves ved hjælp af så simpelt et setup som en iPhone, en selfie-stang og en 3D-kort app. De nyere iPhones er nemlig udstyret med en såkaldt LIDAR-scanner, som sidder bag på telefonen sammen med kameralinserne.

»For techfirmaerne handler LIDAR-scanneren om at forbedre kameraets autofokus, men for mig og mit forskerhold er det en enkel, billig og langt mindre ressourcetung måde at måle kystens erosion på,« forklarer Gregor Luetzenburg fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som har testet den nye metode.

LIDAR står for light detection and ranging, og scanneren udsender 576 impulser i alle retninger, hvilket gør den i stand til at måle dybder i fx et landskab. Og ifølge forskeren rummer den nye scanningsmulighed et stort potentiale for at lave en grundigere overvågning af vores kyster. Særligt hvis man kan aktivere borgere, der bor i de udsatte områder, gennem citizen science.

»Det er lidt lige som at filme en video med telefonen. Og hvis du alligevel går tur med din hund hver dag på en af de strækninger, hvor kysten forsvinder, er det oplagt at borgere rundt i landet kunne hjælpe os med at overvåge kysterne,« siger Gregor Luetzenburg.


Michael Skov Jensen, Københavns Universitet.