AU

Forskere afkoder 2000 timers babysnak

Når piger hurtigere opnår et større ordforråd end drenge, skyldes det så, at forældre og andre voksne taler mere til pigebørn end drengebørn Nej, lyder der umiddelbare svar fra forskere, der tålmodigt har afkodet ord fra over 2000 timers optagelser af babysnak. Shannon Dailey og Elika Bergelson fra Duke University, USA, ønskede at teste den hypotese, at den sproglige forskel på pige- og drengebørn tidligt i livet kunne skyldes, at pigerne simpelthen får et større input af sprog fra deres forældre eller andre, der tager sig af dem.

Til det formål testede de 44 børn – 21 piger og 23 drenge – i et helt år fra de var kun seks måneder gamle. Det vil sige i et aldersinterval fra før børnene er begyndt at sige genkendelige ord til de fleste er begyndt på det i 18 måneders alderen. En gang om måneden blev babyerne udstyret med en farverig vest med en lille optager, der kunne rumme en hel dags konversation (cirka 16 timer). Børnene fik også en gang om måneden en kyse på med kamera, hvorfra forskerne kunne udtrække lyd til deres analyser.

I alt fik forskerne på den måde mere end 8000 timers optagelser, hvoraf de af hensyn til tidsforbruget fokuserede på de 2000 timer, hvor der var mest snak. For at vurdere ordforrådet talte forskerne antallet af unikke navneord, de kunne identificere, da de fleste ord, børn under 18 måneder ytrer, netop er navnord. Dailey og Bergelson fandt i lighed med andre studier, at pigerne endte med at have et større ordforråd end drenge i måleperioden. I undersøgelsen sagde pigerne typisk deres første ord omkring deres et års fødselsdag, mens drengene var en måneds tid senere i 13 måneders alderen. Men forskellen kan ikke tilskrives, at pigerne som sådan begyndte at pludre tidligere, eller at de generelt var mere snaksalige end drengene – her kunne forskerne nemlig ikke registrere nogen forskel. Og det handler altså heller ikke om, at de voksne snakker mere til pigebørn – her er sammenhængen nærmere den, at de voksne taler mere til børn, jo mere børnene siger til dem.


CRK, Kilde: Child Development, Dec. 1, 2022. DOI: 10.1111/cdev.13872.